Press "Enter" to skip to content

Taloyhtiön lopputarkastus

Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä:

Asuntokauppalaissa on säädetty uuden asunnon vuositarkastuksesta, joka perustajaosakkaan (rakennuttajan) tulee järjestää 12 – 15 kuukautta sen jälkeen kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Asuntokauppalain ja sen velvoittavan pykälän taustalla on asunnon ostajan aseman turvaaminen. Ostajalla ja taloyhtiöllä on näin käytännössä vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita.

Rakennuspaikka ja korkeusasema

”_Välitysliikkeen tulee pyytää toimeksiantajalta rakennuslupa-asiakirjat, käyttöönottotarkastuspöytäkirja (eli osittainen lopputarkastuspöytäkirja) sekä lopputarkastuspöytäkirja. Mikäli välitysliike ei saa niitä toimeksiantajalta, välitysliikkeen tulee hankkia ne rakennusvalvontaviranomaisilta. Mikäli niitä ei ole saatavissa kunnan viranomaisiltakaan, tulee asiasta ja sen merkityksestä kertoa kaupan osapuolille._”

Vuositakuu ja kymmenen vuoden virhevastuu uuden asunnon ostajan turvaksi

Kohteen varsinainen myynti alkaa siinä vaiheessa, kun rakennuslupa on lainvoimainen ja rakennushankkeen tekniset ja taloudelliset perusasiat kertovat turva-asiakirjat ovat valmiina ja talletettu pankkiin. Palviainen neuvoo tutustumaan niihin, esimerkiksi yhtiön yhtiöjärjestykseen, taloussuunnitelmaan, rasitustodistuksiin ja rakennustapaselostukseen.

Loppukatselmus

Loppusiivouksen jälkeen on hyvän tavan mukaista tehdä loppukatselmus huoneiston kunnosta yhdessä vuokralaisen kanssa. Loppukatselmuksen tarkoituksena on varmistaa, että vuokra-asunto on asianmukaisessa kunnossa. Loppukatselmuksessa käydään läpi huoneisto ja kodinkoneet samalla tavalla kuin alkukatselmuksessa ja verrataan huoneiston kuntoa alkukatselmuksessa laadittuihin muistiinpanoihin. Näin saadaan selville, millaisia muutoksia huoneiston tai kodinkoneiden kunnossa on vuokrasuhteen aikana tapahtunut.

Hämeenlinnalainen Asunto Oy Rusinpelto oli alun perin vuonna 2003 valmistunut vuokrataloyhtiö, joka joutui pakkohuutokauppaan kymmenvuotiaana.

Salmisen mukaan se on Ikään kuin kotona huolehtisi oman kiinteistön käytännön asioista. Salminen ei ole osakas mutta hoitaa isännöintiä harrastuksenaan niin kauan kuin hänen oma paikansa asuu yhtiössä. Hän tekee sen ilman korvausta poikansa hyväksi ja muut asukkaat saavat palvelut siinä sivussa. -Viimeksi kävin nyppimässä voikukat ja vaihdoin kuivuneen tuijan uuteen.

Kysymys: Putkiremontin lopputarkastus

Yhtiö on kyllä velvollinen korjaamaan sen vastuulle kuuluvan tilan tai rakennuksen osan. Yhtiö voi sitten jälkikäteen periä remonttikuluja vahingon aiheuttaneelta. Vahingon aiheuttanut osakas on vastuullinen vain, jos hänen voidaan osoittaa toimineen huolimattomasti tai tahallaan. Jos osakas kieltäytyy maksamasta, niin yhtiön kannattaa konsultoida kiinteistöasioihin perehtynyttä lakimiestä ennen oikeuteen menoa.

Usein kysyttyä

VASTAUS: Ette voi sopia. Energiatodistuksen hankkimisvelvoite on pakottavaa oikeutta eikä siitä voi sopia toisin osapuolten kesken. Lain mukaan energiatodistus tulee esittää myynti- tai vuokraustilanteessa, ja rakennuksen energiatehokkuusluokka tulee olla esillä myynti- tai vuokrausilmoituksessa, jos rakennus on julkisesti myynnissä/vuokrattavana. Energiatodistuksia valvova viranomainen voi langettaa myyjälle uhkasakon tai jopa teettää energiatodistuksen myyjän kustannuksella, mikäli todistusta ei laadita.

Vakuuden palautus

Kylpyhuone
Kylpyhuoneremontissa ennen vesieristystä tehdään tarkastus, jossa selvitetään että pohjatyöt ovat kunnossa. Tämä tarkastus tehdään kun kylpyhuone on muuten jo valmis vedeneristyksen asennukseen. Vesieristyksen asennuksen jälkeen tarkastetaan vedeneristys. Kun kylpyhuone on kokonaisuudessaan valmis, suoritetaan vielä lopputarkastus.

YHTEYSTIEDOT

Toi­mi­van salao­ja­rat­kai­sun tär­kein teh­tä­vä on pitää raken­nuk­sen perus­tuk­set ja sok­ke­li kui­va­na sekä hen­git­tä­vä­nä. Kun­nol­li­nen salao­ja­jär­jes­tel­mä estää kos­teu­den pää­syn raken­nuk­sen perus­tuk­siin ja sei­niin sekä ehkäi­see kos­teu­den aiheut­ta­mia vahin­ko­ja, kuten raken­tei­den vau­rioi­tu­mis­ta, lahoa­mis­ta, home- ja mik­ro­bi­kas­vus­to­jen syn­tyä ja sisäil­maon­gel­mia.

Mikäli saneeraus vaatii rakennuslupaa tai on muutoin poikkeuksellisen laaja, voi käsittely vaatia hallituksen kokousta ja päätöstä. Tällöin käsittelyaika on riippuvainen hallituksen kokouksesta ja voi viedä pitkänkin aikaa. Tyypillinen tällainen remontti on märkätilan laajennus joka vaatii rakennusvalvonnan hyväksynnän.

Ennen luvan hakemista pitää tehdä suunnitelma, jonka on laatinut pätevä suunnittelija. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon ainakin kaava, rakennusjärjestys ja rakentamistapaohjeet. Suunnitelmalle pitää olla pätevä nimetty rakennussuunnittelija. Rakennusvalvonta ratkaisee suunnittelijan kelpoisuuden hankkeen vaativuuden, suunnittelijan koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Suunnitelmien pitää olla pääpiirustustasoiset ja arkistointikelpoiset (A4-kerrannaiset paperikopiot, ei teipattuja piirustuksia) nimiösivulla ja seläkkeillä varustettuna.

Siis esimerkiksi: Omakotitalorakentajalle on myönnetty rakennuslupa  4 vuotta sitten, kaikki työt jo valmiina, mutta lopputarkastus venähtänyt ja tarkoitus tehdä nyt elokuussa. Tällaisessa tapauksessa tiedot täytyy antaa ilmoittamalla rakennuskohdetta koskevat tiedot ja ettei maksettuja suorituksia ole ollut. Yksityishenkilö voi antaa tiedot joko sähköisesti kirjautumalla pankkitunnuksillaan Verohallinnon sivuston kautta verkkolomakkeelle tai paperilomakkeella.