Press "Enter" to skip to content

Sijoita etf

Nordnet MarketsUusi!

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

4. Mitä riskejä ETF:iin liittyy?

ETF:n valinta lähtee siitä, mikä on tavoitteesi sijoittamisen suhteen. Säästätkö pitkälle hamaan tulevaisuuteen esimerkiksi eläkettä varten vai haluatko laittaa sijoitusten tuotot heti kulutukseen? Säästätkö ehkä lapselle tai lapsen lapselle? Haluatko säästää passiivisesti yleisiin indekseihin vai haetko kenties parempaa tuottoa ja suurempaa riskiä hieman erikoisemmilla ETF:llä? Kaikki nämä asiat tulee huomioida ja säästösuunnitelma sekä tavoitteet kannattaa kirjoittaa jo ennen aloittamista johonkin ylös.

ETF-sijoittaminen

Tavallisen piensijoittajan ei tarvitse aivan kaikkia tässä oppaassa läpi käytyjä asioita ymmärtää. Varsinkin viimeinen kappale ETF:ien markkinatakauksen toimintalogiikasta kuuluu enemmänkin «nice to know»-kategoriaan. Toki markkinatakauksen olemassa olo ja perusidea on hyvä tietää. Teksteissä saattaa tulla vastaan hankalia käsitteitä. Yritän parhaani mukaan selittää ne auki, mutta jos jotain jää epäselväksi, niin kysykää ihmeessä.

Kolme vinkkiä ETF:n valitsemiseen

ETF:ien avulla voi sijoittaa lähes mihin vain, sillä ETF:iä on tarjolla lukematon määrä. Niitä on tiettyyn maailman kolkkaan sijoittavia tai esimerkiksi tietylle toimialalle sijoittavia ja erilaisia yhdistelmiä näistä. ETF:n kautta voi sijoittaa myös korkoihin tai raaka-aineisiin. Ne voivat olla myös käänteisiä, jolloin ETF:n arvo nousee, kun osakemarkkinat laskevat, tai vivutettuja, mikä tarkoittaa, että ETF tavoittelee esim. kaksinkertaista tuottoa kohdeindeksiin verrattuna.

Mitä osakkeita kannattaa ostaa?

Useimmat ETF:t maksavat osuuksilleen tuottoa, joka perustuu rahaston omistuksille maksettuihin osinkoihin. Tuotonmaksupäivät vaihtelevat indeksiosuusrahaston mukaan. Tuottoa maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain. Osa ETF-tuotteista ei maksa osinkoja ulos vaan osingot sijoitetaan uudelleen ETF:n sisällä ja ne tätä kautta nostavat ETF-osuuden arvoa.

Lataa mobiilipankki

ETF:t seuraavat yleensä jotakin markkinoita kuvaa indeksiä tai noudattavat sijoitustoiminnassaan muulla tavoin määriteltyjä sääntöjä. Niiden toimiala-, markkina- tai muihin painotuksiin kannattaa perehtyä. Jos tätä ei tee, mahdolliset riskikeskittymät jäävät helposti huomaamatta ja yhteensovittaminen olemassa olevaan jää tekemättä.

Etf-rahastoista on tullut puhekielessä harhaanjohtavasti lähes synonyymi passiiviselle sijoittamiselle. Etf-rahastoissa on kuitenkin myös ­ammattisijoittajille suunnattuja viputuotteita kuten lyhyeen sijoittamiseen tarkoitettuja spekulatiivisia bull- ja bear -rahastoja. Niissä sijoittaja lyö vetoa markkinan noususta tai laskusta, mutta kyse on jo ihan muusta kuin helposta tai passiivisesta sijoittamisesta.

1. Vastuullinen sijoittaminen kannattaa rahallisesti

Milloin vastuullisesta sijoittamisesta tulee valtavirtaa? Keskustelun perusteella riittävän moni asia tukee tällä hetkellä vastuullisten sijoitustuotteiden kasvua: ensin institutionaaliset sijoittajat alkoivat nostaa asiaa esille, minkä jälkeen varainhoito alkoi tarjota ESG-tuotteita. Lisäksi tutkimukset vahvistavat näkemystä vastuullisen sijoittamisen kannattavuudesta ja viranomaiset ovat alkaneet viemään vastuullisuusvaatimuksia muun muassa EU:n tilinpäätösdirektiiviin sekä rahoitusalan sääntelyyn komission kestävän rahoituksen toimintaohjelman kautta.

