Press "Enter" to skip to content

Sijoittamisen megatrendit

Sijoittamisen tukena

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Kannattaako megatrendeihin sijoittaminen?

(1) Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö. Seuraava lista sisältää kaikki toimiluvan saaneet yhteisöt, jotka sisältävät tyypilliset toiminnot mainituista yhteisöistä, riippumatta siitä, onko toimilupa myönnetty ETA-valtiossa tai ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa ja siitä, onko toimilupa annettu viittauksella direktiiviin:

Suosituimmat artikkelit

Maailmassa on koettu isoja muutoksia aiemminkin. Maatalouden kehitys, teollistuminen, internet. Nämä kaikki ovat muuttaneet kuluttajien ja yritysten elämää. Sijoittajan näkökulmasta tärkein on se, että yhtiöt, jotka ovat pystyneet hyödyntämään megatrendit, ovat kasvaneet suuriksi ja yhtiöt, jotka ovat haranneet muutosta vastaan, ovat kutistuneet pieniksi tai hävinneet maailman kartalta.

– Sen arvostukset on lyöty todella alas. Kyseessä on sektori, joka on todella herkkä tulleille. Yksi syy alhaiseen arvostukseen on se, että jos Trump todella asettaisi tuontitullit autoille eikä kauppasopuun päästäisi, tilanne olisi katastrofaalinen. Toisaalta jos tilanne alkaa hellittää ja talouden suhdanne pysyy kasassa, tässä voidaan tehdä todella isoja voittoja.

Klassikkosijoittaja Philip A. Fisher kuului megatrendimetsästäjiin. Hän pyrki etsimään toimialan, joka kasvaa muita nopeammin, ja sen jälkeen vielä yhtiön, joka toimialansa sisällä pystyisi kasvamaan muita nopeammin. Kun edellytykset pitkäkestoiselle kasvulle ovat olemassa, ostohinnallakaan ei ole suurta merkitystä, koska kannattava kasvu korjaa arvostuksen. 

2. Ikääntyvä väestö

Vuoteen 2050 mennessä seitsemän kymmenestä maailman suurimmasta taloudesta on kehittyviä talouksia*. Kiinan ja Intian kasvuvauhti asettaa maailman taloudelliset valtasuhteet uusiin uomiinsa. PWC:n raportti arvioi, että seitsemän kehittyvää taloutta ovat merkittävä ajuri maailmantaloudelle keskimäärin lähes neljän prosentin vuosittaisen kasvunsa takia, siinä missä suuremmat länsipörssit, kuten mm. USA, Japani, Saksa, Iso-Britannia ja Ranska, kasvaisivat hieman yli 2 prosentin vuosivauhtia.

Marraskuusta lähtien käsittelemme kuukausittain yhtä yhteiskunnan megatrendiä sijoittajan näkökulmasta. Megatrendit ovat suuria kokonaisvaltaisia ilmiöitä jotka muuttavat talouksien rakenteita. Teollistuminen ja urbanisaatio ovat tunnettuja, osittain jo toteutuneita megatrendejä. Esineiden internet (Internet of Things, IoT), väestön ikääntyminen ja kestävä kehitys ovat puolestaan vasta toteutumisvaiheessa olevia megatrendejä.

Lue lisää

Milloin vastuullisesta sijoittamisesta tulee valtavirtaa? Keskustelun perusteella riittävän moni asia tukee tällä hetkellä vastuullisten sijoitustuotteiden kasvua: ensin institutionaaliset sijoittajat alkoivat nostaa asiaa esille, minkä jälkeen varainhoito alkoi tarjota ESG-tuotteita. Lisäksi tutkimukset vahvistavat näkemystä vastuullisen sijoittamisen kannattavuudesta ja viranomaiset ovat alkaneet viemään vastuullisuusvaatimuksia muun muassa EU:n tilinpäätösdirektiiviin sekä rahoitusalan sääntelyyn komission kestävän rahoituksen toimintaohjelman kautta.

Osaaminen kasvavaksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi

Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten fossiilisten polttoaineiden hintakehitys, energian hankintaan liittyvät geopoliittiset kysymykset sekä tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja muusta ympäristön kehityksestä ovat johtaneet viime vuosina puhtaiden teknologioiden ja palveluiden kysynnän nopeaan kasvuun. Kysynnän kasvun ajurina on useassa tapauksessa julkisen sektorin asettamat määräykset ja kannusteet, mutta enenevässä määrin uutta kysyntää syntyy myös täysin markkinavetoisesti.

