Press "Enter" to skip to content

Suomen kunnat 2018

Navigointivalikko

Vuoden 2019 alussa ei tapahtunut kuntaliitoksia ja kuntien määrä pysyy samana kuin edellisvuonna.  Vuonna 2017 toteutui kaksi kuntaliitosta, jolloin Luvia ja Eurajoki sekä Juankoski ja Kuopio yhdistyivät. Vuonna 2016 tehtiin neljä liitosta ja vuonna 2015 kolme. Vuonna 2014 kuntien määrä pysyi ennallaan. Vuoden 2013 alussa toteutuneissa yhdessätoista kuntaliitoksessa kuntien määrä väheni kuudellatoista. Tarkempaa tietoa liitoksista ja kuntien määrän muutoksista löytyy oheisista liitteistä. 

”Ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää puun käytön lisäämistä rakentamisessa. Nyt myös kunnat alkavat pikkuhiljaa herätä tähän, vaikkakin tehtävää on vielä paljon. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta, ja vaikka puu on pitkään ollut suosituin materiaali omakotirakentamisessa, sopii se yhtä lailla kaikkeen kaupunkirakentamiseen”, ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman vetäjä Petri Heino sanoo.

Vakiintunutta, mutta näkymätöntä – kaksikielinen toiminta Suomen kunnissa

Suomessa tarjottavasta kaksikielisestä toiminnasta käytettiin vuonna 2017 useita nimikkeitä, muun muassa kielisuihkutus, kielirikasteinen opetus, CLIL, vieraskielinen opetus, kaksikielinen opetus, kielipainotteinen opetus, kielikylpy, kielipesä, varhennettu kieltenopetus, kielikasvatus ja ruotsin opetus. Nimikkeiden kirjo oli yhtä laaja myös vuoden 2011 selvityksen mukaan, ja se kielii edelleen hyvinkin paikallisista toteutuksista, jota käytetyillä nimikkeillä pyritään luonnehtimaan (ks. Kangasvieri, Miettinen, Palviainen, Saarinen & Ala-Vähälä 2012).

Radon Suomessa kunnittain

THL kerää terveyttä edistävästä liikunnasta tietoa joka toinen vuosi. Tiedonkeruu tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen, Suomen Kuntaliiton ja Valtion liikuntaneuvoston kanssa. Tiedot kerätään keväisin, kahden vuoden välein parillisina vuosina. Tiedonkeruulomake lähetetään kaikkiin Suomen kuntiin, liikunnan edistämisestä vastaaville viranhaltijoille, sähköisenä ja paperisena.

Viljelijätukien lisäksi maksettiin rahoitusta kehittämishankkeisiin, maatilojen ja muiden maaseudun yritysten investointeihin, perustamiseen ja kehittämiseen, maidon ja hedelmien jakeluun kouluissa ja päiväkodeissa sekä muita, kuten menekinedistämiseen ja puutarhatuotteiden sekä luonnonmarjojen ja -sienten varastointiin tarkoitettuja tukia.

Yksi syy MPASSid-tunnistuspalvelun tunnettuuden vauhdikkaaseen nousuun on kiistatta Ylioppilastutkintolautakunnan, Opetushallituksen, Kopiosto ry:n ja Tuotos ry:n päätös vapauttaa vanhat ylioppilaskokeet sekä niiden aineistot opettajien käyttöön Examina-palvelussa. Aineistot ovat ylioppilaskokeisiin valmistautuville lukiolaisille hyödyllisiä, ja tarjotakseen niitä oppilaille on opettajien kirjauduttava palveluun MPASSid:n kautta.

Kunnille tämä tarkoittaa ennätysmätkyjä. Viime vuonna veroja on lähtenyt verovelvollisten pussista valtion kassaan. Sieltä eurot ovat kilahtaneet kunnille. Nyt, kun veronpalautusten määrä alkaa olla hiljalleen selvillä, arvion mukaan kunnat joutuvat maksamaan takaisin valtiolle 1,8 miljardia euroa ennakonpalautusta. Summan suuruus on yllättänyt lähes kaikki Suomen kunnat.

Kuntien tilinpäätöstiedot 2018 -muistiossa kuvataan kesäkuussa 2019 julkistettujen ennakollisten tilinpäätöstietojen pohjalta Manner-Suomen kuntatalouden kehitystä. Kuntatalouden tarkastelu käsittää peruskuntien lisäksi kuntayhtymä- ja kuntakonsernitarkastelun. Kyseessä ovat ulkoiset laskelmat eli sisäiset erät on eliminoitu ja liikelaitokset yhdistetty rivi riviltä.

Miksi?

Kerättävää tietoa tuottavat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja muut taseyksiköt. Valtiokonttorin tehtäviä ovat myös kuntien taloustietojen rekisterinpito ja tietojen raportointi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Valtiokonttorin piti vastata myös maakuntien taloustietojen keruusta. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun keskeytyminen vaikuttaa kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävään tietosisältöön.

Aineistojen tallennus

Myös nuorisovaltuuston oma aktiivisuus ja siihen tarjottava tuki vaihtelee kunnittain. Nuorisovaltuustoselvityksessä saatujen arvioiden mukaan 84% nuorisovaltuustoista tekee omia aloitteita tai muita kannanottoja. Eniten kehittämistä näyttää kuitenkin olevan valmisteluun osallistumisessa: 49% nuorisovaltuustoista ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä viranhaltijoihin tai päättäjiin vaikuttaakseen valmisteluprosesseihin, ja vain 23% kunnista nuoret otetaan mukaan budjetin valmisteluun.

Helsingin kaupunki pyrkii vuoteen 2050 ulottuvassa yleiskaavassaan muuttamaan moottoritiemäisiä sisään-tuloväyliään urbaaneiksi pääkaduiksi eli kaupunkibulevardeiksi. Vaikka korkein hallinto-oikeus kumosi 8.11.2018 Helsingin suunnitelmat muuttaa Länsiväylä, Turunväylä, Hämeenlinnanväylä ja Lahdenväylä kau-punkibulevardeiksi, muiden bulevardisoitavien väylien (Vihdintie, Itäväylä, Tuusulanväylä) suunnittelua kui-tenkin viedään eteenpäin.

Sotkamon kuntakeskus sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, vesistöjen ympäröimänä. Hiukan kuulut hiekkarannat, harjut ja vehreys luovat viihtyisät olosuhteet asumiseen ja lomailuun. Vuokatti, kunnan toinen taajama ympäristöineen, on matkailu- ja liikuntaelämän keskus. Vuokatin matkailupalvelut ovat korkeatasoiset ympäri vuoden. Vuokatinrinteet, urheiluopisto, urheiluakatemia, Katinkullan matkailukeskus, lukuisat majoitusliikkeet ja maaseudun lomakylät sijaitsevat lähellä Vuokattia luonnon rauhassa.

Ideoi tulevaisuuden huoltoasema Tuusulan Rykmentinpuistoon

Tilastokeskus julkisti vuoden 2018 lopulliset väestönmuutostiedot. Pohjoiskarjalaisia oli viime vuoden lopulla 162 240. Maakunnan väestömäärä laski vuoden 2018 aikana kaikkiaan 746 hengellä eli väestötappio oli 353 henkeä pienempi kuin vuonna 2017. Muuttoliike oli kahden vuoden tauon jälkeen jälleen voitollinen, mutta luonnollinen väestömuutos pahasti pakkasen puolella.

Joensuu lukuina, sivun pääkuva

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta suunnittelee Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin perustamista Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle. Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa osallistumista Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta 2018.

Kehityspolitiikan yhteistyökumppanit

IATIn tarkoitus on koota ja julkaista kehitysapua koskevaa tietoa ymmärrettävässä ja vertailtavassa muodossa. Aloitteeseen on sitoutunut yli 130 kehitysyhteistyötoimijaa valtiollisista avunantajista säätiöihin ja kansalaisjärjestöihin. Tavoitteena on luoda erilaisille kehitysyhteistyötoimijoille yhteinen avoimen datan standardi. Kun eri osapuolet raportoivat tietojaan yhtenäisessä muodossa, on niiden vertaileminen helpompaa ja avoimuus tiedonkulussa lisääntyy.

Kategoriat

Vuonna 1914 perustettu, noin 1700 asukkaan Kinnula sijaitsee pohjoisessa Keski-Suomessa kolmen maakunnan raja-alueella Suomenselän vedenjakaja-alueella kansallispuistomaisemissa. Naapureina ovat Kivijärven, Lestijärven, Perhon, Pihtiputaan ja Reisjärven kunnat sekä Viitasaaren kaupunki. Vetovoimaiset kansallis- ja luonnonpuistot tarjoavat luontaiset mahdollisuudet mm. erämaiselle retkeily- ja luontomatkailulle. Alueen erikoisuus ovat runsaat hiljaiset alueet ja ekologiset vyöhykkeet.