Press "Enter" to skip to content

Sopimus käyttöoikeudesta

Katso myös

Riskin absoluuttisella määrällä ei ole vaikutusta käyttöoikeussopimuksen määrittelyssä. Sopimus olisi voitava määritellä käyttöoikeussopimukseksi, vaikka riski olisi alun perin pieni. Näin voi olla esimerkiksi hintasäännellyillä aloilla tai aloilla, joilla toiminnallista riskiä rajoitetaan sopimalla osittaisesta korvauksesta tai korvauksesta käyttöoikeussopimuksen päättyessä ennenaikaisesti hankintayksiköstä johtuvista syistä tai ylivoimaisen esteen vuoksi.

Elinikäinen käyttöoikeus

Vanhempani tekivät lahjakirjan, jolla lahjoittivat kesämökin minulle. Tekivät myös tuon surullisen kuuluisan elinikäisen käyttöoikeuden. Sovittiin suullisesti, että kun he käyttivät mökkiä, he myös maksoivat kaikki kulut. Kaikki meni hyvin niin kauan kuin äitini eli. Nyt on kaikki toisin. Minä maksan käyttökulut vaikka en mökkiä käytäkään. Eli se on minulle rasite! Jos käyttöoikeus on nimetty, niin miten se vaikuttaa uusiin avopuolisoihin?

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Napsauttamalla "Hyväksyn"-painiketta Ohjelmiston asennuksen, lataamisen, kopioinnin tai käytön aikana ilmoitat hyväksyväsi tämän Sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja, napsauta "En hyväksy" -painiketta, peruuta asennus tai lataaminen tai hävitä tai palauta Ohjelmisto, asennusväline, Ohjelmistoon liittyvä dokumentaatio ja myyntikuitti ESETille tai jälleenmyyntipisteeseen, josta olet hankkinut Ohjelmiston.

Tärkeää

4. Sopimuksen päättyminen. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Tämän sopimuksen voi irtisanoa kumpi tahansa osapuoli, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Oikeutesi ohjelmiston käyttöön päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta Logitechiltä, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja. Kun tämä sopimus umpeutuu, sinun on lopetettava ohjelmiston käyttö ja tuhottava kaikki omistamasi ja hallitsemasi ohjelmiston kopiot. Pykälien 5, 6, 10, 11 ja 12 sisältö on voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

TEKIJÄNOIKEUS

SONY myöntää sinulle rajallisen oikeuden käyttää OHJELMISTOA yksinomaan yhteensopivan laitteen (”LAITE”) kanssa sekä yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. SONY, SONYn sisaryhtiö (määritellään jäljempänä) ja ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT pidättävät itsellään kaikki OHJELMISTOON sisältyvät ja liittyvät oikeudet (kuten kaikki aineettomat oikeudet), joita tällä käyttöoikeussopimuksella ei nimenomaisesti sinulle luovuteta.

4. Käyttöoikeuden päättyminen

Maastosuunnittelun hoitaa Loiste Sähköverkko Oy:n valtuuttama urakoitsija, joka laatii johtoalueen käyttöoikeussopimuksen tai pienjännitejohdon luvan ja esittelee hankkeen maanomistajalle. Maanomistajalla ja kiinteistön haltijalla on tällöin mahdollisuus tuoda esille esimerkiksi johtojen ja kaapeleiden sijoitussuunnitelmaa koskevat huomiot.

Ostoskori

Kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maanomistusyksikköä, joka on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistöjä ovat esimerkiksi tontti, tila sekä niiden määräalat ja määräosat. Käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää jotakin tiettyä omaisuutta, vaikka omistusoikeus siihen kuuluu jollekin muulle henkilölle. Käyttöoikeus voi myös pitää sisällään oikeuden nauttia omaisuuden tuotosta. Yleensä puhutaan käyttöoikeudesta ja hallintaoikeudesta samassa merkityksessä. Käyttöoikeus on kuitenkin rajoittuneempi oikeus hallintaoikeuteen nähden.

Ohjelmistolla tarkoitetaan ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) kehittämää koeympäristön suoritusvaiheessa käytettävää palvelinohjelmistoa (A) sekä kokeen suoritusvaiheessa käytettävien palvelin- ja asiakasohjelmistojen lataamiseen ja monistamiseen tarkoitettua ohjelmistoa (B) sekä ohjelmistoon ja sen käyttöön liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu kokeen järjestäjän, laatijan ja kokeen suorittajien käyttöön.

Languages

Jos Datan käyttöoikeus on hankittu joltain muulta toimittajalta, siinä tapauksessa sovelletaan käyttäjälle sellaisen oston yhteydessä annettuja ehtoja edellyttäen, etteivät ne ole vähemmän Dataa rajoittavia ja suojelevia kuin tässä esitetyt ehdot. Jos käyttäjä ei saanut muulta toimittajalta tehdyn hankinnan yhteydessä ilmoitusta Dataan sovellettavista ehdoista, katsotaan käyttäjän ja hänen käyttämänsä toimittajan välillä sovellettavan tämän Sopimuksen ehtoja.