Nokian Renkaiden kyky tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille perustuu kannattavaan kasvuun ja vahvaan asemaan valituilla liiketoiminta-alueilla. Vahvuuksiamme ovat innovatiiviset edelläkävijätuotteet, luotettu brändi, kestävät asiakassuhteet sekä alan tehokkaimmat ja joustavimmat tuotantolaitokset. Terve kannattavuus sekä markkinoita nopeampi kasvu onnistuvat osaavan ja innostuneen henkilöstön sekä tyytyväisten asiakkaiden avulla.

Osakkeisiin aktiivisesti sijoitettaessa on pyrittävä voittamaan yleiset osakeindeksit. HCP Focus on saavuttanut tämän tavoitteen valitsemalla keskitettyyn salkkuunsa yhtiöitä jotka: (a) omaavat tärkeän strategisen edun kilpailijoihin nähden, (b) hyötyvät yhdestä tai useammasta globaalista trendistä ja (c) ovat parhaan käsityksemme mukaan alhaisesti tai vähintään kohtuullisesti hinnoiteltuja.

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponor Oyj:n osakkeet on listattu suuryhtiöt-luokassa Nasdaq Helsingissä.

Maailman megatrendit vauhdittavat Vaisalan liiketoimintaa. Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat niin inspiraation lähteinä kuin kasvun mahdollistajina. Tutkimme jatkuvasti markkinoita ja teknologioita löytääksemme uusia keinoja megatrendien valjastamiseksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin haasteisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Investors Housen edeltäjä SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj listautui Helsingin Pörssiin 18.4.1989 eli tasan 30 vuotta sitten. SSK:n listautuminen  oli ensiaskelia kiinteistöjen arvopaperistumisessa. 80-luvun lopun Suomessa ei ollut kiinteistörahastoja eikä juuri listattuja kiinteistöyhtiöitäkään. Listautumalla yhtiö tarjosi yksityissijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa kiinteistöihin pörssiosakkeen muodossa. 2000-luvulla taas Investors House toi yksityissijoittajan ulottuville mahdollisuuden sijoittaa asuntojen uudistuotantoon kohdennettujen kiinteistöpääomarahastojen muodossa.

Sähkön rooli jokapäiväisessä elämässä kasvaa. Tulevaisuuden rakennukset ovat energiatehokkaita; Ne tuottavat itse osan käyttämästään energiasta ja toimittavat mahdollisen ylijäämän sähköverkkoon. Älykkäät sähköistys- ja automaatioratkaisut ohjaavat toimintoja pitäen huolta asukkaista ja ympäristöstä. Älykäs sähköverkko varmistaa, että sähköä on kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä. Se tasaa kulutuksen ja tuotannon eroja, jolloin päästöttömän tuuli- ja aurinkoenergian osuutta voidaan edelleen lisätä.

Megatrendit tarkoittavat ihmisten elämää mullistavia suuria ilmiökokonaisuuksia. Teknologian kehitys on muuttanut vuorovaikutusta ja työtehtäviä. Kaupungistumisen myötä ihmiset muuttavat asumaan suuriin keskuksiin lähelle toisiaan. Globalisaatio on tehnyt koko maailmasta yhden markkina-alueen. Osa kansoista vanhenee, osa nuorenee. Länsimaissa väestö ikääntyy eli elää pidempään kuin aikaisemmin. Vastuullisuus on laajentunut tarkoittamaan vastuuta paitsi ympäristöstä myös vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta.

Fortum on sitoutunut sijoittamaan 150 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana uuteen itsenäiseen Valo Ventures -kasvurahastoon, jonka vetäjänä toimii Scott Tierney, yksi Google Capitalin perustajista. Fortumin ja Tierneyn yhdessä perustama kasvurahasto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen järjestely. Valo Venturesin pääkonttori sijaitsee Palo Altossa, Kaliforniassa. Pääomasijoitukset tehdään digitaalisiin ja skaalautuviin kasvuyrityksiin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Kevään 2019 Sijoitusmessut tarjoavat jälleen laajan katsauksen sijoittamiseen ja ajantasaisinta tietoa talouden tilanteesta. Messuilla tapaat pörssi-, asunto- ja metsäsijoittajia, sijoittamisesta kiinnostuneita, aktiivisia yksityissijoittajia, sijoitusalan ammattilaisia, Suomen johtavia talouden asiantuntijoita, institutionaalisia sijoittajia sekä pörssiyhtiöiden rahoitus- ja talousjohtoa. Sijoitusmessut on yleisölle täysin avoin ja ilmainen tapahtuma.