Press "Enter" to skip to content

Statens vegvesen registrering


Trafikk

Om du innfører et kjøretøy med utenlandske skilt (kjennemerke), må disse innleveres før norske skilt (kjennemerker) kan utstedes. Har du levert inn de utenlandske skiltene (kjennemerkene) til norske myndigheter på et tidligere tidspunkt, må du dokumentere dette. Dette gjelder ikke for kjøretøy som innføres uten skilt (kjennemerker).

Import av kjøretøy er et samspill mellom deg som importør, Statens vegvesen, Skatteetaten og Tollvesenet. Statens vegvesen har ansvaret for godkjenning og registrering av kjøretøy i Norge. Tollvesenet har ansvaret for innkreving av toll av kjøretøyet. Skatteetaten har ansvaret for innkreving av avgifter knyttet til kjøretøyet.

Ved kjøp fra eller salg til kunde starter forhandler prosessen i Autosys kjøretøy bransjeløsning, men selger kan også starte prosessen fra Din side på vegvesen.no. Har forhandler startet prosessen bekrefter kunden salgsmeldingen digitalt ved å logge inn på Din side. Dersom det er kunden som har startet prosessen fra Din side bekrefter forhandler salgsmeldingen i Autosys kjøretøy bransjeløsning.

Dersom ikke Tollvesenet i landet du henter kjøretøyet fra allerede har utstedt et transittdokument (et tolldokument som gir deg tillatelse til å disponere det utenlandske kjøretøyet fra norsk grense til ditt lokale tollsted innen en gitt tidsfrist), vil Tollvesenet på grensen utstede dette.

Tollstedet der du skal fortollet kjøretøyet i Norge blir oppgitt i transittdokumentet. Gyldige utenlandske kjennemerker (bilskilt) kan du benytte fram til dette tollstedet, dersom kjøretøyet er forsikret.

Sjekk dette før et eierskifte gjennomføres:

Definisjonene i vegtrafikkloven og i forskrift 25. januar 1990 nr. 91 om krav til kjøretøy, forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjelder tilsvarende for denne forskrift.

Produksjon av bilskilt

Salgsmelding og eierskifte gjøres enklest digitalt på Statens vegvesens nettsider. Der kan du faktisk ordne hele salget. Du må logge deg inn på «Min side» (krever en vanlig identifisering som f.kes BankID på mobil), og her følger du enkelt oppskriften. Husk at både du som selger og kjøperen må logge inn på Min side.

Selvbetjeningsløsning for omregistrering av kjøretøy

Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Skatteetaten om å utvikle en selvbetjeningsløsning hvor omregistrering av kjøretøy og avgiftberegning skjer i sammenheng/samme digitale prosess. Tiltaket gir store tidsbesparelser (slipper å møte opp personlig) for et stort antall brukere, næringsliv, og effektivisering både hos Skatteetaten og Statens Vegvesen. Dette er et eksempel hvor to store offentlige prosjekter/etater samarbeider om felles mål og løsning.

«Registrering av flom- og skredsikringstiltak i NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket»

Det gjaldt både privatpersoner og profesjonelle brukere, som kjøretøyimportører og bilforhandlere. Tjenestene var utilgjengelige både på Statens vegvesens trafikkstasjoner og via vegvesen.no. Autoreg fungerte heller ikke tirsdagen.

Statens Vegvesen har behov for oppdatert informasjon om fagobjekter i Nasjonal Vegdatabank, NVDB. Gjennom Geovekstavtalen har Statens Vegvesen også forpliktet seg til å levere vedlikeholdsdata til kontinuerlig ajourhold av FKB der tiltak på og langs vei forårsaker endringer i FKB-datasettene.

Søk etter:

Merk at bruk av vedtaksdato for eierskifter trådte i kraft 01.09.2018. Før dette var det selgers signeringsdato i salgsmeldingen som gjaldt for når forsikringsplikten skiftet fra selger til kjøper. Merk også at salg mellom ektefeller og samboere ved innsendt salgsmelding regnes som et eierskifte, og medfører at den nye eieren må tegne egen forsikring på kjøretøyet.

Full gransking etter påstander om biljuks

Hovedregelen ved kjøp av ny bil er at bilen skal være omregistrert i ditt navn før du kan ta den i bruk. For å få omregistrert bilen, må bilen ha gyldig ansvarsforsikring. Derfor må du kjøpe forsikring før du henter bilen.