Navigation

Tämä käyttöoikeussopimus purkautuu välittömästi, jos jäljennät ohjelmiston ilman PIXELAn nimenomaista kirjallista lupaa tai jos laiminlyöt tämän käyttöoikeussopimuksen jonkin ehdon noudattamisen tai rikot sopimusta. Sopimuksen purkautuessa sinun on purkautumisen syystä riippumatta heti lopetettava ohjelmiston käyttö ja joko hävitettävä ohjelmisto, siihen liittyvä aineisto, käsikirjat sekä ohjelmiston kopiot tai palautettava ne PIXELAlle.

Tietojen käsittely käyttäjän käyttöoikeussopimuksessa

Ohjelmiston aktivointia varten ja Ohjelmiston käytön laillisuuden tarkistamiseksi, tietokoneen ja hankittujen käyttöoikeuksien suojauksen hallinnoimiseksi verkkoportaalin kautta, Ohjelmiston toiminnan laadun parantamiseksi, sekä Ohjelmiston keskeisten toimintojen tarjoamiseksi, on tarpeen että Oikeudenhaltija vastaanottaa Tietokoneeltasi ja käsittelee tietoja ohjelmistosta, hankitusta käyttöoikeudesta, tietoa tietokoneesta, tietokoneen verkkotoiminnasta ja internet-toiminnasta:

Tuotteet

Mikä tahansa ohjelman käyttöönottoon tai asentamiseen liittyvä teko tarkoittaa, että hyväksyt kaikki tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Sivuston ohjelmien haku ja/tai käyttö on luvallista ainoastaan siinä tapauksessa, että noudatat näitä ehtoja. Kirjallista tai sähköistä hyväksyntää ei vaadita tämän sopimuksen voimaantulon ja täytäntöönpanon toteutumiseksi. Ellet hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, et saa käyttää ohjelmaa ja sinun täytyy lopettaa sen asentaminen tai, jos se on jo asennettu, poistaa se.

JÄRJESTELMÄOHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PLAYSTATION®VITA- JA/TAI PLAYSTATION®TV- TAI PLAYSTATION®VITA TV -JÄRJESTELMILLE (Versio 1.4)

TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLIA OVAT KÄYTTÄJÄ JA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE"). KÄYTTÄJÄ SAA OIKEUDEN AVATA JA KÄYTTÄÄ OMAA PlayStation®Vita- JA/TAI PlayStation®TV- TAI PlayStation®Vita TV -JÄRJESTELMÄÄNSÄ ("PS Vita -järjestelmä") VAIN SILLÄ NIMENOMAISELLA EHDOLLA, ETTÄ HÄN HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. MIKÄLI KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ PS Vita -järjestelmää, HÄN VAKUUTTAA OLEVANSA OMAN MAANSA LAKIEN NOJALLA OIKEUSTOIMIKELPOINEN JA HYVÄKSYVÄNSÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.

on tehty sinä päivänä, jona loppukäyttäjä (Loppukäyttäjä) on hyväksynyt sen. TUTUSTUKAA/TUTUSTU SIIHEN HUOLELLA ENNEN SOVELLUKSEN LATAAMISTA. Tämä Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) on laillinen sopimus, jossa osapuolina ovat te/sinä (Loppukäyttäjä tai te/sinä) ja CALPRO AS, toimipaikan osoitteena Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norja (Lisenssinantajame tai meidän jne.) koskien:

4.2. Muutoin kuin siltä osin kuin tässä Sopimuksessa on mainittu, se, että käytät Ratkaisua tai että se on hallussasi, ei anna sinulle mitään oikeuksia tai immateriaalioikeuksia Ratkaisua tai Dokumentaatiota koskien. Ratkaisun ja Dokumentaation kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuusoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, ovat Myyjän hallussa.

Tämä sopimus on käyttöoikeussopimus (jäljempänä «Sopimus») sinun (yksityishenkilö, yritys tai muu yhteisö) ja Huawei Device Co., Ltd.:n (jäljempänä «Huawei”) välillä tämän ohjelmiston käytöstä (Katso tämän Sopimuksen Kohta 1.1). Allekirjoittaaksesi tämän sopimuksen sinun täytyy olla lainkäyttöalueesi lainsäädännön mukaisesti täysi-ikäinen. Jos et ole täysi-ikäinen, huoltajasi tulee hyväksyä tai allekirjoittaa tämä sopimus.

Evolta Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Lupapiste -asiointipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelun käyttäjillä (jäljempänä ”Käyttäjä”) tarkoitetaan kaikkia niitä rekisteröityneitä ja rekisteröitymättömiä käyttäjiä, jotka eivät ole saaneet käyttöoikeutta kunnan tekemän palvelusopimuksen kautta (ns. viranomaiskäyttäjät).

B) AccelBit voi päivittää näitä ehtoja julkaisemalla päivitetyt ehdot tällä sivulla. Päivitetyt ehdot tulevat voimaan heti mikäli AccelBit ei erikseen ilmoita myöhäisempää ajankohtaa ehtojen voimaantulolle. Ehtojen muutoksia ei sovelleta palvelun käyttöön takautuvasti. Tarkistathan tämän ehtosivun sisällön säännöllisesti – jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen päivittymisen jälkeen sitoudut käyttämään palvelua uusien ehtojen mukaisella tavalla.

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä «Sopimusehdot») sovelletaan Alma Talent Oy:n ja tytäryhtiöiden («Palveluntarjoaja») tuottamien ja ylläpitämien digitaalisten palveluiden käyttämiseen Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan (jäljempänä «Asiakas») välillä.