Press "Enter" to skip to content

Strøm inkludert i husleie

Inkludert i husleien

Jeg tror nok at jeg egentlig vet svaret på det her, men jeg spør likevel: Vi har en leietaker med tidsubestemt kontrakt hvor strøm er inkludert i leien. Leietaker bruker noe helt vanvittig med strøm, så til tross for at vi i hoveddelen av huset skrur av varme og går med ekstra plagg for å spare strøm, blir den månedlige fakturaen skyhøy.

Er det noe som helst vi kan gjøre? Skulle helst sett at leietaker begynte å betale sin egen strøm.

Utleie: Råd til deg som skal ha leietaker

– Ikke lever ut nøkler før kontrakt er underskrevet! Noen ganger kan leietager komme med en gråtkvalt historie som grunn til at de trenger å få overlevert nøklene tidlig. Da vil ikke leiekontrakten, selv ikke utleiebeløpet og leietidsrommet dere har blitt enige om, gjelde selv om dere signerer dagen etter.

Kan huseier endre husleien?

Har leieforholdet vart i minst 2 1/2 år, kan utleier kreve at leien blir tilpasset gjengs leie.
Samtidig kan endringen i husleien tidligst skje seks måneder etter at utleier har sendt skriftlig krav. Leieren må altså ha bodd i boligen i minst tre år før husleien tilpasses gjengs leie. Skulle gjengs leie være lavere enn husleien leieren betaler, kan du på samme vilkår kreve husleien satt ned til gjengs leie.

TOPPMENY

2. Hva kan jeg leie ut? I prinsippet kan man leie ut det man har av ekstra rom i boligen så sant man gjør den bruk av rommene som de er godkjent for. Med andre ord så kan du eksempelvis leie ut et ledig soverom i boligen din, så lenge soverommet er godkjent som rom for varig opphold i boenheten.

Ved nyttår og etter sommerferien foretar mange utleiere en økning av husleien, men ikke alle har oversikt over hvor mye det er adgang til å oppjustere leien med. Denne artikkelen tar for seg regelverket rundt dette, slik at man enklere kan vurdere om økningen er innenfor lovens rammer.

I kontrakten står det: Husleieprisen forutsetter at pris på dagens strøm og off. avgifter harmonerer med dagens priser. All oppvarming og strøm inkl. frutsetter normal lufting, ingen åpne dører eller vinduer over lengre tid. Forutsetter normal bruk av motorvarmer, ikke kupevarmer.

I forhold til strøm: Jeg er en person. Inne temp 23 grader, spiser varme måltider på jobb og har dermed i komfyr i bruk. Lite klesvask, ikke oppvarming på soverommene, bruker ikke motorvarmer, og er påpasselig med å slå av lys.

Mange boligutleiere har fått økte kostnader som følge av rekordkulden og høyere strømpriser.Disse kostnadene kan utleier ikke uten videre velte over på leietaker – selv om det er de som faktisk bruker strømmen.- Jeg har ikke noen tall på hvor mange som ringer inn om dette, men strøm er ofte et diskusjonstema i leieforhold, sier Per Oddvar Pallum, advokat i Leieboerforeningen.

Kan huseier gå fra å ha strøm inkludert i leien til å ha strøm ekskludert sånn helt uten videre? Vet det er reguleringer for hvor mye husleien kan økes hvert år, og husleien vår blir økt med 5 %, noe som er helt ok, men nå er plutselig strøm ekskludert og da blir jo økningen betraktelig mye høyere.