Press "Enter" to skip to content

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Header menu FI

Realia Isännöinnin taloyhtiön vastuunjakotaulukko kertoo, mitkä taloyhtiön kiinteistön ja huoneistojen osat ovat taloyhtiön ja mitkä osakkaan vastuulla. Vastuunjakotaulukossa esitetyt tulkinnat perustuvat asunto-osakeyhtiölakiin. On hyvä huomioida, että yhtiöjärjestyksen määräykset eivät mitätöi vahingonkorvausvastuuta – mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksella, aiheuttaja on aina velvollinen korvaamaan vahingon.

Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus kuuluu osakkaalle, mutta korjaus ja uusiminen taloyhtiölle. Samalla logiikalla jakautuu vastuu myös mm. ilmanvaihtolaitteiden ja hormien kohdalla: siinä missä ilmanvaihdon perussäätö, ilmanvaihtokanavat ja hormien puhdistus kuuluvat taloyhtiölle, osakas vastaa poistopuhaltimesta, liesituulettimesta ja poistoventtiilien puhdistamisesta. Samoin ilmanvaihdon suodattimien puhdistus ja uusiminen kuuluu osakkaalle. Sitä vastoin poistoventtiilien korjaus ja uusiminen on taloyhtiön vastuulla.

Vastuunjakotaulukko

Pääsääntö on, että taloyhtiön vastuulla ovat rakennus, osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet sekä erilaiset perusjärjestelmät (lämmitys, sähkö, tiedonsiirto, kaasu, vesi, viemäri, ilmanvaihto- yms.). Yhtiön vastuulla ovat myös esimerkiksi huoneistojen ulko-ovet ja ulommat ikkunat sekä ulkopinnat. Vastaavasti osakkeenomistajan vastuulla ovat osakehuoneiston sisäosat ja sisäpinnat sekä sisemmät ovet ja ikkunat.

Oppiminen kategoriat

Lain mukaan yhtiön täytyy pitää kunnossa rakenteet ja eristeet, esimerkiksi kylpyhuoneen vedeneristys, sekä perusjärjestelmät, kuten ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmä. Osakkeenomistajan täytyy pitää kunnossa lähinnä asuntonsa kalusteet ja pintamateriaalit. Hänen pitää lisäksi ilmoittaa esimerkiksi isännöitsijälle sellaiset asuntonsa viat, joiden korjaus kuuluu yhtiölle.

Taloyhtiön kunnossapitovastuuseen muutoksia

Tee vesikalusteiden vuototarkastus aina aika ajoin ja ilmoita taloyhtiön vastuulle kuuluvien perustasoisten hanojen ja wc-pöntön mahdollisista vuodoista huollolle. WC-pöntön vuototarkistus on helppo tehdä laittamalla paperin pala istuimen takaseinään. Jos paperi pysyy paikoillaan, vuotoa ei ole. Jos se liukuu alas veteen, pönttösi vuotaa. Jos hanat ja wc-pönttö muutostyöstä johtuen poikkeavat taloyhtiön perustasosta, huolehdi niiden korjaamisesta.

Mitä muutos tarkoittaa?

Jo aiemmin Isännöintiliitto ja monet kiinteistöjuristit ovat noudattaneet vastuunjaosta tulkintaa, jossa taloyhtiöllä on laajempi vastuu kunnossapidosta. Kiinteistöliiton tulkintamuutos on siis samassa linjassa alan muiden toimijoiden kanssa. Myös moni taloyhtiö on jo aiemmin noudattanut vastuunjakoa, jossa yhtiö hoitaa kunnossapitoa keskimääräistä laajemmin eli huolehtii myös perusjärjestelmiin liittyvistä huoltotoimista.

Julkiset tiedotteet (internet)

Taloyhtiön ja osakkaan välisestä kunnossapitovastuusta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Kiinteistöliitto on laatinut vastuunjakotaulukot selkiyttämään tulkintaa siitä mitä kuuluu osakkaan ja mitä taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Tämä on koettu tarpeelliseksi, koska asunto-osakeyhtiölain säännökset vastuunjaosta ovat sangen suppeat ja osin tulkinnanvaraiset. Vastuunjakotaulukot ovat Kiinteistöliiton tulkinta asunto-osakeyhtiölaissa säädetystä kunnossapitovastuunjaosta.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Osakkaan vastuulla:
– Pesualtaat ja niiden tiivistykset (silikonit)
– Lattioiden, seinien ja katon pintamateriaalit, esim. laatat, parketti
– Kiintokalusteet: ylä- ja alakaapit, hyllyt ja työtasot
– Kiintokaappien välitilalaatoitukset
– Jääkaappi, pakastin, viileäkaappi
– Astianpesukone ja sen tulo- ja poistoletkut
– Liesi ja lieden sähköjohto. liesikupu ja aktiiviliesikupu, joka ei ole järjestelmään kytketty liesituuletin
– Muut kodinkoneet

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Historia ja muistelmat

Asunto-osakeyhtiölain mukaan kiinteistön sähköjärjestelmä on pääsääntöisesti taloyhtiön vastuulla. Jos osakas itse teettää omaan huoneistoon muita huoneistoja laajemman sähköremontin esimerkiksi taloyhtiön muun remontin yhteydessä, vastaa hän itse kiinteistön sähköistyksen muuta tasoa laajempien lisäysten kustannuksista.

Vastuunjakotaulukko

Yhtiökokous voi kuitenkin päättää osakkeenomistajalle kuuluvan kunnossapitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos työ liittyy yhtiön kunnossapito- tai uudistustyöhön tai työ on yhtiön kannalta muuten taloudellisesti tarkoituksenmukainen eikä se loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. Yhtiön oikeudesta teettää osakkeenomistajan vastuulla oleva kunnossapitotyö ja osakkeenomistajan oikeudesta teettää yhtiön vastuulla oleva kunnossapitotyö säädetään lisäksi 4 ja 5 §:ssä.

Vahingon sattuessa

Osakkeenomistajan tulee etukäteen ilmoittaa suunnitellusta remontista, jos se vaikuttaa taloyhtiön muihin tiloihin tai toiseen huoneistoon. Ilmoitus pitää tehdä kirjallisena isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle. Remontti muutokset tulee aina olla hyvän rakennustavan mukaisesti tehtyjä ja taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että remontti tehdään asianmukaisesti. Jos tarvitaan rakennusluvan hakemista, sen tekee hallituksen puheenjohtaja.