Press "Enter" to skip to content

Tekninen isännöinti jyväskylä

• • •

Yrityksen toiminta on palvella asiakkaita asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti. Erikoisosaamisena on uudistaloyhtiöiden rakennusaikainen hallinnollinen ja tekninen hoito, yhtiön vastaanotto sekä takuuajan hallinnollinen ja tekninen isännöinti. Lisäksi pientaloyhtiöille on olemassa oma ns. pientalo-isännöintipalvelupaketti, joka soveltuu erinomaisesti mm. n. 5-8 huoneistoa käsittäville rivitaloyhtiöille.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LASKUTUS

Yrityksemme on ISA auktorisoitu ja toimintamme laatua auditoidaan säännöllisillä ISA-auditoinneilla. Auditointeja suorittavat toisten REIM-ryhmän toimistojen koulutetut sisäiset auditoijat ja kolmen vuoden välein Det Norske Veritaksen ISA-auditoijat. Isännöintiliiton jäsenyrityksenä olemme sitoutuneet isännöintialan eettisiin ohjeisiin ja noudatamme niitä päivittäisessä toiminnassamme.

Arenna Oy, Jyväskylä

Odotamme sinulta itsenäistä työskentelyotetta, asiakaspalveluasennetta, kokemusta korjausrakentamisesta sekä uudistuotannosta. Lisäksi toivomme hyviä esimiestaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta. Tekninen koulutus, esim. rakennusmestarin tai kiinteistönpitoinsinöörin ja alan muut tutkinnot katsotaan eduksi. Tehtävien hoitaminen edellyttää myös avointa ja kiinnostunutta asennetta sähköisiä tietojärjestelmiä ja uuden opettelua kohtaan. Edellytämme omaa autoa.

Realia Isännöinti Oy, Jyväskylä

Realia Isännöinti Jyväskylä sijaitsee aivan kaupungin keskellä, torin läheisyydessä. Isännöitsijäkaartiimme kuuluu viisi ammattitaitoista isännöitsijää. Toimistollamme työskentelevät myös kaksi kiinteistösihteeriä, jotka hoitavat asiakaspalvelua ja kiinteistöalan valmistelevia tehtäviä. Isännöimme asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, vuokrataloyhtiöitä sekä liikekiinteistöjä. Realia Isännöinti Jyväskylä tarjoaa isännöinnin ammattitaitoa ja osaamista vuosien kokemuksella.

Ajankohtaista

Sulun Kiinteistönhoito Oy on vuonna 1973 perustettu auktorisoitu isännöintitoimisto, joka tarjoaa kokonaisvaltaista isännöintipalvelua Jyväskylän seudulla. Asiakkaanamme ovat sekä asuin- että liikekiinteistöjä, joiden ylläpidosta, kiinteistöjen arvon säilymisestä ja asukkaiden viihtyvyydestä huolehdimme tiimityönä. Omaamme pitkät perinteet ja käytössämme on mm. monipuoliset ja nykyaikaiset kiinteistönhallinnan ohjelmistot.

Laita Duunivahti töihin

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittanut osaa hoitaa kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta vuosikellon ja asiakkaan tai omistajan kanssa sovitun strategian mukaisesti. Hän hallitsee isännöintikohteen sopimusasiat, asiakirjakäytännöt sekä viranomaisilmoitukset. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia riskienhallinnasta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä kehittäen omaa toimintaansa nykyaikaisia työskentelytapoja hyödyntäen.

Kirjaudu sisään

Olet palveluhenkinen, yhteistyökykyinen sekä hyvä organisoimaan asioita. Tiimihenkisyys on sinulle luonteenomaista. Sinulla on tehtävään soveltuva tekninen koulutus sekä vähintään muutaman vuoden työkokemus. Hyvä rakennustekniikan tuntemus on eduksi. Liikkuminen kaupungin alueella oleviin kiinteistöihin tapahtuu omalla autolla.

