Press "Enter" to skip to content

Seinäjoki pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Suosituimmat sivut

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on virkansa puolesta kirkkoherra Jukka Salo. Seuraavan kaksivuotiskauden kirkkoneuvoston jäseniä ovat (suluissa henkilökohtainen varajäsen): Esa Perttu, varapuheenjohtaja (Juhani Hihnala), Suvi Lehtimäki (Minna Vettenranta), Paula Sihto (Milla Hautala), Jussi Juurakko (Hanna Mäkynen), Petri Yli-Soini (Mervi Uusi-Pohjola), Anne Flinkkilä (Pentti Taipalus), Ritva Västi (Juha Kitinoja), Matti Kuvaja (Jesse Luhtala), Ilmari Ylä-Autio (Voitto Välimäki), Jaana Metsäranta (Anne Katila), Jari Heiska (Juho Kössi), Tellervo Tulisalo (Seppo Perkiö).

Sivistyslautakuntamme toimialana on sivistysosaston hallinto, varhaiskasvatus, esi-, perus- ja lukio-opetus, vapaa sivistystyö ja vapaa-aikapalvelut (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut) sekä hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunnan toiminta. Sivistyslautakuntamme huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä; ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia ja huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä.

Tietosuojalainsäädäntö rajoittaa yksityishenkilöitä koskevien henkilötietojen julkaisemista Internet-sivuilla. Tästä syystä pöytäkirjat poistetaan verkkosivuilta puolen vuoden säilyttämisen jälkeen ja lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä asioita ei julkaista. Mikäli yksityishenkilön henkilötietoja on välttämätön olla pöytäkirjoissa, ne poistetaan valitusajan päätyttyä verkkosivuilta.

Maakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 55-paikkainen maakuntavaltuusto. Valtuuston jäsenet ovat jäsenkuntien kunnanvaltuustojen edustajia. Kunkin kunnan jäsenmäärä maakuntavaltuustossa määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan. Jokainen kunta saa valtuustoon vähintään yhden edustajan.

Hyvinvointilautakunta yhteystiedot

Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) tekee päätöksiä maakunnan puolesta laissa mainittujen tehtävien osalta ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka. Toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa eivätkä he ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat maakunnan perustamisen täytäntöönpanon valmistelusta ja maakunnan yleisestä edusta. VATEn puheenjohtaja on Linda Leinonen, 1. vpj. Mika Soininen ja 2. vpj. Jaakko Pihlajamäki.

Etusivun kuvallinen sivunosto

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys myöntää vuosittain stipendejä Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneille. Stipendit myönnetään henkilöille, jotka ovat edistäneet pienillä teoillaan ja puheillaan oman opiskelijayhteisönsä ja oppilaitoksensa sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä opintojensa aikana.

Ylämenu vasen

Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitettaan tai ei enää ole Seinäjoen ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija, katsotaan eronneeksi. Jäsen voidaan erottaa mikäli hän tuottaa huomattavaa vahinkoa opiskelijakunnalle. Tässä tapauksessa erottamisesta päättää edustajisto yksimielisellä päätöksellä.

Lappajärvellä koulutus-, perusturva- ja muut palvelut ovat kunnossa ja työttömyys on maakunnan alhaisimpia. Harrastusmahdollisuuksia löytyy golfista kesäteatteriin ja paikkakunnan monet loma-asunnot tarjoavat mahdollisuudet mukavaan rentoutumiseen. Kun tähän vielä lisätään järvelle avautuvat upeat maisemat ja järven monipuoliset virkistysmahdollisuudet, tulee väkisinkin mieleen: Täällä on hyvä asua ja elää!

Emil Viitalan mukaan radan rakentaminen edellyttää Tanelinlammen molempiin päihin A-tolppien rakentamista. Mastojen välille tulee moottoroitu vaijeri. Viitala kertoo, että myynti- ja varastointitoimintaa varten suunnitellaan merikonttia, joka sisustetaan puulla ulkoapäin niin, että se sopii ympäristöön.

Metallican konsertti Kantolan tapahtumapuistossa aiheuttaa heinäkuun puolivälissä lukuisia poikkeuksia liikennejärjestelyihin Hämeenlinnassa. Ajantasaisimmat tiedot jättikonsertin järjestelyistä löytyy koottuna metallicafinland.fi -sivustolla. Tapahtumapäivänä ajankohtaista tietoa parkkipaikkojen täyttöasteesta ja …

72 § KTY- tontin 743-55-34-2 vuokraoikeuden siirto ja lisäalueen vuokraus Roveksen teollisuusalueella korttelissa 34
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että Kaarto Service Oy saa sopimussakotta siirtää Ki Oy Piirturiväylä 2:lle vuokraoikeuden tonttiin 743-55-34-2 sekä 10 m leveään kiinteistön 743-404-11-164 Hiedanmäki määräalaan, jonka pinta-ala on n. 650 m².

Työn raivaajat! -kampanja nosti esille tarinoita työstä

Suomen suosituimmat tähdistöottelut, pesäpallon Itä-Lännet, pelataan Porissa 3.-4.7.2020. Pesäkarhujen organisaatiossa ensi vuoden tapahtumasta ollaan jo nyt innoissaan ja tulevaa suunnitellaan hyvää vauhtia. Uutuutena arvo-otteluviikonloppuun rakennetaan lauantain Superpäivä, jolloin ohjelmassa ovat kautta aikain ensimmäiset Porissa pelattavat sekä naisten että miesten Itä-Länsi-ottelut.

Tornio – rajattomien mahdollisuuksien kaupunki

Pressmeddelande på svenska här. Vanhaa Tornionjoen kalastuspaikkakarttakirjaa voi nyt selata Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission verkkosivuilla. 1900-luvun alkupuolen karttakirja Torniojoen kalastuspaikoista julkaistiin netissä Tornionlaakson maakuntamuseon ja rajajokikomission yhteistyönä. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ja Tornionlaakson maakuntamuseo …

Osion käytetyimmät sivut

Pian Nokian täyttää frisbeegolfhuuma, kun kansainvälinen European Open 2019 -tapahtuma täyttää kisakeskuksena toimivan Nokian jäähallin ympäristön 13.-21.7. Infrapalvelut valmistautuu kisaan kunnostamalla rataa. Tässä valmistuu 1. väylän lähtöpaikka, josta lähtee jokainen kisakierros. �� #nokiankaupunki #kaupunkikehityspalvelut #infrapalvelut #täälläsyntyyuutta #frisbeegolf

Main menu

Sidostahoilla ja väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kolmessa eri vaiheessa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä alueen kunnissa sekä tällä sivulla. Palautetta on voinut antaa myös sähköisesti. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi 1.4.-30.6.2011.

TalkKari Hannu Laakkosella: «Elämäni paras päätös oli myydä osuuteni autokaupasta»

Jyty Seinäjoki ry:n hallitus on päättänyt tukea jäseniään monipuoliseen liikuntatoimintaan. Periaatteena on, että jäsen ostaa sarjalipun/kuukausilipun/kausilipun haluamaansa liikuntatoimintapaikkaan, niin yhdistys tukee harrastusta 40€ / jäsen / vuosi! Kun toimitat kuitin (yli 40€) sarja/kuukausi/kausilipuista yhdistyksen rahastonhoitajalle saat kertasuorituksena 40 euroa tilillesi. Kuitit ja yhteystietosi voit lähettää suoraan yhdistykselle: Jyty Seinäjoki ry, rahastonhoitaja, PL 215, 60101 Seinäjoki.