Press "Enter" to skip to content

Taloyhtiön pihan kunnossapito

Yhtiön hallinnassa

Taloyhtiössä piha-alueiden vastuunjako riippuu siitä, kuka piha-aluetta hallinnoi. Kerrostalokiinteistöissä vastuu on selkeä. Taloyhtiö vastaa kaikesta pihan kunnossapitoon liittyvästä. Rivitaloyhtiössä osakkaan rajattu piha-alue voi olla joko taloyhtiön tai osakkaan hallinnassa riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään. Se, kumpi pihaa hallinnoi, vaikuttaa sekä kunnossapitovastuuseen että muutostyöoikeuteen.

Kiinteistöliitto

Asunto-osakeyhtiössä on osakkaiden kanssa sovittu, että taloyhtiön pihatyöt tehdään vuoroviikoin ns. talkootyönä. Nyt yhtiön osakas, vanhempi rouvashenkilö ilmoittaa, ettei enää jaksa ajaa nurmikkoa omalla huoltoviikollaan. Heti perään toinen huoneisto saa uudet osakkaat ja uusi omistaja ilmoittaa, että haluaa yhtiön hoitavan kunnossapitovastuulleen kuuluvat huoltotyöt – hän ei aio ruohonleikkuriin koskea. Miten yhtiön pitäisi toimia?

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa on määritetty tarkasti taloyhtiön ja osakkaan väliset kunnossapitovastuut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että se maksaa, jolle asia lain mukaan kuuluu. Mikäli yhtiö kuitenkin haluaa vastuunjaon menevän eri tavalla kuin laissa on määritetty, se kirjataan taloyhtiön ’’sisäiseen lakiin’’ eli yhtiöjärjestykseen. Oman yhtiön käytäntö on hyvä tarkistaa aina ensimmäisenä yhtiöjärjestyksestä. Näin varmistetaan, että asuntoa ostaessa ei tule vastaan odottamattomia yllätyksiä.

Talvikunnossapito – kuka on vastuussa?

Järjestyslain mukaan kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että katolta putoava lumi, jää tai muut esineet eivät aiheuta vaaraa kiinteistöllä liikkuville. Tarvittaessa vaarallinen alue eristetään. Tilapäisiin liikennejärjestelyihin, joissa kaistoja suljetaan tai ohjataan kulkijoita kiertotielle lumen pudottamisen vuoksi, haetaan lupa rakennusvirastolta. Pelastuslaki taas tuo velvoitteita mm. siihen, että pelastusteiden tulee olla ajokelpoisia ja esteettömiä.

Vastuunjakoa ei tunneta taloyhtiössä riittävästi

Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus kuuluu osakkaalle, mutta korjaus ja uusiminen taloyhtiölle. Samalla logiikalla jakautuu vastuu myös mm. ilmanvaihtolaitteiden ja hormien kohdalla: siinä missä ilmanvaihdon perussäätö, ilmanvaihtokanavat ja hormien puhdistus kuuluvat taloyhtiölle, osakas vastaa poistopuhaltimesta, liesituulettimesta ja poistoventtiilien puhdistamisesta. Samoin ilmanvaihdon suodattimien puhdistus ja uusiminen kuuluu osakkaalle. Sitä vastoin poistoventtiilien korjaus ja uusiminen on taloyhtiön vastuulla.

Kuka päättää, mitä pihaan saa rakentaa?

Jos joku loukkaa itsensä talvisella pihalla vaikka kaatuessaan, taloyhtiö eli osakkaat yhdessä ovat lähtökohtaisesti korvausvastuussa. Korvausvelvollisuutta arvioidaan muun muassa tarkastelemalla, olivatko sääolot hyvin poikkeukselliset ja oliko kunnossapito ja hiekoitus hoidettu huolellisesti. Huolellisen toiminnan todistaminen on käytännössä todella vaikeaa.

Artikkelien selaus

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että taloyhtiön hallitus esittää vuosittain yhtiökokouksessa kirjallisen kunnossapitotarveselvityksen. Selvityksen pohjalta osakkaat keskustelevat seuraavan viiden vuoden aikana tehtävistä toimenpiteistä ja niiden tarpeesta. Hyvin huolletussa taloyhtiössä perusteellisen kuntoarvion voi teettää viiden vuoden välein. Kuntoarvion jälkeen asiantuntija tekee hallitukselle ehdotuksen kunnossapitosuunnitelmasta. Yhtiökokous hyväksyy suunnitelman ja isännöitsijä huolehtii, että tarvittavat toimenpiteet hoidetaan suunnitelman mukaan.

Trampoliini on asennettava turvallisuusohjeiden mukaisesti ja välineen pitää olla ehjä. Myös ohjeiden noudattaminen käytön aikana on tärkeää. Usein ohjeissa on määritelty painoraja, hyppijöiden enimmäismäärä sekä vaatimus turvaverkon käytöstä. Taloyhtiön kannattaa ohjeistaa vanhempia valvomaan trampoliinilla leikkiviä lapsia. ”Käyttö omalla vastuulla” -kyltit eivät poista yhtiön vastuuta.

Osakas valitti päätöksestä hovioikeuteen ja toisti vaatimuksensa. Hovioikeus katsoi, että vaikka yhtiökokouksissa oli tehty päätös hiekoituksista, taloyhtiö vastasi kuitenkin siitä, että osakkaat hoitavat velvollisuutensa siten, ettei turvallisuus ole uhattuna. Käräjäoikeuden tuomio kumottiin ja taloyhtiö velvoitettiin korvaamaan liukastumisesta aiheutuneet vahingot.

Eril­lis­ta­lo­jen ark­ki­teh­tuu­ris­sa Met­so­kan­kaal­la on leikitelty epä­sym­met­ri­sil­lä har­ja­kat­to­muo­doil­la

Taloyhtiön vastuulla on huolehtia kiinteistön alueen turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on hoitanut talvikunnossapidon huolellisesti. ”Taloyhtiö pystyy osoittamaan huolellisuutta esimerkiksi asukkaiden kirjallisilla sitoumuksilla ja siten varmistamaan, että tarpeeksi moni osallistuu talkootyöskentelyyn.”

offer-menu

Hallitus ja isännöitsijä ovat tiivis työpari: isännöitsijä valmistelee asiat hallituksen päätöksentekoa varten. Isännöitsijän tehtäviin kuuluvat laajasti erilaiset taloyhtiön asiat palveluiden kilpailutusten hoitamisesta talon häiriötilanteiden selvittämiseen. Hän edustaa taloyhtiötä sopimuskysymyksissä ja koordinoi esimerkiksi huoltoja sekä siivousten ja korjausten tilaamista. Isännöitsijä myös johtaa hallituksen valitseman huoltoyhtiön toimintaa ja tarvittaessa valvoo, että huoltotoimet hoidetaan suunnitellusti ja kustannustehokkaasti.

Meiltä myös polyttämättömät imulakaisutyöt!

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Tiedot omistuksesta luodaan Maanmittauslaitoksen vastuulla olevaan rekisteriin, johon oman panoksensa antavat myös Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Väestörekisterikeskus toimittaen tarpeellisia alkutietoja. Näin ollen jatkossa asunto-osakeyhtiöt eivät enää vastaa osakeluettelon ylläpidosta, eivätkä esimerkiksi valvo millään tapaa varainsiirtoveron maksua.