Press "Enter" to skip to content

Støpeformer til tinn

Lag figurer, smykker eller fiskeutstyr av smelta tinn slik “oldefar” gjorde.

Dere kan lage egne former, eller bruke ferdigkjøpte former. Det er lettest å lage åpne former, hvis dere lager formene selv. Former kan lages av selvtørkende leire (må være helt tørre når dere støper), kleberstein, tre, gips eller andre materialer som tåler varme. Hvorfor ikke bruke både ferdige og selvlagde former? Da får elevene både prøve “profesjonell” tinnstøping, og de får gleden av å skape noe helt fra bunnen av. Bruk for eksempel strikkepinner av metall til å lage hull til anheng hvis dere lager smykker.

Hobbygips 1,5 kg

Begge var ansatt som arkitekt og professor ved NTH i Trondheim og arbeidet blant annet med eldre norsk bygningskunst. Fra 1925 til 1940 samarbeidet de om innsamling og bearbeiding av materiale til Meyers verk "Fortids Kunst i Norges Bygder" (17 hefter, 1908-39) ved å reise rundt i bygdene, måle opp, lage tegninger og male akvareller av bygninger og kunsthåndverk.

Støpekunsten

De første sporene etter kobbermetallurgi i Europa er fra Balkan på midten av 4000-tallet f.Kr. Nesten like tidlig tok jegere/sankere i østersjøområdet i bruk kobber til enkle smykker. Mens de eldste metallgjenstandene i Norden er smykker av kobber og gull, dukket de første øksene av kobber opp om­kring 3800 f.Kr. Virkelig praktiske bronseøkser kom først rundt 2000 f.Kr.

Tinnfigurverksted på Vitensenteret

Noe de seks ansatte produserer mest av er knapper, hekter og spennen til Klavenes´ bunadsko. Produktene finnes blant annet i Husfliden sine butikker. Tinn-Per produserer også en rekke suvenirer og smykker. Martinsen understreker at de er veldig nøye med å forklare at alt er produsert i Norge. Det finnes en del rimeligere tinn-produkter som er produsert i Asia. I Hanserudstua på Mo gård fører de også produkter fra Tinn-Per.

Artikkeltags

Tror nok det er liten sannsynlighet for at det var en svettedråpe. Er riktig at 1Lvann ekspanderer til 1600L vanndamp, men det er hvis metallet kapsler inn vannet. da får man en eksplosjon. Hvis det drypper flytende metall i en vannbeholder vil metallet bare sprute noe sinnsykt. Flytende metall derimot kan man spyle på med vannslange uten noe som helst problem. Hvis man da ikke har så hardt trykk på slangen at man presser vann inn i metallbadet selvfølgelig.

Hammerlunds Tinn en eksklusiv vare. Den representerer ikke bare et tilbakeblikk i gamle stilarter, former og mønstre, men er også en tilbakeføring av håndverket i produksjonen av tinnvarer, nemlig ”kandestøber”-yrket. Den vakre overflaten som særpreger kandestøpertinn, er et resultat av mange års eksperimenter og så nær det antikke forbilde som mulig.