Press "Enter" to skip to content

Saloisten päiväkoti

Raa­hen kau­pun­gin tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee Sa­lois­ten kou­lu­kes­kuk­sen han­ke­suun­ni­tel­maa huo­men­na tiis­tai­na. Pää­tök­sen poh­jak­si on han­kit­tu syn­ty­vyys­sel­vi­tys. Sen mu­kaan Sa­lois­ten syn­ty­vyys on las­ke­nut vuo­si­na 2016–2018 sel­väs­ti mel­kein yh­den luo­kan ver­ran 24–25 lap­seen.

Lisätietoja työnantajasta

Raahen kaupunginhallitus äänesti maanantaina Vihannin ja Saloisten koulukeskuksista. Koulujen rakentaminen alkaa vuoden 2018 aikana ja yhteisiksi kustannuksiksi on arvioitu 26 miljoonaa euroa. Äänestys koski sitä, toteutetaanko hankkeet elinkaarimallilla vai perinteisellä rakennustavalla ilman palvelusopimusta. Elinkaarimalli sai enemmän kannatusta äänin 7−3.

Sosiaalinen media on ollut esillä viime aikoina monessa suhteessa. Se on nykyaikainen tapa pitää yhteyttä, joka on suosittu erityisesti nuorten keskuudessa. Julkiseen hallintoon sosiaalinen media, kuten esimerkiksi facebook ja twitter, on myös tulossa vauhdilla. Muodostamalla erilaisia ryhmiä, joihin käyttäjät pystyvät liittymään, saadaan tiedotettua erilaisia nopeastikin koko käyttäjäkunnalle.

Raija tekee sahtia yhdessä naapurinsa Päivi Välilän kanssa, koska kaksin se vaan on paljon hauskempaa. Kerta kerralta taidot karttuvat, tähän astisista paras sahti valmistui juhlavasti Päivin syntymäpäiville. Mutta ei niissä varhaisemmissakaan vikaa ole ollut, sillä Janakkalan sahtimestaruus on ollut lähellä useana vuonna ja kesällä 2015 sekin sitten napsahti kohdalle. Elokuussa kaksikko edusti Janakkalaa sahdinteon SM-kisoissa Pertunmaalla.

Vihannin koulu­ra­ken­ta­minen: Kilpai­lu­tuk­sessa leasing lainarahaa kalliimpi

Raa­hen kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­na, et­tä Vi­han­nin ja Sa­lois­ten kou­lu­hank­keet ra­hoi­te­taan lai­na­ra­hoi­tuk­sel­la. Hank­kei­den ra­hoit­ta­mi­nen kil­pai­lu­tet­tiin niin, et­tä lai­na­ra­hoi­tuk­sen rin­nal­la ver­rat­tiin le­a­sing­ra­hoi­tus­ta.

Oravantie 2 Raahe

Perhekerhot ovat avoimia kaikille lapsiperheille ja niihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Perhekerhoissa lapset saavat leikkiä keskenään turvallisen aikuisen (vanhempi, isovanhempi, kummi tai muu ystävä) valvonnassa, ja samalla aikuiset voivat keskustella samanlaisissa elämäntilanteessa olevien kanssa kahvikupin ääressä. Seurakunnan lastenohjaajat ovat kerhossa lasten ja heidän huoltajiensa tukena. Lämpimästi tervetuloa!

Kaupunginhallitus 14.5.2018

Asia palautuu uudelleen valmisteluun tarkempia hintaselvityksiä varten, koska kaikki väliaikaisitiloihin vaikuttavat summat eivät olleet hallituksella tiedossa. Kaupunginhallitus palauttaa asian tulevaisuuslautakunnan käsiteltäväksi ja edellyttää päätösehdotuksen perusteiksi euromääräisiä ja toiminnallisia vertailutietoja sekä perusteluita.

Saloinen

Lapsiin ja nuoriin tulee valaa optimismia ja tulevaisuudenuskoa. Synkistely ei vie meitä eteenpäin. Tarvitaan yrittävää asennetta. Kehitetään yrittämisessä tarvittavia taitoja. Ensimmäisen yrityksen perustamista tulee helpottaa. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä tulee madaltaa. Pienyrittäjyys on avain maaseudun ja harvaan asutun seudun elivoimalle. Valokuitu ja etätyön mahdollisuudet tuovat uusia ihmisiä maalle ja luonnon keskelle, jossa ihminen on tutkimusten mukaan onnellisempi kuin kaupungissa.

Lähialueen oppaat

CYLEX-toimialaluettelossa näkyvät sisällöt koskevat kolmansien osapuolten tietoja,mm. julkisesti saatavia tietoja tai asiakkaitten, joilla on ilmoitus CYLEX-toimialaluettelossa. CYLEX ei ota vastuuta näiden tietojen ajankohtaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä, laadusta tai luotettavuudesta. Käytetyt brändinimet, logot, kuvat ja tekstit ovat kunkin oikeudenhaltijoitten omaisuutta. Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, niin voit ottaa koska tahansa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Varför välja AB Vemta

Villähteen päiväkoti, Nastola
Kaukajärven päiväkoti, Tampere
Päiväkoti Minttu, Helsinki
Vanttilan päiväkoti, Espoo
Lasten päiväkoti Floora, Helsinki
Mahlanpuiston päiväkoti, Loimaa
Punkaharjun päiväkoti, Punkaharju
Moision päiväkoti, Lempäälä
Liutun päiväkoti, Kangasala
Väinämöisen päiväkoti, Rovaniemi
Vähärauman päiväkoti, Pori
Hornhattulan päiväkoti, Porvoo
Haarajoen päiväkoti, Järvenpää
Vääksyn päiväkoti, Vääksy
Ivalon päiväkoti, Ivalo
Kallioputaan päiväkoti, Tornio