Press "Enter" to skip to content

Seurakuntavaalit tulokset

Yhteystiedot

Suhteellisessa vaalitavassa ehdokaslistan saama äänimäärä vaikuttaa ehdokkaan sijoittumiseen tuloksissa. Kukin saman ehdokaslistan ehdokas saa henkilökohtaisten äänimääriensä perusteella vertausluvun (ensimmäinen listan koko äänimäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen). Eri ehdokaslistoilla olevat ehdokkaat tulevat valituiksi verauslukujensa osoittamassa järjestyksessä.

  (Ehdokkaat vertausluvuittain -PDF)

Äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa ovat viimeistään vaalipäivänä 18.11.2018 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Vaalikelpoisia ovat puolestaan ne henkilöt, jotka 17.9.2018 mennessä ovat seurakunnan jäseniä ja jotka viimeistään 18.11.2018 täyttävät 18 vuotta. Viime seurakuntavaaleissa Hollolan kunnan alueella annettiin noin 2500 ääntä, joista yli puolet ennakkoon.

Seurakuntavaalien tulokset

Suhteellisessa vaalitavassa ehdokaslistan saama äänimäärä vaikuttaa ehdokkaan sijoittumiseen tuloksissa. Kukin saman ehdokaslistan ehdokas saa henkilökohtaisten äänimääriensä perusteella vertausluvun (ensimmäinen listan koko äänimäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen). Eri ehdokaslistoilla olevat ehdokkaat tulevat valituiksi verauslukujensa osoittamassa järjestyksessä.

Minkälainen on sinun kirkkosi? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.4.2018 asettanut  vaalilautakunnan, johon kuuluvat jäseninä Aulis Saarinen, Sirpa Loponen, Heikki Loponen, Kaarina Juvakka, Toivo Lehtonen, Helena Salminen ja Jorma Aalto sekä lisäksi varajäseninä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan, Ritva Kunnola, Tellervo Kiippa, Seppo Ollila, Jorma Murto, Esa Sorila, Pirkko Hakala ja Eila Hyökyvaara.

Suhteellisessa vaalitavassa ehdokaslistan saama äänimäärä vaikuttaa ehdokkaan sijoittumiseen tuloksissa. Kukin saman ehdokaslistan ehdokas saa henkilökohtaisten äänimääriensä perusteella vertausluvun (ensimmäinen listan koko äänimäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen). Eri ehdokaslistoilla olevat ehdokkaat tulevat valituiksi henkilökohtaisten vertauslukujensa osoittamassa järjestyksessä.

Aktiivisimmat äänestäjät Kinnulassa

«Valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä on ollut melko korkea, ja nyt vahvistettujen tulosten mukaan tapahtunut keski-iän aleneminen lähes vuodella on myönteistä. On toivottavaa, että mikään ikäryhmä ei korostuisi päätöksentekijöiden joukossa, vaan luottamushenkilöt edustaisivat mahdollisimman tasapuolisesti seurakuntalaisten joukkoa», kampanjapäällikkö Hanna Piira toteaa.

Seurakuntavaaleissa seurakunnan jäsenet pääsevät valitsemaan heitä edustavat luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon, joka päättää mm. seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon, joka johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Isänpäivänä pidettyjen seurakuntavaalien ääniä laskettiin myöhään yöhön ja tulos ratkesi vasta puolenyön jälkeen. Äänestys kävi eilen Pikkukirkossa vilkkaana, mutta siitä huolimatta äänestysprosentti laski hieman edellisvaaleista, Seurakuntavaalit.fi-sivustolta löytyvät kaikki ehdokkaiden saamat äänimäärät sekä uuden seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston ikä- ja sukupuolirakenne.

Keuruun seurakunta

Kyllä se niin on että tässäkin asiassa mennään Suomen lakien mukaisesti. Niin kauan kun kirkkoa kituutetaan valtiossa kiinni niin lakia noudatetaan ja tarkasti. Sitten kun kirkko toivottavasti jonain päivänä on valitosta riippumaton kerho, saatte pitää vaikka minkälaisia hippasia siellä nurkissanne ja äänestää omaa lahkoa sen minkä kynästä lähtee. Mutta valtion asiat hoidetaan asiallisesti ja sääntöjen mukaan, ilman mitään houruisia kouhotuksia.

                                                     

                                                                                      

Äänestyksen tulokset

Ikäjakaumaltaan seurakunnat hieman eroavat toisistaan, kuitenkin yli 60-vuotiaita on kaikissa seurakunnissa yli puolet luottamushenkilöistä. Nuoria 18-20-vuotiaita tuli kuitenkin valituksi useammassakin seurakunnassa, ainakin Lauritsalassa, Sammonlahdessa ja Lappeenrannassa. Yhteiseen kirkkovaltuustoon nousee kaksi 18-19-vuotiasta ja seurakuntaneuvostoihin heitä saadaan yhteensä 6.

Suhteellisessa vaalitavassa ehdokaslistan saama äänimäärä vaikuttaa ehdokkaan sijoittumiseen tuloksissa. Kukin saman ehdokaslistan ehdokas saa henkilökohtaisten äänimääriensä perusteella vertausluvun (ensimmäinen listan koko äänimäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen). Eri ehdokaslistoilla olevat ehdokkaat tulevat valituiksi henkilökohtaisten vertauslukujensa osoittamassa järjestyksessä.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntavaaleissa valittiin Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon suomalaisesta seurakunnasta 13 jäsentä ja Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon 12 jäsentä. Kauniaisten ruotsalaisessa srk:ssa (Grankulla svenska församling) oli sopuvaalit.  Äänioikeutettuja seurakuntamme vaaleissa oli  3463 ja äänestysprosentti 17,4.

Seurakuntavaalit pidetään 18.11.2018 klo 11-20 Eurajoen ja Luvian kirkoissa. Vaaleissa valitaan kirkkovaltuustoon 23 jäsentä nelivuotiskaudeksi 2019-22. Vaaleissa on äänioikeutettu 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä täyttänyt  kirkon jäsen ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Juuan seurakunta

Kirkkovaltuustoon valittiin Hannu-Heikki Hakulinen (uusi), Marja-Riitta Väistö-Honkanen (uusi), Raija Venäläinen, Raimo Oksman, Liisa Ratilainen (uusi), Pekka Barck, Tellervo Hurskainen (uusi), Merja Kostamo, Riitta Hukka (uusi), Matti Kammonen, Kirsi Hirvonen, Susanna Saari (uusi), Birgitta Muukkonen, Kaisu Kiiskinen, Suvi Koivuniemi (uusi), Seija Makkonen (uusi), Helmi Lappalainen, Arja Rahunen, Pekka Kankkunen, Seppo Rönkkönen (uusi), Seppo Törönen (uusi), Merja Vaittinen (uusi), Eija Mutanen, Hemmo Sonné (uusi), Sari Vänskä (uusi), Maija Timonen (uusi), ja Pekka Kankkunen (uusi).