Press "Enter" to skip to content

Sisäilmatutkimus kuopio

Sisäilmatutkimukset

Kun rakennuksessa havaitaan ja paikallistetaan sisäilmahaittoja, ne tulee korjata. Pyrimme aina olemaan mukana korjaushankkeessa koko sen käynnissäoloajan. Sisäilmatutkimusten perusteella laadimme korjaustapaehdotukset, joista päätetään kyseiseen kohteeseen sopivimmat korjaustavat ja laaditaan korjaussuunnitelmat. Korjaustöiden edetessä olemme hankkeessa tyypillisesti mukana konsulttina ja teemme tarvittaessa lisäselvityksiä ja -mittauksia.

Yhteydenottopyyntö / viesti

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Lähtötietovaiheessa on mahdollista tehdä myös alustava terveydellisen riskin arvio esimerkiksi työterveyshuollon toimesta. Arvio tarkentuu aina selvitysvaiheen jälkeen työterveyshuollon johdolla terveydellisten tietojen, sisäilmasto- ja kuntotutkimustulosten sekä käyttäjien kokemusten pohjalta.

Terveydellinen riski vaikuttaa osaltaan korjausmenetelmiin, korjausten laajuuteen ja aikatauluun, tarvittaviin työtilajärjestelyihin ja muihin toimenpiteisiin sekä seurantaan. 

Kuopion sisäilmaraportti on karua luettavaa: vaikeimpien tapausten listalla monta koulua ja päiväkotia

– Onhan se aika suuri määrä, mutta kaikissa ei ole kyse isoista toimenpiteistä tai ongelmista. Joissakin on ollut tekninen vika tai tiloissa on ollut olosuhteissa poikkeamia eli liian kylmä tai kuuma, ja asia on saatu korjattua huoltotoimenpiteellä, Tilakeskuksen toimitilajohtaja Hannu Väänänen kertoo.

Anticimex Sisäilmatutkimus

Aloita varmistamalla, että sisäympäristö toimii teknisesti suunnitelmien mukaisesti. Ammattilaisemme ovat erikoistuneet rakennusperäisten haittojen tutkimiseen. Käytämme vain viranomaisten hyväksymiä tutkimusmenetelmiä ja analyysilaboratorioita, jolloin asiakkaidemme saamat tutkimusraportit soveltuvat viranomaisten kanssa asioimiseen. 

Senaatilla on käynnissä ennakoiva sisäolosuhdetoimintaohjelma, jossa kehitetään tarvittavat ohjeet, työkalut ja toimintamallit ennakoinnin eri osa-alueiden toteuttamiseksi niin ratkaisu- ja rakennuttamis- kuin ylläpitoprosesseissa. Ennakoivalla sisäolosuhdetoiminnalla voidaan vähentää sisäolosuhdeongelmien aiheuttamia kustannuksia, parantaa Senaatin käyttäjätyytyväisyyttä ja lisätä vuokralaistemme työn tuottavuutta.

Kemian tutkimukseen rahoitusta

Nyt säätiö on päättänyt keskittää voimavaroja sisäilman kemian tutkimukseen, kertoo Itä-Suomen yliopiston professori Pertti Pasanen Kuopiosta. Tämä on hänestä erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä aihepiiri. Kemialliset reaktiot sisäilmassa ovat tosi monimutkaisia ja tilannetta vaikeuttaa ihminen itse, joka aiheuttaa olemassaolollaan ja vaikutuksellaan vaikeasti tutkittavia reaktioita lähiympäristössään. Myös ihmisestä itsestään lähtevien haitallisten komponenttien tutkimiseen liittyviä sessioita oli useampia.

Mikrobioni on saanut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Yrityksen kehittäminen ja kansainvälistyminen-hankkeeseen. Hankkeen toteutusaika on 6/2018 – 12/2020. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on tehostaa yrityksen liiketoimintaa kehittämällä toimintamalleja, joilla asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Sisäisiä toimintamalleja ja johtamista kehittämällä hankkeessa huomioidaan työntekijät ja työhyvinvointi tavoitteena olla paras työpaikka. Hankkeen aikana selvitetään myös yrityksen kansainvälistymismahdollisuuksia.

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisyyden moniosaaja. Hän voi toimia yksin asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisena ulkopuolisena asiantuntijana ja johtaa selvitystyötä suuremmassa rakennuksessa. Sisäilma-asiantuntijan (SISA) ammattitaito painottuu sisäympäristön olosuhteiden selvittämiseen ja olosuhteiden terveydellisiin vaikutuksiin. Hän voi toimia yhdessä kosteusvaurion kuntotutkijan kanssa ulkopuolisena asiantuntijana. 

tarjoaa kiinteistöjen tutkimus- ja korjaustöiden asiantuntemuksen käyttöönne. Laaja-alainen kokemus vesivahingoista ja sisäilmaongelmista tulee hyödyksi vahinkoja kartoittaessa. Kuntotutkimusten ja vahinkosaneerauksen asiantuntijamme tuntevat tehokkaimmat tavat selvittää mahdollisten vaurioiden laajuus. Kun vauriot on kartoitettu kattavasti ja huolellisesti, niiden korjausta edellyttävät toimenpiteetkin voidaan määritellä mahdollisimman tarkasti.

Hyvä suunnittelu ja rakentaminen ennaltaehkäisevät monta ongelmaa. On valittava päästöttömät rakennus- ja sisustusmateriaalit, rakennettava riittävä ilmanvaihto ja huolehdittava muutenkin rakennusteknisestä toimivuudesta, kuten salaojista. Lisäksi rakennusta on ylläpidettävä ja huollettava suunnitelmallisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuudesta ja puhtaudesta on huolehdittava, ja tiloja on siivottava riittävästi.

Sisäilman mikrobinäytteet eivät Hyvärisen mukaan ole koskaan ensisijainen tapa tutkia rakennuksen mikrobivaurioita. Tämä johtuu sisäilman mikrobipitoisuuksien suuresta vaihtelusta ja useista pitoisuuksiin vaikuttavista tekijöistä. Sisäilmanäytteet eivät myöskään paikallista lähdettä, eikä niiden avulla voida sulkea pois altistumista mikrobivaurioille, jos rakennustekniset tutkimukset viittaavat siihen. Toisaalta sisäilmanäytteissä havaittu viite altistumisesta vaatii vahvistuksen, esimerkiksi homeenhaju tai rakennusteknisessä tutkimuksessa havaitut löydökset.

Vahinkosaneeraus työt
Kiinteistöjen olosuhdehallinta ja olosuhdehallintasuunnitelmien laadinta
Sisäilmatutkimukset, materiaalinätteiden otto- ja analysointi
Haitta-aine ja Asbesti kartoitukset ja niiden analysointi
Kiinteistöjen kuntoarviot – kuntotutkimukset
Kiinteistöihin liittyvät kaikki asiantuntunja, tutkimus- ja valvontapalvelut
Kuivausurakointi
Vesi- ja palovahinkoihin liittyvät Häly-JVT ensitoimet
Erikoispuhdistukset, Hajunpoistot ja desinfioinnit
Korjausrakennustyöt, erikoisosaaminen vaurio- ja ongelmakiintestöjen korjaamiseen

Kielet

Asiakkaamme, SIRATE- Group Oy, tarjoaa kokonaisvaltaisia ja korkeatasoisia rakennusterveyspalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. SIRATE tutkii, selvittää ja ratkaisee vaativimmatkin sisäilmaongelmat tehokkaasti ja viiveettömästi pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla. Yrityksen liikevaihto on vajaa 3 milj. € ja henkilöstöä noin 20. Yrityksen toiminta kattaa koko Suomen.