Press "Enter" to skip to content

Tarjous määritelmä

Kun sijoittaja haluaa ostaa jotain osaketta, hän tekee tarjouksen, ilmoittaen kuinka monta osaketta hän haluaa ostaa, ja mitä hän on valmis maksamaan. Tämä tarjous on vastakohta myyntihinnalle, joka on hinta, jonka myyjä on valmis hyväksymään. Ota huomioon, että tarjous tai myyntihinta eivät ole välttämättä matalin ja korkein saatavilla oleva hinta, ja yksittäinen sijoittaja voi tarjota useita eri myyntihintoja.

Kirjautuminen

Tarjousmenettely voi lähteä matkaan joko yritykselle saapuneen tiedustelun tai tarjouspyynnön perusteella. Tarjous voi olla myös oma-aloitteinen, potentiaalisille asiakkaille suunnattu. Ennen tarjouksen kirjoittamista on selvitettävä yksitellen kaikki tarjouksen laatimiseen ja tavaran toimittamiseen liittyvät yksityiskohdat ja edellytykset. Tarjousvaiheessa on huomioitava mm. eri maiden lainsäädäntö, viranomaismääräykset, käytännön menettelyt ja erilaisten kauppatapojen mukanaan tuomat lisäkustannukset.

Tarjous

Jos kirjeessä tai sähkösanomassa, jossa tarjous on tehty, on pantu vastauksen antamista varten määräaika, luettakoon se siitä päivästä, jona kirje on päivätty, sitä päivää lukuunottamatta, taikka siitä päivän ajasta, jolloin sähkösanoma on annettu lähettämispaikkakunnan lennätintoimistoon tarjouksen saajalle toimitettavaksi. Milloin kirjeestä puuttuu päiväys, on se katsottava päivätyksi postileiman osoittamana päivänä.

Edustus

Remontti- ja korjaustöiden kohdalla on tavallista, että yritys ei sitoudu kiinteään hintaan, vaan antaa hinta- tai kustannusarvionsa, kun on tutustunut korjattavaan kohteeseen tai laitteeseen. Yrityksen on hinta-arviota antaessaan ilmoitettava asiakkaalle selkeästi, koskeeko hinta-arvio vain työn osuutta, materiaaleja tai varaosia. Jos näin ei ole tehty, hinta-arvio tarkoittaa palvelun kokonaishintaa.

Yläreunan linkit

Vaihtoehtoisen tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitetyt hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaatimukset sekä vaatimukset vaihtoehtojen esittämiselle. Jos hankintayksikkö on ilmoittanut hyväksyvänsä vaihtoehtoisten tarjousten esittämisen, vaihtoehtoa ei saa hylätä yksinomaan sillä perusteella, että se johtaisi tavarahankinnan sijasta palveluhankintaan tai palveluhankinnan sijasta tavarahankintaan.

Yläreunan linkit

Hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla esimerkiksi tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot.

Osakehuoneistoa ostaessasi et oikeastaan osta itse asuntoa, vaan vain sen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Asunto-osakeyhtiö eli taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen ja osakkaat puolestaan yhdessä asunto-osakeyhtiön. Taloyhtiön tiedot kannattaa selvittää tarkoin ennen kaupantekoa. Silloin esimerkiksi lähitulevaisuuden kalliit remontit eivät tule yllätyksenä. Tutki ainakin

Alatunniste

”Kaikki tilisiirron sisältävät laskut eivät ole huijauslaskuja. Esimerkiksi katsastusasemat ovat jo 1990-luvulta alkaen markkinoineet palveluaan tilisiirrolla, jonka maksamalla pystyy varaamaan katsastusajan. Hyvän liiketavan mukaisessa tilisiirron sisältävässä tarjouksessa kuitenkin sanotaan selvästi, jopa korostaen, että maksua ei ole pakko suorittaa vaan kyse on vain tarjouskirjeestä.”

Hupimaa koki muodonmuutoksen kesällä 2018 ja tarjoaa nykyään valtavasti puuhaa perheen pienimmille Seikkailupuiston Junnuratojen ohella. Hupimaassa pääsee esimerkiksi testamaan huikean pomppuradan, ajamaan polkuautoilla ja hyppimään bungeetrampoliinilla. Seikkailupuiston Junnulippuun sisältyvät Junnuratojen lisäksi myös Hupimaan aktiviteetit. Saatavilla ovat myös erikseen pelkkä Hupimaalippu tai -kausikortti.

Harri Laihonen

The paper evaluates an innovative healthcare model, which was adapted to the Finnish healthcare system by combining principles from the United States and the UK. The aim of the model is to improve customer-centered care, cost efficiency and effectiveness of care. The paper contributes to the discussion on the hybrid governance in healthcare context by describing and analyzing the process of healthcare model innovation made within the Finnish tax-funded healthcare system.

Kotivakuutuksen hinta

Kotivakuutus on turva kodille ja kodin tavaroille. Vakuutuksella suojaat kodin rakenteet, huoneiston osat ja irtaimiston esimerkiksi vesi- ja palovahingon varalta. Pohjola Kotivakuutus sopii kodille kuin kodille, joten voit muokata vakuutuksen turvat ja omavastuut tarpeisiisi ja asumismuotoosi sopivaksi. Valitse alta sinulle sopivin vakuutus ja osta se helposti netistä. Alta pääset tutustumaan myös kodin arvotavaroiden vakuutukseen sekä sijoitusasuntoosi soveltuvaan kotivakuutukseemme.

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy järjestää Kyröskosken torilla Maaseutu elää! -tapahtuman, jonka juontajana toimii Maarit Tastula. Haastateltavina paikallisia yrittäjiä, ruuan tuottajia ja tietokirjailija, biohakkeri Jaakko Halmetoja. Keskustelujen aiheina on työ ja yrittäjyys maaseudulla sekä kotimainen ruoka. Samana viikonloppuna Kyröskosken torilla on Manserokkia ja kyröläistä soitantaa -kyläfestari. Tuu viihtyyn maalle!

A

Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden yksityiselämän suojaan, kunniaan ja kotirauhaan. Oikeus turvaa yksilölle oikeuden elää yksityiselämäänsä eli oikeuden määrätä itsestään, ruumiistaan, sosiaalisista suhteistaan ja suhteestaan ympäristöön. Jokaisella on oikeus elää niin, ettei julkinen valta vaikuta siihen. Yksityisyyden suojan ja yksityiselämän suojan käsitettä käytetään toisinaan samassa merkityksessä.