Press "Enter" to skip to content

Tays työnantajana

Join the conversation

Minä olen 12/08 valmistunut sh ja olen Taysissa töissä. Osastojahan siellä on hirveän monia ja minulla on kokemus vain yhdestä osastosta, jossa olen töissä. Olen ainaskin hyvin viihtynyt ja työkoverit ovat tosi kivoja ja niiltä uskaltaa aina kysyä, kun jotain ei tiedä. Peruspalkkaa saan tällä hetkellä 2130/kk. Taysin kautta voi saada esim. ymmärtääkseni vuokraltaan edullisia asuntoja.

Yhdysvallat eteni MM-finaaliin huimassa jännitysnäytelmässä, jossa Englannin tasoitusmaali hylättiin ja kapteeni hukkasi rangaistuspotkun – katso huippuhetket

Nimimerkki "Palkkakuoppaan pudonnut" kirjoitti Aamulehdessä, että työpaikan ilmapiiri kärsii jo palkkaeroista. Vanhempi vakihenkilökunta tuntee itsensä "täysin toisarvoiseksi". He eivät kirjoittajan mukaan halua enää perehdyttää uusia työntekijöitä, kun kaiken korvauksen siitä saa perehdytettävä.

Kategoriat

Asiakkaitamme ovat Tampereen kaupunkikonserni, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni ja heidän yhtiönsä sekä Pirkanmaan kunnat ja Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit. Tuotamme asiakkaillemme palveluja hankinnoissa, henkilöliikenteessä, kuljetuksissa ja materiaalitoiminnoissa. Liiketoimintamme kanssa tiivistä yhteistyötä tekevät tukitoimintomme. Uudet, modernit toimitilamme sijaitsevat Tampereen Lahdesjärvellä. Tilat valmistuivat vuoden 2018 lopulla. Kuljetusten ja sisäisten kuljetusten yksikkömme toimivat Tays kampusalueella sekä Hatanpään sairaalalla.

Search

Sydänsairaala on sydämen hoitoon erikoistunut sairaala, jonka toiminnan tavoitteena on sydänpotilaiden hyvä hoito ja mielenrauha. Sydänsairaalassa työskentelee yli 400 kardiologian sekä sydän- ja rintaelinkirurgian huippuammattilaista. Teemme työtämme moniammatillisissa hoitotiimeissä, jotta voimme tarjota potilaillemme sujuvaa, vaikuttavaa ja turvallista hoitoa.

Lääkärin palkka ja ansiot

– On olennaista, että noudatamme kaikkien potilaiden kohdalla huolellista käsihygieniaa ja asianmukaista suojainten käyttöä. MRSA-tapauksista raportoidaan johdolle saakka, henkilökuntaa koulutetaan ja sairaalassa pyritään riittävään miehitykseen. Jokaisella osastolla on oma erityisesti hygieniaan perehtynyt sairaanhoitaja, joka toimii osaston erityisasiantuntijana sekä yhdyshenkilönä hygieniayksikön suuntaan, Syrjänen luettelee.

Second menu FINLAND

Raija Ruoranen korostaa myös, että henkilöstöhallinnon sähköistäminen ei suoranaisesti heijastu hoitotyöhön ja siihen käytettävissä olevaan aikaan. Sen sijaan päällekkäisyyksien purku ja rutiinien automatisoiminen keventävät henkilöstöhallinnon prosesseja ja tuovat sitä kautta resurssisäästöjä. Henkilöstöhallinnosta vapautuvia resursseja voidaan siirtää hoitotyön resurssitarpeisiin lisäämättä työntekijöiden kokonaismäärää.

Kiinteistötyönantajien heikennysesitykset suututtavat – ulosmarssit jatkuvat eri puolella Suomea

Kiinteistöpalvelualalle ei ole saatu solmittua työehtosopimusta ja työnantajien esittämät heikennystavoitteet on otettu työntekijöiden keskuudessa vastaan vakavin ja surullisin mielin. Työehtosopimusneuvotteluiden hidas eteneminen on johtanut työntekijöiden vastalauseisiin työnantajien heikennysesityksiä kohtaan useissa yrityksissä eri puolilla Suomea viime päivien aikana.

