Press "Enter" to skip to content

Suomen kunnat kartta 2018

Kirjaamo

Kuntajako on koko Suomen kattava, kuntajakoa kuvaava Maanmit-tauslaitoksen tuottama aineisto. Kiinteistörekisteristä tuotetusta kun-tajakoaineistosta on tuotettu yleistämätön Kuntajako 1:10 000 tuote. Lisäksi kuntajakoaineistosta tuotetaan yleistämällä kuntajako 1:100 000 -aineisto. 1:250 000 -aineisto tuotetaan yleistämällä 1:100 000 aineistoa. 1:1 000 0000 aineisto tuotetaan yleistämällä 1:250 000 aineistoa. 1:4 500 000 aineisto tuotetaan yleistämällä 1:1 000 000 aineistoa. Näistä aineistoista tehdyt tuotteet ovat INSPIRE:n hallin-nolliset yksiköt -skeeman mukaisia (GML, PNG).

Murupolku

Vuoden 2019 alussa ei tapahtunut kuntaliitoksia ja kuntien määrä pysyy samana kuin edellisvuonna.  Vuonna 2017 toteutui kaksi kuntaliitosta, jolloin Luvia ja Eurajoki sekä Juankoski ja Kuopio yhdistyivät. Vuonna 2016 tehtiin neljä liitosta ja vuonna 2015 kolme. Vuonna 2014 kuntien määrä pysyi ennallaan. Vuoden 2013 alussa toteutuneissa yhdessätoista kuntaliitoksessa kuntien määrä väheni kuudellatoista. Tarkempaa tietoa liitoksista ja kuntien määrän muutoksista löytyy oheisista liitteistä. 

Tee oma karttaesitys

Pidä huoli, että aineistosi on saman ajankohdan alueluokituksella kuin karttapohja johon sitä lataat ja että aineistossasi on oikeat kunta-, maakunta- tai seutukuntakoodit. Käytetyt kuntakoodit ovat kuntien viralliset kolminumerokoodit (005, 009 jne.). Käytetyt maakuntakoodit ovat muotoa MK01, MK02 jne. ja seutukuntakoodit muotoa SK011, SK014 jne. Aineistosta on suositeltavaa jättää pois mahdolliset aluesummatasot (esim. koko maa).

Suosituimmat videot

Väylä tuottaa tienumerokartat vuosittain 1. tammikuuta tilanteesta. Tienumerokartalla esitetään tieosoitejärjestelmän tiet ja tieosat numeroineen, sekä jakopisteiden paikat. Tienumeroita käytetään paikantamisen osoitetietona ja ne näkyvät tienkäyttäjille viitoituksessa. Tienumerointi perustuu tieluokkiin ja tieverkon muodostamiin yhteysväleihin, kun taas tieosanumeroinnilla jaetaan tie lyhyempiin hallittaviin tieosuuksiin.  

Määritelmät

1.1.2021 Suomi jaetaan 18 maakuntaan. Silloin useat palvelut, mm. sosiaali- ja terveyspalvelut sekä paljon alueellisia tehtäviä, siirretään saman katon alle. Organisaatiotasolla uudistus koskettaa mm. kuntia, sairaanhoitopiirejä, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita, pelastuslaitoksia, maakuntaliittoja, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia sekä TE-toimistoja. Vuoden 2021 alusta myös nykyiset aluehallintoviraston toimipisteet yhdistyvät.

Facebookissa

Palvelun ylläpitäjä ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Kartat

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon pohjalta. Vaalilain 5 §:ssä säädetään se, mitkä kunnat kuuluvat mihinkin vaalipiiriin. Kustakin vaalipiiristä valitaan se määrä kansanedustajia, jota vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä  suhteessa kaikkien Suomessa asuvien Suomen kansalaisten lukumäärään kuusi kuukautta ennen vaaleja osoittaa. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja.

Karttapohjia Päijät-Hämeestä

Suomessa tarjottavasta kaksikielisestä toiminnasta käytettiin vuonna 2017 useita nimikkeitä, muun muassa kielisuihkutus, kielirikasteinen opetus, CLIL, vieraskielinen opetus, kaksikielinen opetus, kielipainotteinen opetus, kielikylpy, kielipesä, varhennettu kieltenopetus, kielikasvatus ja ruotsin opetus. Nimikkeiden kirjo oli yhtä laaja myös vuoden 2011 selvityksen mukaan, ja se kielii edelleen hyvinkin paikallisista toteutuksista, jota käytetyillä nimikkeillä pyritään luonnehtimaan (ks. Kangasvieri, Miettinen, Palviainen, Saarinen & Ala-Vähälä 2012).

Sovussa

Miljöömatkailu-hankkeessa 2017 – 2018 kehitettiin Kaakkois-Suomen maaseutualueiden kansainvälisesti arvokkaita kulttuuriperintökohteita ja niihin liittyvää palveluliiketoimintaa paikallista elinkeinotoimintaa tukevalla tavalla. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukemaa hanketta organisoivat yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Osaamisen paikka

Olet ehkä kuullut puhuttavan Iisalmen ihmeestä: kuinka 22 000 asukkaan kaupungista ponnistaa niin monia menestyviä vientiyrityksiä, joiden tinkimätön osaaminen ja halu tehdä parasta tunnetaan kansainvälisesti. Tullessasi töihin Iisalmeen liityt mukaan tähän osaajien ketjuun ja pääset nauttimaan sopivan kokoisen pikkukaupungin erinomaisista palveluista ja harrastusmahdollisuuksista.

Hae Hämeen liitosta

Ympäristöystävälliseen ja kestävää kehitystä tukevaan toimintaan panostava Järkivihreä Forssan seutu on tunnettu monipuolisesta osaamisestaan sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioista. Seudulla asutaan viihtyisästi keskellä kauneinta Hämettä ja hyviä yhteyksiä. Alueella on useita vaihtoehtoja omakotiasumisesta hevostaloustontteihin. Seutu tarjoaa asukkailleen korkean kunnallisen ja yksityisen palvelutason sekä lyhyet välimatkat – hyvästi ruuhkat ja kiire!

Toimivien kuntapalveluiden lisäksi Rantasalmella on monipuolisia ja ympärivuotisia matkailupalveluja sekä runsain mitoin liikuntamahdollisuuksia. Rantasalmi tunnetaan Linnansaaren kansallispuistosta, jonka upeista maisemista voi kesäisin nauttia veneillen ja retkeillen. Talvisin alueella sijaitsevat huikeat retkiluistelureitit. Upea järviluonto ja laadukkaat palvelut houkuttelevat Rantasalmelle vuosittain tuhansia matkailijoita ja kesäasukkaita.