Press "Enter" to skip to content

Suomen takaaja oy

Henkilöstö

Asiakkaamme ovat meille tärkeitä ja olemme aina valmiita vastaamaan kysymyksiisi. Esimerkiksi viimeaikaiset muutokset tiettyjen maiden sisä- ja ulkopolitiikassa ovat huolestuttaneet vientiä harjoittavia yrityksiä. Koska toimimme maailmanlaajuisesti, voimme antaa ohjeita, miten luottovakuutussopimuksesi suojaa parhaalla mahdollisella tavalla yritystäsi poliittisilta riskeiltä.

Lainan takaajan oikeudet ja velvollisuudet

Lainan takaajaksi ryhtymistä tulee aina pohtia tarkkaan ja huolellisesti, eikä lainan takaamista voi varauksetta suositella kenellekään. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että laina kannattaa suostua takaamaan vain huolellisen harkinnan jälkeen. Takaajaksi ryhtymistä kannattaa harkita vain, jos tietää, miten takausta pyytävä henkilö hoitaa omaa talouttaan ja jos uskoo, että tämä pystyy maksamaan lainan takaisin. Lainan henkilötakaukseen liittyy aina myös riski välien tulehtumisesta lainan takaajan ja lainanottajan välillä.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Takaus voi olla myös täytetakaus tai yleistakaus. Yksityistakaajan luotonantajalle antama takaus on täytetakaus, jos päävelka on myönnetty asuntoa varten ja kyseinen omaisuus on päävelan vakuutena. Tässä tilanteessa yksityistakaaja on vastuussa päävelasta vain siltä osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuutena olevasta omaisuudesta.

Ajankohtaista

Lainan vakuudeksi annettavan omavelkaisen takauksen antajana (takaaja) voi olla kuka tahansa Suomessa asuva täysi-ikäinen henkilö, jolla on suomalainen sosiaaliturvatunnus, hänen virallinen osoite on Suomessa ja jonka Siltaraha arvioi sisäisten luotonmyöntökriteeriensä perusteella (lähtökohtaisesti ei maksuhäiriöitä) luottokelpoiseksi. Yrityslainan takaajana voi toimi esimerkiksi lainanhakijana olevan yrityksen edustaja (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, osakas) tai joku muu yhtiön nimeämä henkilö.

6) yksityistakaajalla takauksen antanutta luonnollista henkilöä, ei kuitenkaan henkilöä, joka takauksen antaessaan on velallisena olevan yhteisön tai säätiön taikka sen emoyhteisön toimitusjohtaja, hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsen, vastuunalainen yhtiömies tai yhteisön perustaja taikka jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kolmasosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä;

Vuokranantajan on tehtävä Takausvastuuilmoitus kirjallisesti Takaajalle vuokralaisen laiminlyödessä vuokranmaksun. Takausvastuuilmoitus tulee tehdä aikaisintaan kolmenkymmenenviiden (35) päivän, mutta viimeistään neljänkymmenenviiden (45) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun vuokralainen on laiminlyönyt vuokranmaksun kokonaan tai osittain. Vuokranantajan tulee lähettää vuokralaiselle yksi (1) kirjallinen maksumuistutus, ennen kuin Vuokranantaja voi tehdä Takausvastuuilmoituksen.

Seuraa meitä

Suomen Vuokranantajat on ostanut Securentilta takausvakuutuksen, jossa edunsaajina ovat Suomen Vuokranantajien jäsenet. Takausvakuutukseen perustuen Securent antaa kullekin Suomen Vuokranantajien jäsenelle yhteen jäsenen omistamaan vuokrahuoneistoon takauksen, joka turvaa jäsenen vuokranantajana solmiman vuokrasopimuksen mukaisten vuokralaisen velvoitteiden täyttämisen ja laiminlyönnin sekä niistä aiheutuvat vahingot ja kulut.

3 3 Mikä on takaus Takausta käytetään luoton vakuutena. Takaussitoumuksessa takaaja ottaa vastuun jonkun toisen henkilön ottaman velan maksamisesta. Jos velallinen ei maksa velkaa sovitulla tavalla, velka voidaan periä takaajalta. Takaaja vastaa sitoumuksestaan periaatteessa koko varallisuudellaan. Takaussitoumuksen antamiseen on syytä suhtautua huolellisesti ja harkiten.

Jo Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi takauspäätöksen syntyneen valtiontukisäännösten soveltamiseen liittyvällä perusteella virheellisessä järjestyksessä. Päätöstä tehtäessä ei oltu selvitetty mahdollisten EU:n valtiontukisäännösten olemassaoloa ja tukimääräysten ja -säännösten soveltamista takausratkaisuun. Kunta valitti tästä KHO:een.