Sydänsairaala on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (94%) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (6%) omistama osakeyhtiö. Sydänsairaala toimii Tampereella, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Helsingissä ja tuottaa lisäksi lähipalveluja eri kunnissa. Sydänsairaalan tärkein tehtävä on hyvä ja laadukas hoito ja toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti. Sydänsairaalan yhtiöjärjestykseenkin on kirjattu, että tavoitteena on vaikuttavan ja kustannustehokkaan potilashoidon turvaaminen.

You are here

Neljän kuukauden mittaisesta rekrytointikoulutuksesta on tullut hyvä keino saada tuntumaa sairaalahuoltajan monipuolisesta työstä ja varmistua siitä, että ympärivuorokautinen sairaalatyö myös sopii tulevalle työntekijälle. Tays Ensiapu Acutassa työskentelevä Sami Hautamäki aloitti rekrykoulutuksen syyskuussa 2013 ja valmistui oppisopimuksella sairaalahuoltajaksi vuoden vuoden 2015 keväällä.

Tampere (TA) Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) lyhytnäköiset henkilöstösäästöt vaarantavat sekä potilaiden että hoitajien terveyden. Tätä mieltä ovat TAYS:n kolmen tehyläisen osaston hoitajat, jotka maanantaisella ulosmarssillaan halusivat kiinnittää huomiota työnantajan tapaan maksattaa hoitotakuun vaatima jonojen purku henkilöstön työtaakkaa kiristämällä. Ulosmarssiin otti osaa noin 200 tehyläistä hoitajaa.

Työkokemuksen perusteella maksettava työkokemuslisä on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun työntekijä/viranhaltija on ollut vähintään 5 vuotta virka- tai työsuhteessa asianomaiseen kuntaan tai kuntayhtymään, tai ollut muulla työnantajalla tehtävissä, josta on hyötyä nykyisissä työtehtävissä. Vastaavalla tavalla 10 vuoden perusteella maksetaan 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta työkokemuslisänä.

Ketjulähetti on terveyskeskuksessa tai erikoissairaanhoidossa työskentelevä lääkäri tai hoitaja, joka hakeutuu oman tarpeensa mukaan viikon mittaiselle työssä oppimisjaksolle Kanta-Hämeen keskussairaalaan tai toiminnassa mukana olevaan perusterveydenhuollon yksikköön. Jakson ajalta hän saa palkan omalta työnantajaltaan ja oma työnantaja vastaa muista työnantajan velvoitteista jakson aikana. Jaksolla lääkäri/hoitaja ei ole hoitovastuussa potilaista, vaan vastuu on ohjaavalla lääkärillä/ hoitajalla. Myöskään sairauskertomusmerkintöjä lähetti ei tee.

Pirte työterveys ja lääkärikeskus tarjoaa aikoja työterveysasiakkaille ja yksityisasiakkaille. Ennen ajanvarausta työterveysasiakkaan on hyvä selvittää työnantajalta, mitkä palvelut ja asiantuntijat ovat asiakkaan käytettävissä. Palvelujen laajuus riippuu työnantajan tekemästä työterveyssopimuksesta. Jos asiakas varaa ajan tai valitsee palvelun, joka ei sisälly sopimukseen, maksaa asiakas käynnin itse. Jos sinulla on kysymyksiä työnantajasi valitseman palvelutason laajuudesta, kysy työnantajaltasi tai soita meille.

Tutustu Kela-tärppeihin!

Suomessa on hyvin dokumentoitu potilaspopulaatio, mutta sen integrointi on aikaisemmin ollut hankalaa käytössä olevien useiden eri datalähteiden takia. Tietokannoissa on eri sairaanhoitoyksiköitä, tutkimuksia ja palvelutoimintoja, jotka ovat muualla kuin missä potilaan hoito tapahtuu. Tätä pirstaleista tietoa ei ole aikaisemmin koottu yhteen yhtä kattavasti kuin nyt tehdään.