Press "Enter" to skip to content

Tekniikan alan pääsykoe 2018

Tekniikan alan valintakoeyhteistyö

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Tekniikan valintakoe 29.5.2019 (päiväopinnot)

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Päivätoteutuksen valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. 3B todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Todistusvalinnassa voivat tulla valituksi vain JAMKin/kyseisen tutkinto-ohjelman ensisijaiset hakijat. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeella ylimpänä yhteistyössä olevassa tekniikan alan hakukohteessa (ks. valintakoeyhteistyössä olevat koulutukset tältä sivulta alempaa).

Main navigation FI

Xamkin rakennustekniikan valintakoe järjestetään tiistaina 28.5.2019, muiden koulutusten kanssa emme tee valintakoeyhteistyötä. Valintakoe sisältää matemaattis-loogisen osion (perusmatematiikkaa ja fysiikkaa) ja motivaatiokirjeen. Kokeessa saa käyttää laskinta. Ohje motivaatiokirjeeseen annetaan kokeessa. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia eikä ennakkotehtäviä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen.

Tietoa valintakokeista ja ennakkoaineistoista

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

TAMK noudattaa ammattikorkeakoulujen valtakunnallista suositusta ja lähettää valintakoekutsun vain tiettyjen hakukohteiden valintakokeisiin. Osaan valintakokeista osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tällä sivulla kerrotaan, minkä hakukohteen hakijat saavat valintakoekutsun ja minkä eivät. Lisäksi sivulle on koottu ohjeet niiden hakukohteiden hakijoille, joille kutsua ei lähetetä. 

Olet täällä

Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Tietoa hakijalle: miten opiskelijat valitaan?

Koulutuksen vahvat perusopinnot ja monipuoliset suuntautumispolut mahdollistavat sijoittautumisen erilaisiin yrityksiin ja työtehtäviin. Tyypilliset tehtävät löytyvät suunnittelutoimistoista, teollisuusyrityksistä, energialaitoksista sekä tuotannon ja teknisen kaupan tehtävistä. Kokemuksen myötä uramahdollisuudet monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Ajankohtaista

Pääsyopas insinöörikoulutukseen 2019 ml rakennusmestarikoulutus (amk) on kattavin ja tukevin valmennuspaketti insinöörikoulutuksen valintakokeisiin valmentautumiseen. Pääsyoppaasta on vuosikymmenten kuluessa julkaistu lähes 30 painosta. Sisältöä on muutettu vastaamaan kulloisenkin ajankohdan pääsykokeiden sisältöjä ja painotuksia.

Valintakokeet

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella.
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeeseen sekä varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjesteljyjä erikseen.
Pääasiassa erityisjärjestelyhakemus hyväksytään vain silloin, jos hakijalla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus sekä tarvittavat asiantuntijalausunnot tämän todistamiseksi.

Tilanneviesti

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että lähiopetusta on vähemmän kuin normaalissa päiväopetuksessa ja opiskelijan omatoimista työmäärää on lisätty. Suuri osa opetuksesta järjestetään internetin välityksellä siten, että opettaja on Kajaanissa ja opiskelijat Raahessa. Ainoastaan eräät laboratoriossa opiskeltavat ja ATK-ohjelmia hyödyntävät opintojaksot toteutetaan Kajaanissa sekä osittain Raahessa.

Maisterihaun valintakokeiden/esitehtävien kysymykset

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseseen, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi tietojenkäsittelyn toiveeksi. Tietojenkäsittelyn päivätoteutukseen hyväksytään myös tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoetulos. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Tietojenkäsittelyn koulutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä.

Osa ammattikorkeakouluista tarjoaa pääsykoevalmennusta, jotta hakijoilla olisi riittävästi rohkeutta hakea korkeakouluun. Toisaalta huokeahintainen valmennuskurssi on myös tapa markkinoida koulutusta. Maksullista pääsykoevalmennusta tarjoavat yritykset eivät näe ammattikorkeakoulujen ilmaisia valmennuskursseja kilpailijoina, koska suurilla paikkakunnilla riittää hakijoita.

VAATETUSALA

Ennakkotehtävät tulee suorittaa itsenäisesti, mutta Teho-Opisto on jo vuosien ajan valmentanut hakijoita kohti pääsykokeita. Vuosittain lähes jokainen oppilaistamme suorittaa ennakkotehtävät hyväksytysti ja pääsee jatkamaan matkaansa pääsykokeisiin. Kursseillamme hiotaan pääsykokeissa tarvittavat taidot ja tekniikat haltuun sekä vahvistetaan omaa persoonallista tyyliä massasta erottumiseen.

In the online interview, applicant will be interviewed through a video negotiation platform with his/her own computer, webcam, headset/microphone and Internet connection. In the interview, applicant’s skills of understanding and producing spoken English are measured. Applicant is given a time of 20 minutes for the interview by invitation – the applicant can not change the date and the time of the interview.

7. Suhtaudu kuin työhaastatteluun

Voit opiskella itsenäisesti, haluamanasi ajankohtana ammattikorkeakoulujen tekniikan opinnoissa tarvittavaa matematiikkaa sekä valmentautua pääsykokeisiin opiskelemalla verkko-opintoina toteutettavia Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1-3 -opintoja.  Jos haluat mieluummin valmentautua lähiopetukseen osallistumalla, niin silloin sinun kannattaa osallistua keväisin järjestettävälle Perusmatematiikka-opintojaksolle.