Aki Pyysing: Rahat Oravaan, matalakuluiseen indeksirahastoon, ja kauppasodassa kärsineisiin

Valitsemalla sijoittajatyyppisi hyväksyt alla esitetyt määritelmät, käyttöehdot ja tietosuojakäytännön. Huomioi, että tietosuojakäytännössä on tärkeää tietoa evästeiden käytöstä sivuillamme ja että yllä mainittujen linkkien klikkaaminen on osoitus evästeiden käytön hyväksymisestä. Jos olet epävarma sijoittajatyyppejä koskevista termeistä, lue alla esitetyt sijoittajatyyppien kuvaukset.

Sijoittajan ensimmäinen tehtävä on päättää, millaisia yrityksiä tai aloja hän ei halua tukea rahoillaan. Valinnat pitää tehdä itse: haluaako jättää sijoittamatta vaikkapa hiilivoimaan, pornoon tai aseisiin. Sijoittaja joutuu vahvasti miettimään omia arvojaan, sillä ne ovat oikeastaan vastuullisen sijoittajan tärkein työkalu. Vaikka halpamuotiteollisuutta tuottava yhtiö hoitaisi ihmisoikeusasiansa vastuullisesti, niin haluaako sijoittaja olla tukemassa tällaista bisnesmallia alkuunkaan?

ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot, ovat kulujen osalta tehokkaasti rakennettuja pörssissä noteerattavia rahastoja. ETF:t on suunniteltu sijottajille, jotka haluavat seurata tiettyä indeksiä tarkasti ja vaivattomasti. Koska jokainen pörssissä noteerattava ETF-osake on seurattavan indeksin suhteen oikein painotettu, sijoittaja voi edullisesti seurata indeksin kehitystä matalilla kuluilla. ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund eli pörssinoteerattu rahasto.

Vertaa ja valitse kokonaisuuksista itsellesi sopiva (hinnat sisältävät alv:n)

Pohjoismaisen mallisalkun osakkeet on poimittu siten, että salkusta muodostuu hajautettu noin 20 yhtiön pohjoismainen osakesalkku. Mallisalkkuyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden katsomme olevan houkuttelevia sijoituskohteita osana osakesalkkua seuraavan 12 kuukauden aikana. Salkun muutoksista raportoidaan Aamu- ja Viikkoraporteissa. 

Suosituimmat

Kumpaan sitten kannattaa sijoittaa, tavalliseen rahastoon vai ETF-rahastoon? Rahastosijoittamisen perimmäinen tarkoitushan on saada sijoitukselleen mahdollisimman paljon tuottoa suhteessa riskiin. Tavallisissa rahastoissa on myös saatavilla indeksiin sijoittavia rahastoja, mutta ne ovat yleensä palkkioiltaan kalliimpia. Jos taas haluaa sijoittaa johonkin spesiaaliin kohderyhmään, kuten vaikka sähköautoteollisuuteen, ETF-rahastoista ei välttämättä löydy siihen sopivaa rahastoa. Silloin täytyy sijoittaa perinteisen rahaston kautta.

Matalan riskin rahastot

Rahasto, eli sijoitusrahasto, sijoittaa salkunhoitajan johdolla rahastossa olevia varoja esimerkiksi arvopapereihin, raaka-aineisiin, kiinteistöihin, joukkovelkakirjoihin tai hajautetusti kaikkiin näihin kohteisiin. Rahastosäästäminen on rahastoihin sijoittamista, ja siitä kuuleekin usein käytettävän myös termiä rahastosijoittaminen, joka tarkoittaa siis täsmälleen samaa asiaa.

Osakkeiden osto ja myynti

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. 

ETF-rahastot ovat pörssinoteerattuja sijoitusrahastoja, joiden kautta on mahdollista sijoittaa esimerkiksi osake- tai kiinteistömarkkinoille arvopaperipörssissä. Tällä hetkellä ETF-rahastot ovat nosteessa, joten jos sijoittaminen kiinnostaa, on hyvä tietää, mitä ETF oikeastaan tarkoittaa. Kerromme tällä sivulla pähkinänkuoressa ETF-rahastojen monista ominaisuuksista sekä niiden tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista.