Press "Enter" to skip to content

Tekninen isännöitsijä

offer-menu

Taloyhtiön teknisten ongelmatilanteiden lisäksi teknisen isännöitsijän tehtävänä on hankkia ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi esimerkiksi teknisten katselmusten tai tarkastusten, kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten muodossa. Mikäli taloyhtiössä on suunnitteilla laajoja korjaushankkeita, toimii tekninen isännöitsijä niissä taloyhtiön edustajana hoitaen muun muassa konsultti- ja suunnittelijakilpailutukset. Pienemmissä korjaushankkeissa teknisellä isännöitsijällä on myös tärkeä rooli: niissä teknistä asiantuntijuutta tarvitaan aina suunnitteluvaiheesta hankkeen valvontaan.

Header menu FI

Teknisen isännöinnin palveluita käytetään tyypillisesti juuri perus- ja pienkorjaushankkeissa, osakkaiden muutostöiden valvonnassa tai esimerkiksi vauriokartoituksissa. Hyvin tyypillinen syy teknisen isännöitsijän hyödyntämiseen on osakasmuutostyöt, kuten kylpyhuoneremontit, joissa tekninen isännöitsijä on mukana aina muutostyöilmoituksen vastaanottamisesta vesieristyksen tarkastukseen.

Kerro paljonko tienaat ja vertaa pärjäätkö kollegoillesi!

Päivittäisten tehtävien lisäksi tekninen isännöitsijä hoitaa vuosikellon mukaisia isompia kokonaisuuksia taloyhtiössä. Näitä ovat esimerkiksi budjetointi, korjaussuunnittelu, urakoiden kilpailuttaminen ja töiden aikatauluttaminen, vuodenajat ja lomakaudet huomioiden. Tekninen isännöitsijä suunnittelee taloyhtiön asioita aina omistajan kannalta, ja pyrkii ylläpitämään ja lisäämään kiinteistön arvoa sekä välttämään toiminnallaan korjausvelan kasvua.

Lehden tilaaja? Rekisteröidy

Korjaushankkeet valmistelemme yhdessä sovituilla toimintatavoilla. Teemme yhteistyössä kanssanne kiinteistöllenne kunnossapito- ja korjaussuunnitelman sekä kilpailutamme tarvittavat urakat. Tarvittaessa tekninen isännöitsijä osallistuu hallituksen kokouksiin, suunnittelupalavereihin, työmaakokouksiin sekä yhtiökokoukseen. Tekninen isännöitsijä voi myös ottaa vastuun koko projektista projektipäällikkönä.

Tekninen isännöitsijäUusi

Tekninen isännöinnin päämääränä on vähentää korjauskustannuksia, sekä pitää kunnostukset ja osakkaiden muutostyöt paremmin hallinnassa. Hyvä tekninen osaaja myös helpottaa hallituksen ja hallinnollisen isännöitsijän toimintaa. Myös useat kunnostustyöt tulevat halvemmiksi kun tekninen ammattilainen hoitaa suunnittelun, kilpailuttamisen ja valvonnan.

Tekninen isännöinti

Tehtävässäsi vastaat asunto-osakeyhtiökohteiden korjaushankkeiden valmistelusta, osakasmuutostöiden käsittelystä sekä työmaa-aikaisesta toteutuksesta. Valvot työmaasuorituksia, laadit valvontasuunnitelmia ja johdat rakennushankkeiden suunnittelua, kilpailutusta sekä toteutusta. Toimit tiiviissä yhteistyössä muiden isännöitsijöiden kanssa ja palvelet asunto-osakeyhtiöitä Itä-Suomen alueella.

Tekninen isännöitsijä toimii isännöitsijän tukena

Tekninen isännöitsijä avustaa isännöitsijää teknisissä asioissa ja hoitaa taloyhtiön huoltoon, tekniikkaan ja remontteihin liittyvät asiat, kuten vesieristetarkastukset, vesivahinkokorjauksien suunnittelun ja valvonnan, sekä taloyhtiön remonttien läpivientiin liittyvät asiat kuten suunnittelun ja remonttien kilpailutuksen, tarjouspyyntöasiakirjojen ja sopimusten laatimisen ja pienempien remonttien valvonnan.

Teknisiä asiantuntijapalveluita taloyhtiölle

– Käyn taloyhtiön hallituksen kokouksissa, joissa toimin lähes aina sihteerinä. Insinöörinä annan asiantuntijalausuntoja korjattavista tai kehitettävistä asioista. Yleensä teemme niin sanotun viisivuotissuunnitelman tulevista remonteista. Minun tehtäväksi jää sitten palveluiden kilpailuttaminen ja informaation välitys asukkaiden ja urakoitsijan välillä, Kuusisto kertoo.

Oma taloyhtiö

Teknisen isännöitsijän työtehtäviin kuuluvat mm. asuinkiinteistöihin liittyvien huolto- ja pienkorjausten valmistelu ja valvonta sekä korjausten kilpailuttaminen ja huoneistoremonttien ja vesivahinkokorjausten valvonta. Tarvittaessa avustat hallinnollisia isännöitsijöitä korjauksiin ja talotekniikkaan liittyvissä asioissa toisen teknisen isännöitsijämme kanssa. 

Olen tehnyt saneeraustöitä pääosin TVT:n asunnoissa viimeiset 16 vuotta, joista viimeiset kuusi vuotta työnjohdossa. Nämä työt vaihtelivat aina isommista parveke- tai julkisivuremonteista pienempiin töihin, kuten laatoitukseen, maalaukseen ja tapetointiin. Alun perin valmistuin kirvesmieheksi 1990-luvun lamavuosina ja toimin myös muun muassa turvallisuusalalla sekä asiakaspalvelutehtävissä Englannissa.

Käytännön tietoa

Vaikka huoltoyhtiö hoitaakin talon asioita, asukkailla on parhaat madollisuudet vaikuttaa oman talon siisteyteen ja viihtyvyyteen. Pitämällä huolta yleisestä siisteydestä talossa, asukkaat pitävät huolta jo paljosta. Osallistumalla talkoisiin voi tehdä paljon oman pihan viihtyisyyden parantamiseksi. Huoltoyhtiö on hyvä yhteistyökumppani talkoiden järjestämisessä.

OP Koti Kainuu Oy

Huolehdimme ammattitaidon ylläpitämisestä henkilökuntamme jatkuvalla kouluttamisella. Isännöitsijöillämme on ITS tai AIT tutkinto, lisäksi kaikki isännöitsijämme ovat ISA-auktorisoituja isännöitsijöitä. Kirjanpitäjillä on ITS tai KPT II tutkinnot. Teknisillä isännöitsijöillämme on rakennusalan koulutus sekä pitkäaikainen kokemus rakennuttamisesta ja peruskorjaamisesta. Isännöitsijä Tomi Mikkosella on FISE:n myöntämä erillisen energiatodistuken laatijan pätevyys.

Asiakkaamme arvostavat sitä, että me välitämme!

Tekniset asiantuntijat ovat taloyhtiön tukena, kun yhtiössä suunnitellaan isompia tai pienempiä korjauksia, tai kun jotain ikävää sattuu. Tekniset asiantuntijat muun muassa pitävät taloyhtiön puolta isoissa korjaushankkeissa, tekevät vesieritystarkastuksia ja korjaussuunnitelmia, selvittelevät vahinkoja, laativat tarjouspyyntöjä ja osallistuvat urakoitsijoiden valintoihin sekä valvovat korjaustöiden toteutumista suunnitellusti.