Vuokralaisyhtiö laiminlöi vuokranmaksun. Vuokranantajan reagoitua tilanteeseen saatava oli ehtinyt kasvaa kymmeniin tuhansiin. Yhtiöllä ei varoja ollut, joten vuokranantaja halusi periä saatavansa suoraan takaajalta. Tämä kieltäytyi maksamasta. Siihen hänellä oli oikeus. Tässä vaiheessa vuokranantaja kääntyi puoleeni. Keskusteltuamme asiasta hän esitti kysymyksen, jonka olen kuullut usein: ”Miten tämä sitten olisi pitänyt tehdä?”

Me tiedämme, että uuteen kotiin muuttoon liittyy paljon kustannuksia. Itse muuttamiseen liittyvien kustannusten lisäksi pitää hankkia uusia kalusteita ja muita tarvikkeita, joihin menee helposti paljon rahaa. Vuokranantajalle talletettava rahavakuus on monelle este asunnon vuokraamiselle. Takaamon takauksella voit korvata asunnon rahavakuuden antamalla vuokranantajalle vakuutuksen vuokrasuhteen velvoitteiden hoitamisesta.

Vakuus.fi -palvelussa käytettyjä henkilötietoja ei luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle. Ne näkevät vain vuokrausketjussa toimivat henkilöt (vuokranvälittäjä/vuokranantaja). Vuokralainen allekirjoittaa sähköisesti omilla pankkitunnuksillaan tarvittavat sopimukset. Niitä ei tallenneta missään vaiheessa palveluun. Sähköisessä allekirjoittamisessa käytetään suomalaisten pankkien TUPAS-tunnistautumista.

Yritysluottoa nopeasti verkosta – heti saatavilla, vaivaton hakea

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

Ajankohtaista

Yrityksesi tarvitsema lainasumma ja käyttökohde määrittelee, mistä lainaa yritykselle kannattaa hakea. Esimerkiksi Haenyt.fin kautta kannattaa hakea rahoitus isompiin projekteihin tai esimerkiksi vakuudellisen pankkilainan vakuudeksi. Jos taas lainaa tarvitsee pienempään projektiin, ovat BusinessCredit sekä Ferratum Business hyviä ja hinnoittelultaan selkeitä vaihtoehtoja. Alta löydät tarkemmat esittelyt yrityslainoista.

TAUSTA JA TARKOITUS

Palvelussa lainanhakija jättää lainahakemuksen palveluun. Lainanantajat antavat lainavarauksia lainahakemukseen. Lainasumma vapautetaan lainanhakijan nostettavaksi hakemusajan päätyttyä FunduTililtä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun lainanhakija on toimittanut jäljennöksen myönteisestä rahoituspäätöksestä (lainan aktivoituminen). Mikäli laina ei toteudu, lainavaraukset vapautuvat lainanantajien FunduTilille käytettäväksi.

Uuraisten Valokuituverkot Oy:n toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja yhtiö siirtyy hallitusti kunnan omistukseen 2020-luvulla haittaamatta kunnan perustehtävien hoitoa

Valokuituverkon rakentamiseen Uuraisten Valokuituverkot Oy sai laajakaistalain mukaisen julkisen tuen, mikä koostuu kunta- ja valtionosuudesta. Valtion rahan maksajan Traficomin, entisen Viestintäviraston viimeinen maksatuspäätös on tämän vuoden maaliskuulta.

Kauppalehti

Tampereella järjestettiin Business Finlandin Sampo -Valmistettu Suomessa -kampanjan Pajapäivä keskiviikkona 13.2.2019. Business Finland on käynnistänyt SAMPO-aktivoinnin, jonka toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä. Valmistavaa teollisuutta ei ole tuettu omalla kansallisella ohjelmalla yli kymmeneen vuoteen. Tämä on merkillistä, vaikka valmistavan teollisuuden rooli Suomen talouden ja hyvinvoinnin takaajana on keskeinen.

Santander ajoneuvorahoitus on osamaksurahoitus, joka on saatavilla uusille ja käytetyille ajoneuvoille silloin, kun ajoneuvon myyjänä toimii ajoneuvoja jälleenmyyvä yritys. Saat haettua luottopäätöksen vaivattomasti myyjäliikkeestä ajoneuvokauppasi yhteydessä. Ajoneuvon myyjä tekee kanssasi osamaksusopimuksen ja tarvittaessa auttaa rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Santander ajoneuvorahoituksessa ajoneuvosi toimii rahoituksen vakuutena, etkä tarvitse erillisiä lisävakuuksia tai takaajia.