Press "Enter" to skip to content

Taloyhtiön säännöt rivitalo

Kuka päättää, mitä pihaan saa rakentaa?

Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus kuuluu osakkaalle, mutta korjaus ja uusiminen taloyhtiölle. Samalla logiikalla jakautuu vastuu myös mm. ilmanvaihtolaitteiden ja hormien kohdalla: siinä missä ilmanvaihdon perussäätö, ilmanvaihtokanavat ja hormien puhdistus kuuluvat taloyhtiölle, osakas vastaa poistopuhaltimesta, liesituulettimesta ja poistoventtiilien puhdistamisesta. Samoin ilmanvaihdon suodattimien puhdistus ja uusiminen kuuluu osakkaalle. Sitä vastoin poistoventtiilien korjaus ja uusiminen on taloyhtiön vastuulla.

Järjestysmääräykset

Taloyhtiön järjestysmääräykset kertovat talon yhteisistä säännöistä. Järjestysmääräykset kannattaa hyväksyttää yhtiökokouksella. Asunto-osakeyhtiöillä on pakollinen yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota, millaisia sääntöjä asumisessa tulisi noudattaa. Tästä syystä useimmissa asunto-osakeyhtiöissä on erilliset järjestysmääräykset. Järjestysmääräyksillä pyritään lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Järjestysmääräyksissä kerrotaan esimerkiksi ulko-oven aukioloajoista, kotieläinten pitämisestä tai yhteisten tilojen käyttöohjeista.

Lehti: Ei, taloyhtiösi ei voi kieltää näitä asioita – järjestyssääntö ”ei sido mihinkään”

Vuokranantaja voi kieltää eläinten pitämisen vuokrasopimuksessa. Mikäli vuokralainen kiellosta huolimatta pitää lemmikkiä, voi vuokranantaja päättää sopimuksen. Vaikka lemmikkikieltoa ei sopimuksessa olisikaan, voidaan sopimus irtisanoa tai purkaa myös mikäli lemmikkien äänet tai epäsiisteys ovat olennaisesti muita asukkaita häiritseviä tai lemmikeistä aiheutuu vahinkoa huoneistolle. Myös vuokranantajan on annettava näissä tilanteissa vuokralaiselle ensin kirjallinen varoitus.

Jos häiritsevä elämä jatkuu, voi hallitus ryhtyä toimenpiteisiin. Ensin se antaa varoituksen ja jos muutosta ei tapahdu, yhtiökokous voi päättää ottaa asunnon taloyhtiön hallintaan. Hallintaanoton aikana osakas tai häiriötä aiheuttanut asukas joutuu muuttamaan pois asunnosta. Asunnon omistussuhde ei kuitenkaan muutu.

Isännöitsijän mukaan asukkaiden liikkumista ei voi rajoittaa taloyhtiön yhteisen pihamaan alueella, joten sanktioitakaan ei tuosta pihan poikki oikomisesta voi asettaa. Onko se tosiaan näin? �� Kysymyksessä siis on rivitalon pihassa kahden talon välistä jalkakäytävälle kulkeminen ja ko. piha-alue ei kuulu minkään huoneiston pihaan vaan se on yhteistä aluetta.

Jos taloyhtiö antaa osakkaalle luvan trampoliinin hankintaan taloyhtiön hallinnassa olevalle alueelle, vastuista ja kunnossapidosta kannattaa tehdä erillinen sopimus. Sopimuksessa on hyvä mainita myös korvausvelvollisuudesta mahdollisen vahingon sattuessa. Korvausvaatimukset esitetään taloyhtiölle, ja osakkaan tulee siinä tapauksessa korvata taloyhtiölle aiheutuneet kustannukset.

Mikään laki ei kiellä grillaamista takapihalla tai parvekkeella, mutta grillaamista on saatettu kieltää taloyhtiön järjestyssäännöissä, milloin kieltoa pitää noudattaa. Järjestyssäännöillä turvataan nimensä mukaisesti taloyhtiön järjestystä ja pyritään luomaan asumiselle viihtyisät puitteet. Sääntöjen on kuitenkin oltava sellaisia, etteivät ne rajoita normaalia asumista. Näin ollen kohtuuttomia tai mielivaltaisia sääntöjä ei voida laatia tai ne jäävät vaille vaikutusta.

Yleinen hiljaisuusaika

Yleinen hiljaisuusaika on järjestyslain mukaan klo 22.00 – 06.00 välisenä aikana. Tällöin on kaikin tavoin vältettävä melun aiheuttamista huoneistossa ja huoneistonulkopuolella. Myös ns. päiväaikaan on kiinnitettävä huomiota siihen, että tarpeetonta melua ei aiheuteta. Huomioitavaa on, että voimakkaammat äänet (mm. voimakas musiikki) kulkeutuvat suhteellisen helposti naapurihuoneistoihin häiriten naapureiden asumisrauhaa.

