Press "Enter" to skip to content

Tekniikan valintakoe harjoittelu

Kevään 2015 tehtävät

Ympäristötekniikan opiskelija Oona Saarinen kertoo omat pääsykoevinkkinsä: ”Tekniikan pääsykokeissa on kaikille pakollinen matematiikan koe sekä fysiikan tai kemian koe, joiden väliltä hakija voi itse valita. Toki voi tehdä myös molemmat kokeet, jolloin paremmin suoritettu koe huomioidaan valinnassa. Itse keskityin kuitenkin matematiikan lisäksi vain fysiikkaan ja panostin siihen.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Alatunniste

Pääsykokeisiin valmistautuminen on monille ensimmäinen askel kohti opiskelijaelämää. Entiset opiskelijat kertovat usein kauhutarinoita unettomista öistä ja kaameasta lukutaakasta, mutta oikealla asenteella kokeisiin voi valmistautua aivan tavallisen päivärytmin puitteissa. Tälle sivulle olemme koonneet hyödyllistä tietoa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pääsykokeista ja niihin valmistautumisesta.

Search

In the online interview, applicant will be interviewed through a video negotiation platform with his/her own computer, webcam, headset/microphone and Internet connection. In the interview, applicant’s skills of understanding and producing spoken English are measured. Applicant is given a time of 20 minutes for the interview by invitation – the applicant can not change the date and the time of the interview.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Ajankohtaista

Pääsyopas insinöörikoulutukseen 2019 ml rakennusmestarikoulutus (amk) on kattavin ja tukevin valmennuspaketti insinöörikoulutuksen valintakokeisiin valmentautumiseen. Pääsyoppaasta on vuosikymmenten kuluessa julkaistu lähes 30 painosta. Sisältöä on muutettu vastaamaan kulloisenkin ajankohdan pääsykokeiden sisältöjä ja painotuksia.

Valintakokeisiin voi kuitenkin valmistautua ja niissä on mahdollista menestyä myös ilman valmennuskurssia. Monilla aloilla koetta muutetaan nyt soveltavampaan suuntaan. Käytössä on esimerkiksi aineistokoe, jonka materiaalin saa vasta koetilanteessa. Se vaatii kykyä omaksua ja soveltaa tietoa nopeasti. Kokosimme viisi vinkkiä ilman valmennuskurssia pääsykokeisiin valmistautuvalle.

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri on luova ongelmanratkaisija, jolla on mm. matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, laite- ja ohjelmistotekniikan hallintaa sekä liiketoiminnan pelisääntöjen ymmärrystä. Työelämässä tarvitaan lisäksi hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kansainvälisyysosaamista sekä projekti- ja kehittämistoiminnan taitoja. Insinöörin ura on elinikäistä oppimista aidoimmillaan. Uudistuva teknologia haastaa oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Energia- ja ympäristötekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka, Talotekniikka

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi tietojenkäsittelyn toiveeksi. Tietojenkäsittelyn päivätoteutukseen hyväksytään myös tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoetulos. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Tietojenkäsittelyn koulutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä.

Harjoittelutodistukset

Suotavana ei pidetä, että yli puolet harjoittelusta suoritetaan samassa harjoittelukohteessa tai työtehtävässä. Harjoittelupaikan tulee olla teollisuuslaitos, suunnittelutoimisto tai näihin verrattava, jossa harjoittelu tapahtuu alan hallitsevan henkilön alaisuudessa. Korkeintaan puolet harjoittelusta voidaan suorittaa lähiomaisen johdolla. Harjoittelu on aina vastikkeellista. Vähintään puolet harjoittelusta pitää suorittaa palkatussa työsuhteessa.

Päivätoteutuksen valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. 3B todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Todistusvalinnassa voivat tulla valituksi vain JAMKin/kyseisen tutkinto-ohjelman ensisijaiset hakijat. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeella ylimpänä yhteistyössä olevassa tekniikan alan hakukohteessa (ks. valintakoeyhteistyössä olevat koulutukset tältä sivulta alempaa).

Transkriptio

Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen 18.9.2019 mennessä. Osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikaiseksi. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Laske osa-aikaisen työkokemuksen tunnit yhteen ja jaa summa 150:lla. Näin saamasi kokonaisluku kertoo työkokemuskuukaudet kokoaikaisena. Vastaavasti yksittäiset työpäivät lasketaan yhteen ja summa jaetaan 20:lla. Osa-aikatyön tulee ilmetä selkeästi työtodistuksesta (esim. tuntimääränä).

Etene askel kerrallaan.

Opiskelu on verkkomuotoista eli paikasta riippumatonta: opiskelet itsenäisesti verkossa yhdessä muiden kanssa. Tarvitset hyvät verkkoyhteydet ja toimivat laitteet. Itsenäisempi työskentely vaatii sitoutumista, ongelmanratkaisukykyä, ahkeruutta ja tehokasta ajankäyttöä, mutta tuottaa hyviä oppimistuloksia. Vaikka opetus on verkkomuotoista, niin opintojen toteutus vaatii ajoittain osallistumaan aikataulun mukaisiin oppimissessioihin. Samalla opit käyttämään sujuvasti digiajan uusimpia verkkotyökaluja ja toimimaan aktiivisesti ja yhteisöllisesti verkossa.

Rakennusarkkitehdit valmistuvat ammattikorkeakoulusta ja työskentelevät monissa samankaltaisissa työtehtävissä, kuin arkkitehdit. Koulutus antaa valmiudet toimia rakennussuunnittelijana monipuolisissa projekteissa sekä asiantuntijana erilaisissa rakennettuun ympäristöön liittyvissä suunnittelutehtävissä. Rakennusarkkitehtikoulutuksessa saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä puolista, mutta myös rakentamisen esteettisistä, yhteiskunnallisista, sosiaalisista ja ekologisista tekijöistä.

Opiskele ennakkoaineistosta luvun 2 johdantoteksti + luvut 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.10  perusteellisesti ennen koetta, sillä kokeessa materiaali ei ole enää käytettävissäsi. Valintakokeen aineisto-osan kysymykset ja niiden oikeat vastaukset perustuvat kokonaan ennakkoaineiston teksteihin, kuviin ja tietoihin. Kysymykset kokeessa ovat monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

Korkeushyppääjä Ella Junnila järjesti häkellyttävän näytöksen Tampereen gp-kisoissa Ratinan stadionilla. Junnila otti kilpailun täysitehoisena hyppyharjoituksena 22-vuotiaiden EM-kisoja varten, mutta ilta päättyi puolella vauhdilla ylitykseen 195:stä eli Suomen ennätykseen.