Mikko Salkojärvi aloitti kiinteistösihteerin työt Jyväskylän Lumo-kotikeskuksessa 2010. Hän vietti ensimmäisen vuotensa asunto-esittelyiden ja ennakkotarkastusten parissa. Vuoden 2011 alussa Mikko pääsi aloittamaan isännöitsijäuransa Kojamolla. Pääkaupunkiseudulle isännöitsijän tehtäviin Mikko siirtyi vuonna 2012, ja takaisin Jyväskylän Lumo-kotikeskukseen vuonna 2017.

Työturvallisuuteen panostaminen ja sitä kautta työtapaturmien vähentäminen nollatasolle on tänä päivänä jokaisen toimialan tavoite. Näin on myös kiinteistöalalla. Kiinteistöjen huolto-, siivous- ja viherpalveluiden tuottamiseen erikoistunut Jyväskylän HuoltoSilta on toiminut alalla jo yli 30 vuoden ajan. Yrityksessä on työturvallisuuskorttikoulutusten kautta tavoitteellisesti edistetty henkilökunnan työturvallisuutta ja järjestetty koulutusta myös yhteistyökumppaneille.

Asiakirjat ja palvelut

Yhteisömanageri huolehtii asukkaiden viihtymisestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista Kortepohjan ylioppilaskylässä. Häneen voi olla yhteydessä tapahtuma- ja muuhun vapaa-ajan toimintaan liittyvissä ideoissa, sekä asukasisännöinnin palvelutarpeessa. Asukasisännöitsijän roolissa Jenna ohjaa asukkaita eteenpäin sopivien palvelujen pariin, kun asukkaalla on vuokranantajalle näkyviä asumisen arkeen liittyviä vaikeuksia.

Pääyhteistyökumppanit

Auktorisoidun isännöitsijätoimiston toiminta tarkastetaan yritysauditoinnein säännöllisin välein. Kotkan Isännöintipalvelu Oy toimistona on saanut Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ry:n myöntämän auktorisoinnin ja voi käyttää lyhennettä ISA. Yrityksemme valittiin Vuoden 2013 auditoiduksi ISA-yritykseksi. Valinnan tekivät DNV GL:n auditoijat perusteenaan vuoden parhaat auditointitulokset. Vuonna 2015 Isännöintiliitto valitsi yrityksemme Vuoden Isännöintitoimistoksi. 

Henkilötietoja kerätään yleensä suoraan asiakassopimuksen tehneeltä asiakkaalta tai hänen lähiomaiseltaan ja suoraan konsernin palveluksessa olevalta henkilöstöltä. Kunnat keräävät myös asiakkaiden tietoja ja vastaavat niistä ja ovat rekisterinpitäjiä. Hoidon järjestävä taho esim. kunta luovuttaa tarvittavat tiedot hoidon ja asumisen järjestämiseksi: asiakkaan nimen, pääsyn asiakkaiden terveystietoihin, henkilötunnuksen ja lähiomaisen tiedot.

VAV Asunnot Oy nauhoittaa kaikki asiakaspalvelun, vuokravalvonnan ja asumisneuvonnan numeroihin tulevat puhelut sekä näistä numeroista asiakkaille soitetut puhelut. Puhelut vuokravalvonnan, asumisneuvonnan ja isännöitsijöiden numeroihin maksavat 8,8 snt/min. Puhelut muihin 010-alkuisiin puhelinnumeroihin maksavat matkapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min ja lankapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 6 snt/min.

Kiinteistöjen talotekniikan ylläpito vaatii jatkuvaa aktiivisuutta: mihin ja miten kiinteistöjä käytetään ja kuinka käyttäjät niissä toimivat. Tarve Vaajakummun koulun uudelle konehuoneelle syntyi, kun Jyväskylän kansalaisopiston kaikki teknisen työn tunnit siirrettiin kaupunginkirjastosta koululle. Teknisen tilan käyttöaste nousi merkittävästi, kun puutyö-, metalli- ja maalaustilat otettiin aktiiviseen harrastuskäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Olemassa ollut koneisto oli mitoitettu kouluajan käyttöön.