Press "Enter" to skip to content

Taloyhtiön etuosto oikeus

Asunto-osakkeen etuosto-oikeus

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa osake, kun omistusoikeus osakkeeseen siirtyy toiselle muulta omistajalta kuin yhtiöltä. Lunastuslausekkeessa on määrättävä, keillä on lunastusoikeus. Lähtökohtaisesti lunastusoikeus koskee kaikkia omistusoikeuden siirtoja. Lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos osakkeen saaja on yhtiön nykyinen osakkeenomistaja taikka osakkeen saaja on edellisen omistajan lähisukulainen tai jos osake on saatu testamentin perusteella.

Vierailimme sarvipäisestä hyllystä tunnetun turkulaisen muotoilijan kotona – katso kuvat ja video

Perusero näiden lakien välillä on se, millaiseksi lunastuslauseke on kyseisenä ajankohtana täytynyt muotoilla, kenelle lunastusvaade osoitetaan ja millaisin ehdoin sekä kenelle lunastushinta maksetaan. Jos lunastuslauseke ei ole sen yhtiöjärjestykseen lisäämisajankohtana voimassa olleen lain mukainen, sitä ei lain mukaan tarvitse soveltaa lainkaan.

Nähdäkseni paras tapa houkutella sijoittajat pois taloyhtiöstä on se, että kun varsinkin vanhoissa taloyhtiöissä tulee korjausrakentamista, rahoitusvastikkeet kirjataan taseeseen eikä laiteta suoraan tilikauden kuluksi. Tällöin sijoittajat eivät voi vähentää korjauskustannuksia vuosittain verotuksessa, vaan hyötyvät siitä vasta asuntoa myytäessä, kun se tulkitaan osaksi hankintahintaa. Koska sijoitukset tehdään usein vuosikymmeniksi, inflaatio syö sen merkitystä. Tästä syystähän sijoittajat toivovatkin, että rahoitusvastikkeita ei kirjattaisi taseeseen.

Lunastuslauseke voi viedä uuden kotisi

– Lunastuslauseke on kaikissa taloyhtiöissä, joiden asuntojen omistajat ovat kirjanneet sen yhtiöjärjestykseen

– Kun tällaisesta talosta myydään asunto, kaupasta ilmoitetaan talon ilmoitustaululla

– Kaikilla talosta asunnon jo omistavilla on oikeus lunastaa asunto ostajalta kauppahintaan

– Mahdollinen käsiraha palautetaan ostajalle ja kauppa purkautuu

– Lunastusaika vaihtelee riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu

 

Lunastushinta maksetaan yhtiön tilille määräajassa. Määräaika on lain mukaan kaksi viikkoa sen määräajan päättymisestä, jonka kuluessa lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Tätä voidaan lyhentää yhtiöjärjestyksessä esim. sitomalla määräajan alkaminen konkreettisen lunastusvaatimuksen esittämiseen. Yhtiön tulee huolehtia osakekirjan ja kauppahinnan luovuttamisesta eteenpäin. Osakekirjaan tulee tehdä asianmukaiset siirtomerkinnät.

Kauppakadun tapauksessa kauppaa rajoittaa myös lunastuspykälä. Tietty säätiö voi ostaa niin halutessaan jo kertaalleen myydyn asunnon itselleen. Asunnon ostaja voi jäädä myös tyhjän päälle, jos lunastuspykälä mahdollistaa talossa jo asuvan osakkaan etuosto-oikeuden. Näissä tapauksissa voi syntyä ikäviä tilanteita.

Vakuuta koti ja sen asukkaat

Kun olet löytänyt sopivan asunnon, tutustu huolella sekä asuntoon että taloyhtiöön. Asuntokaupassa kannattaa aina muistaa, että kyseessä on osakekauppa. Sinä et siis varsinaisesti ole ostamassa asuntoa – seiniä, lattiaa ja kattoa – vaan taloyhtiön osakkeita. Tästä syystä isännöitsijätodistus, energiatodistus, taloyhtiön yhtiöjärjestys, tilinpäätös, toimintakertomus ja korjaussuunnitelma ovat äärimmäisen tärkeitä asiakirjoja, joihin sinun on syytä tutustua ajan kanssa.

