Press "Enter" to skip to content

Sorsasalon asemakaava

finnpulp_havainnekuva1

Kuopion kaupunki on valmistellut Sorsasalon itäosaan suunnitellun biotuotetehtaan asemakaavan luonnoksen. Valmisteluaineisto sisältää vielä tässä vaiheessa kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa: Finnpulpin uuden biotuotetehtaan sijoittumisen alueelle tai vaihtoehtoisesti alueen kaavoittamisen pien- ja keskisuurelle teollisuudelle. Ehdotusvaiheessa kaavaksi tullaan ehdottamaan kuitenkin vain yhtä vaihtoehtoa, joka selviää kaavatyön aikana.

Olet lukenut maksutonta artikkelia.
Haluaisitko lukea lisää?

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden havusellutehtaan rakentaminen Kuopion Sorsasaloon. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden syyskussa tekemällään päätöksellä Sorsasalon itäosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Itä-Suomen hallinto-oikeus jätti osin tutkimatta ja osin hylkäsi muutoksenhakijoiden valitukset kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä.

Pääuutiset

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaavaratkaisun perusteena olevissa selvityksissä on arvioitu maankäytön vaikutuksia kattavasti, eikä selvityksissä ole todettavissa virheitä tai puutteita, joiden perusteella niiden luotettavuutta olisi aihetta epäillä. Kaavaratkaisu perustuu KHO:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuun merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

KHO: Kuopion sellutehtaan kaavavalitukset nurin

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt  vuosikirjapäätöksellään Kuopioon suunnitellun Finnpulpin biotuotetehtaan perustamiseen liittyvistä asemakaavamuutoksista tehdyt valitukset. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa 2016 tekemällään päätöksellä Sorsasalon itäosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Muutoksella suunnitellulle tehtaalle raivattiin sopiva tontti alle kymmenen kilometrin päähän Kuopion keskustasta keskelle savolaista järvimaisemaa.

Hankkeen osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma

Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen vastaanottokapasiteetti on tällä hetkellä 70 000 tonnia materiaalia vuodessa.  Kapasiteetti ei arvioiden mukaan riitä vastaamaan kasvavan kierrätystoiminnan tarpeisiin materiaalimäärien lisääntyessä. Kiertotalouden edistäminen tulee lisäämään erityisesti vastaanotettavien tavanomaisten jätteiden välivarastointi- ja käsittelytarvetta sekä määrää.

2 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; FINNPULP+PALVELUASEMA VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET UUDEN MAANKÄYTÖN LIIKENNETUOTOS LIIKENTEEN TOIMIVUUS ENNUSTE 2035 MITOITUSLIIKENNEMÄÄRÄT LIIKENTEEN TOIMIVUUS HERKKYYSTARKASTELU JOHTOPÄÄTÖKSET 2016/03/14

Finnpulpin suunnitteleman biotuotetehtaan perussuunnittelu on käynnistynyt. Yhtiön tuotantolaitos tullaan rakentamaan Kuopion Sorsasalosta varatulle tontille, jonka asemakaavan korkein hallinto-oikeus vahvisti tämän vuoden tammikuussa. Maailman suurimman pelkästään havupuun käyttöön perustuvan biotuotetehtaan perussuunnittelu kestää noin vuoden. Nyt aloitettava työ on esivaihe, jonka pohjalta yhtiön tavoitteena on tehdä lopullinen investointipäätös ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Samalla alkaisivat myös rakennustyöt tehdastontilla.

Tuoreimmat uutiset

Kaava-alue käsittää Vanuvuoren kaupunginosan ja rajautuu etelässä Puutossalmentiehen ja Levälahdentien eteläpuolella olevaan kiinteistörajaan. Laadittavalla osayleiskaavalla ratkaistaan alueen yleispiirteinen maankäyttö ja liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa omakotiasumista tarjoava ja joukkoliikennettä tukeva asuinalue kohtuullisen etäisyyden päässä keskustasta.Lue…

Yksitasoinen vuonna 2002 valmistunut Kastellitalo Kuopion Sorsasalossa. Erittäin toimiva pohjaratkaisuiltaan, tilava keittiö ja olohuone, jonka sydämenä toimii varaava takka/leivinuuni. Rauhallinen, maaseutumainen asuinalue josta lyhyt matka keskustaan. Iso tasainen puutarhatontti 0,3055ha, joka jaettu hallinnanjakosopimuksella. Soita ja sovi esittely, niin kerromme lisää p.044 279 8930.

Kuopiossa on ollut aikoinaan paljon ns. syrjäraiteita. Ainakin Pitkälahden sahalle, puolustusvoimain varikolle, Särkiniemen vaneritehtaalle, Savilahden ammuslataamolle, Haapaniemen rullatehtaalle (haarat Siikaniemen sahalle ja Kumpusaareen), Kasarmialueelle, Satamaan (haara Itkonniemen suuntaan), erillinen haara Itkonniemeen sekä Kelloniemen öljysatamaan. Nykyään vain Kumpusaaren syrjäraide on käytössä, kun liikennöinti Kelloniemeenkin näyttää päättyneen.

Käyttäjätaso

Yhtiö sijoitti havusellutehtaaseen 11,7 miljoonaa euroa, mikä oikeuttaa 36,5 prosenttiin osakekannasta. Tulevaisuudessa sillä on mahdollisuus kasvattaa osuuttaan yhtiöstä 49 prosenttiin asti. Investoinnin myötä aiemmat omistajat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja Grizzly Hill Capital ovat kasvattaneet sijoituksiaan yhtiöön. Molempien osuus on 11,5 prosenttia. Lisäksi Ingman Financella on 6 prosentin osuus ja perustasijoittajilla 34,5 prosentin osuus.

Ota yhteyttä

Yksitasoinen vuonna 2002 valmistunut Kastellitalo Kuopion Sorsasalossa. Erittäin toimiva pohjaratkaisuiltaan, tilava keittiö ja olohuone, jonka sydämenä toimii varaava takka/leivinuuni. Rauhallinen, maaseutumainen asuinalue josta lyhyt matka keskustaan. Iso tasainen puutarhatontti 0,3055ha, joka jaettu hallinnanjakosopimuksella. Soita ja sovi esittely, niin kerromme lisää p.044 279 8930.

Suunnitelmissa on Finnpulpin mukaan maailman suurin pelkästään havupuun käyttöön perustuva biotuotetehdas. Se on määrä rakentaa Sorsasalosta varatulle tontille, jonka asemakaavan korkein hallinto-oikeus vahvisti tammikuussa.

Finnpulpin vastustajien mielestä hankkeen valmistelu on ollut puutteellista, ympäristölupa ei ole riittävä, eikä suunnitteluprosessin aikana ole kuultu kaupunkilaisia tai tiedotettu heille lain vaatimalla tavalla. Vastustajat kokevat, että hanke on valmisteltu salassa ja että tehtaan päästöt uhkaisivat Kallaveden ja alueen vesistöjen elinkelpoisuutta. Finnpulp on ilmoittanut, että toimintansa aikana se pumppaa päivittäin 60 000 kuutiota jätevettä Kallaveden Kelloselälle.

Olen kuntavaaliehdokas 2017 Kuopiosta. Olen ollut Kuopion kaupunginvaltuustossa kaksi kautta. Päävaaliteemani on "Olen kuopiolaisten asialla".

Kaikessa hiljaisuudessa on osalle siilinjärveläisistä maanomistajista tullut postia, missä kerrotaan moottorikelkkareitin virallistamisesta. Hankkeen ajoitus tuntuu käsittämättömältä, kun otetaan huomioon kunnan taloustilanne. Samalla, kun mietimme kuinka Siilinjärven kunta selviää sen ensisijaisista tehtävistä, ovat toiset tahot sysäämässä kunnalle pysyviä lisämenoja reitin vuosittaisesta ylläpidosta.