Keskustelu

Kotieläimet ovat asunnoissa sallittuja, mutta eivät voi kulkea vapaana huoneiston ulkopuolella. Kotieläimet eivät saa häiritä muita talon asukkaita, liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Lemmikkejä ei voi pestä yhteisissä saunatiloissa tai pesutuvassa, eikä niitä voi päästää lasten leikkipaikoille. Kotieläimen aiheuttamat vahingot korvaa aina eläimen omistaja. Huoneistossa asuvien eläinten lukumäärässä tulee noudattaa kohtuullisuutta. Ammattimaiseksi katsottava koirien, kissojen tai muiden eläinten kasvattaminen on kielletty.

Tarkista aina ensin merkinnät

Tämän perusteella esimerkiksi päiväkotilasten tuontia ja vientiä ei voi pitää sellaisenaan lain mukaisena kiellettynä pysäköintinä. Sen sijaan auton jättäminen pelastustielle yöksi tai pitkäksi ajaksi esimerkiksi kauppareissun tavaroiden purkamisen jälkeen tai vaikkapa aamulehtiä jakavan auton jättäminen pelastustielle siksi aikaa, kun jakaa lehtiä useampiin vierekkäisiin kerrostaloihin, ovat kaikki kiellettyjä.

– Kenelläkään ei esimerkiksi ole oikeutta kiinnittää kameraa taloyhtiön rakenteisiin. Kuvaamisessa ratkaisee se, mitä kuvataan. Yhteistä pihaa ja siellä olevaa omaa autoa saa kuvata. Toisten asuntoja ei saa kuvata ilman suostumusta.

HS haluaa luoda Suomen parasta keskustelua.

Yksittäiselle osakkaalle huoneiston muutostyö saattaa vaikuttaa ”vain omalta remontilta”. Taloyhtiö kuitenkin jatkaa muutostyön ja muutostyörekisterin kanssa elämistä vaikka osakkaat vaihtuisivat matkalla. Isännöintitoimisto törmää jatkuvasti tilanteisiin, joissa selvitellään vanhoja muutostöitä, eikä tilannetta auta yhtään se, että osakas on vaihtunut parikin kertaa muutostyön jälkeen.

Liittokokous

Liiton hallituksessa on puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa liiton toimintaa sekä valvoa varojen ja omaisuuden hoitoa. Hallitus päättää myös liiton rahastojen käytöstä. Hallitus esittää varsinaiselle liittokokoukselle vuosittain toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hallitus vastaa liiton vakituisen henkilökunnan rekrytoinnista.

– Tulkinta on selkeä: isännöitsijä, taloyhtiön hallitus tai yhtiökokouksen enemmistö eivät voi antaa yleistä lasten pihaleikkien kieltoa. Leikkiin voidaan antaa toki ohjeita esimerkiksi niin, että  tietyn kellonajan jälkeen illalla ei leikkiä saa jatkaa tai että  parkkipaikalla ei saa leikkiä. Pelisäännöt voivat olla lasten omaakin turvallisuutta tukevia, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

-Jos joku aikoo pitää valtavat puutarhajuhlat, jossa on kymmeniä vieraita pienellä tontilla, niin pitäisi muistaa, että alue on koko taloyhtiön yhteistä aluetta ja kaikilla on vastaava oikeus. Tämän tyyppisiin kokoontumisiin kannattaa ilman muuta pyytää hallitukselta lupa ja huomioida naapurit. Muiden huomiointi on tärkeää, Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli korosti.

Main menu (Full structure)

BLC Valo on BLC:n lippulaivatuote; valokuituverkkoa käyttävä laajakaistapalvelu.
Valokuitu on kiinteän laajakaistan kuningas; nopeimmat ja luotettavimmat yhteydet toteutetaan nyt ja tulevaisuudessa valokuidulla. Valokuitu on pitkäikäinen sijoitus kiinteistöön ja taloyhtiöissä se nostaa asuntojen arvoa. Tiedonsiirrossa valokuidun kapasiteetti on lähes rajaton. Internetin käytöstä syntyvien datamäärien jatkuvasti kasvaessa
valokuitu on myös ainoa tiedonsiirtotekniikka, jota voidaan kohtuullisin kustannuksin päivittää aina tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

Sisällysluettelo

Kerrostaloissa parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa siten että paloturvallisuus vaarantuu tai siten että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle. Parvekkeet on pidettävä siistinä ja talvisin niiltä on poistettava lumet. Rivitaloissa huoneistokohtaiset piha-alueet on pidettävä siistinä ja kesäisin niissä on ajettava nurmikko säännöllisesti.

Rakennuslehden luetuimmat

”1970- ja 1980-luvun rivitaloista monet ovat siinä rajoilla, että kannattaako niitä edes lähteä korjaamaan. Usein myös korjataan väärin, koska korjaussuunnittelijoilla ei ole tarpeeksi rakennusfysiikan ja korjaussuunnittelun osaamista. Toisaalta rakennesuunnittelijat ja rakennuttajat eivät ota tarpeeksi vakavasti huomioon rakenteiden kuntotutkijoiden raportteja”, Pertti Heikkinen Savora Oy:stä sanoo. Hän on toiminut rakenteiden kuntotutkijana ja korjaussuunnittelijana 22 vuotta ja oli yksi Kosteus- ja Hometalkoiden hankevetäjistä.