Voit halutessasi tiedustella välittäjältä mahdollisuutta nähdä asunto vielä toistamiseen.  Jos ensimmäinen esittely pidettiin esim. aamupäivällä, voi olla hyvä ajatus sopia uusintaesittely iltapäivään, jotta näet asunnon sekä aamu- että iltapäivän erilaisissa valaistusolosuhteissa. Uusintaesittelyssä voit mahdollisesti tutustua tarkemmin myös esim. taloyhtiön varasto- ja muihin tiloihin.

Asunnon myyjille

Joidenkin taloyhtiöiden yhtiöjärjestykseen kuuluva lunastuspykälä antaa osakkaille etuosto-oikeuden määräajaksi myytävään osakkeeseen (asunto, autotalli…) Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupan solmimisen jälkeen osakkaita tiedotetaan tapahtuneesta kaupasta ja he saavat yhtiöjärjestyksessä määrätyn ajan (usein 2 vko – 30 pv) kuluessa lunastaa osakkeen itselleen samalla hinnalla, jolla kauppa solmittiin.

Asunto-osakeyhtiölain avulla taloyhtiö luo perustan toiminnalleen. Laissa on tarkkoja määräyksiä esimerkiksi päätöksenteosta, vastikkeen maksusta, kunnossapidosta sekä muutostöistä. Lain tarkoituksena on lisätä taloyhtiössä asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä rohkaista osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan. Jokainen taloyhtiö määrittelee itselleen yhtiöjärjestyksen, eli taloyhtiön sisäisen lain, joka perustuu asunto-osakeyhtiölakiin.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Kiinteistövaihdannan palvelu on Maanmittauslaitoksen verkkopalvelu, joka on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että alan ammattilaisille kuten kiinteistönvälittäjille ja pankeille. Palvelun avulla voi laatia ja allekirjoittaa kiinteistön luovutusta koskevan sopimuksen tai esisopimuksen ja hoitaa kiinnitysasioita. Ammattikäyttöön tarkoitetun palvelun kautta voi laatia myös maanvuokrasopimuksia sekä purkaa ja kuolettaa kiinnityshakemuksia.

Näin luet isännöitsijäntodistusta

Taloyhtiössä voi olla käytössä myös ns. lunastuslauseke, eli käytännössä taloyhtiön nykyisillä osakkailla on etuosto-oikeus yhtiössä myynnissä olevaan asuntoon. Tämä on ostajan näkökulmasta usein jännittäväkin tilanne, sillä jos taloyhtiön ulkopuolinen ostaja tekee asunnosta tarjouksen, on taloyhtiön osakkailla halutessaan mahdollisuus ostaa asunto tarjottuun hintaan.

Tämä hollantilaisjoukkio on Suomessa yhä verrattain tuntematon tapaus, mutta aivan turhaan. Laulajatar Charlotte Wessels ja kumppanit ovat hioneet melodista metalliaan juuri sopivaan tasapainoon suureellisuuden ja tarttuvuuden välillä. Delainin keikoilla vallitseekin voimakas positiivinen energia, samalla kun itse kappaleet viiltävät myös pintaa syvemmältä. Delainia kannattaakin käydä tiirailemassa, vaikkei koko genre kiinnostaisi yhtään, tai vaikkei edes välittäisi naislaulajalla varustetuista metallibändeistä lainkaan. Yllätys saattaa olla suuri.

”Menestyvissä taloyhtiöissä osakkaiden ja hallituksen pitää olla kiinnostuneita sijoitustensa hoitamisesta pitkäjänteisesti. Asunto-osakkeiden ostaminen taloyhtiölle vaatii yhtiökokouksen eli osakkeenomistajien hyväksyntää. Pikavoittoja tavoittelevat eivät ole osakkeiden ostamisesta kiinnostuneita, koska osto pitää rahoittaa vuokra- ja vastikekertymillä, ja tuloa taloyhtiölle saadaan vasta vuosien päästä.”

Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus