Press "Enter" to skip to content

Taloyhtiön toimintasuunnitelma

Taloyhtiön talous

Taloyhtiöiden toiminnan tulee perustua suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen asuinkiinteistön ylläpitoon ja kehittämiseen. Monella ihmisellä asunto on elämän kallein hankinta. Kerros- ja rivitaloasunnon arvon säilyminen ja nouseminen riippuu osaltaan myös siitä, miten hyvin koko taloyhtiön kunnosta on huolehdittu. Hyvin hoidettu taloyhtiö ja lähiympäristö vaikuttavat oman asunnon arvostukseen ja arvoon. Hyvässä talossa on lisäksi miellyttävää asua ja elää. Hallituksen ja osakkaiden tulee huolehtia vastuullisesti oman asuinkiinteistön kunnosta ja taloudellisista resursseista.

Mitä viestintävälineitä taloyhtiössäsi käytetään?

Taloyhtiöiden viestintäsuosituksen ensimmäisessä kohdassa mainitaan viestintävastuiden sopimisesta. Tämä korostuu erityisesti viestinnän ja toiminnan vuosikellon yhteydessä. Perusviestintää voidaan suunnitella ja valmistella jo ennakkoon, jolloin se ei kuormita liikaa tahoa, joka tehtävästä vastaa. Ja myös niin, että tehtävä tulee asianmukaisesti hoidetuksi.

Kenelle taloyhtiön radonmittausten tulokset lähetetään?

Tuloslaskelma, PTS-suunnitelma, korjausvelka, rahoitusvastike ja huoltoylijäämä. Siinä taloyhtiön taloudenpidon kryptisiä käsitteitä. Asunnonostajan ei tarvitse hallita kaikkia yksityiskohtia, mutta paperipinoa ei kannata myöskään ohittaa. Riittää, että ymmärtää asunnon arvoon ja tuleviin kustannuksiin vaikuttavat yksityiskohdat. Isännöitsijäntodistus on avain taloyhtiön tilaan, tosin yksin sen varaan ei kannata laskea.

Isannointi-Isannointilinkki-Jarvenpaassa

Palvelemme pieniä ja keskisuuria asiakastaloyhtiöitä Keski-Uudenmaan alueella. Asiakaskuntamme on vakiintunut ja vaihtuvuus on pientä. Se kertoo korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Pidämme asiakaskuntamme sopivan kokoisena, jotta meillä on aikaa palvella yksilöllisesti jokaista. Meillä on kuitenkin vielä mahdollisuus laajentaa asiakaskuntaamme jonkin verran. Mikäli etsitte taloyhtiöllenne luotettavaa isännöitsijää, ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Kerro yhtiöstäsi oheisella lomakkeella, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Kesäaikaan reissatessa saattaa matkalaukun mukana tulla kotiin myös epämiellyttäviä salamatkustajia, luteita. Luteiden torjunnassa huolellisuus matkatavaroiden kanssa on avainasemassa. Jos tuholaiset pääsevät matkatavaroiden mukana reissukohteesta kotiin, asukkaan on heti ilmoitettava asiasta taloyhtiölle. Taloyhtiön puolestaan on tärkeää ryhtyä välittömästi torjuntatoimiin.

Kiinteistöpäätöksiä

Ihanteellisessa tilanteessa olisi saatu valmisteltua ensin Sleyn strategia ja sen pohjalta tehtäisiin tavanomaista enemmän muutoksia sisältävä talousarvioehdotus. Nyt aikataulut eivät sitä kuitenkaan mahdollista. Strategia on kuitenkin tekeillä ja sitä käsiteltiin hallituksen kokouksessa torstaina. Työskentely aloitettiin elokuun lopussa ja syksyllä on tehty kysely, jonka pohjalta strategian valmistelua jatketaan.

Seuran päivittäinen toiminta ja eri osa-alueiden kehitys tapahtuu kehitysryhmien kautta. Kehitysryhmät voivat olla pysyväluonteisia tai koossa vain tietyn aikavälin. Kehitysryhmien alullepanovastuu on hallituksella, jolloin kullekin ryhmälle valitaan vastuullinen hallitusjäsen. Vastuullinen hallitusjäsen saa valita kehitysryhmän vapaasti seuran jäsenistöstä, tai muusta sidosryhmästä, kehitysryhmiin voidaan järjestää myös avoimia hakuja.

Yleistä
Vuosi 2019 on Vaasan Suomalainen Naisklubi ry:n (myöhemmin Naisklubi) 101. toimintavuosi. Perustamiskokous on pidetty 15.01.1918.  100-vuotisjuhlat, juhlaseminaari Vaasan kaupungintalossa ja iltajuhla Centralissa onnistuivat ja katse käännetään tulevaisuuden tekemiseen. Huolehditaan 100-vuotisesta historiastamme kertovan historiikkikirjan myynnistä. 

Vanhusneuvoston yhteystiedot

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti on nyt julkaistu. Loppuraportissa kerrotaan, miten vastuuministeriöt ovat toteuttaneet Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman toimenpiteitä. Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma konkretisoi niitä Kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka eivät toteutuneet hallituskaudella 2011-2015.

Kaupungin suunnitelmassa on mainittu uusi nuorten kohtaamispaikka, jossa olisivat läsnä myös nuoriso-, mielenterveys- ja päihdepalvelut, seurakunnat ja eri järjestöjä. Lisäksi rahaa aiotaan käyttää uudenlaiseen liikkuvaan tukityöhön, jossa asiantuntijat tekisivät käytännön työtä häirintä- ja kriisitilanteisiin liittyen, kun lapset ja nuoret tarvitsevat apua ja tukea.

Taloyhtiön isännöinti siirtyi toimistoomme 2013. Toimestamme selvitettiin taloyhtiön lähtötilanne kunnossapitotarpeiden osalta. Taloyhtiön hallitus ja yhtiökokous päätti tältä pohjalta strategiasta ”kaikki paikat kerralla kuntoon”. Hallitus ja isännöinti laativat kokonaisuudesta toimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman tavalla, jolla mega-hanke olisi toteutettavissa osakkaiden asumiskustannukset kohtuullisina pitäen.

Työtä yhdenvertaisuuden puolesta jo 40 vuotta

Jäsenet
* Seurassa on 15.12. 2015 yhteensä 481 jäsentä
* Seuran jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa
* Jäsenetuja jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille: tavarapyörän lainaaminen, veneen lainaaminen, mahdollisuus käyttää kylätaloa omiin tilaisuuksiin ja joidenkin muiden välineiden lainaaminen.

5) työterveyshuollon asiantuntijalla henkilöitä, joilla on fysioterapeutin tai psykologin pätevyys ja riittävät tiedot työterveyshuollosta taikka työhygienian, ergonomian, teknisen tai muun vastaavan alan koulutus ja riittävät tiedot työterveyshuollosta tai joilla on muun kuin työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys;

Energiatehokkuusdirektiivin vuosiraportti

Taloyhtiön on järkevää päättää, miten kiinteistöä pitkällä tähtäimellä pidetään yllä, korjataan ja kehitetään. Jos kiinteistössä on «kiinteistöstrategia», pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, kaikki osakkaat ja asukkaat, myös uudet, ovat tietoisia yhtiön tilanteesta sekä samalla viivalla päätöksenteon suhteen. Myös käyttäjälähtöisiä välineitä kiinteistöstrategian laatimista varten alkaa olla tarjolla.