Press "Enter" to skip to content

Sähköinen valtakirja kuolinpesä

Valtakirjaa ei aina tarvita

Valtakirjalla tarkoitetaan yleensä valtuutetun ja päämiehen keskinäistä kirjallista asiakirjaa, jolla todistetaan kolmannelle, että valtuutetulla on pätevä oikeus edustaa valtuuttajaansa. Myös suullinen valtuutus on yleensä pätevä. Valtakirja tulee voimaan, kun se on hyväksytty. Valtuutus voi olla sovittu olemaan voimassa määräajan tai toistaiseksi. Yleensä valtuutus päättyy, kun sen solmimisen perusteena oleva oikeustoimi on suoritettu loppuun.

Yrityksen perustaminen

Kuolinpesän osakkaat voivat sähköisesti valtuuttaa henkilön hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita. Valtuutuksen voi tehdä alla olevasta lomakkeesta suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla. Jokaisen osakkaan on täytettävä sähköinen valtakirja henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Suosittelemme, että valtakirja täytetään vasta, kun olette tutustuneet vainajan kuolinpesään sekä sopineet valtakirjan sisällöstä yhdessä muiden osakkaiden kanssa.

Tietosuojaseloste ohjaa tapaa, jolla Draivi Media Oy (“Draivi Media” tai “Me”) käsittelee henkilökohtaista tietoa, jota se kerää käyttäjiltään (“käyttäjä” tai “Sinä”). Tietoa saadaan Draivi Media Oy:n tuottaman palvelun kautta, joka toimittaa lainahakemusliidejä lainanvälittäjälle sekä Lainakamu.fi:n sivujen kautta (sekä verkkosivu että itse välityspalvelu nimellä “Lainakamu.fi”).

Pankkisalaisuusäännökset suojaavat pankin asiakkaan yksityisyyttä. Myös tiedot vainajan kuolinpäivää edeltävästä pankkiasioinnista kuuluvat suojan piiriin. Pankkisalaisuuden alaisia tietoja ovat muun muassa tiedot tilitapahtumista, maksuliikenteestä, varallisuudenhoitopalveluista ja velkasitoumuksista.

Yhteishaku: Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö, tekniikan ala

Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi käytettävä.

Valtiolle perintönä menneen omaisuuden hakeminen

Ilmoituksen saatuaan Valtiokonttori valtuuttaa heti pesänhoitajan hoitamaan kuolinpesää ja valmistelemaan perunkirjoitusta, joten ilmoittajan hallussa mahdollisesti olevat kuolinpesän asiakirjat voi luovuttaa suoraan pesänhoitajalle. Pyydämme pesänhoitajaa heti valtakirjan saatuaan ottamaan yhteyttä henkilöön, joka on tehnyt ilmoituksen Valtiokonttorille.

STUK nimesi 7.3.2006 tutkintaryhmän kun oli todettu, että Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen osallistuvien organisaatioiden toiminta ei kaikilta osin vastannut STUKin odotuksia hyvän turvallisuuskulttuurin mukaisesta toiminnasta. Havaitut ongelmat ovat haitanneet hankkeen etenemistä ja lisänneet tuleviin vaiheisiin kohdistuvia aikataulupaineita. Tutkintaryhmä toteaa raportissaan, että suurimmat ongelmat liittyvät projektin hallintaan erityisesti rakentamistöiden osalta, eivät ydinturvallisuuteen.

Mikä on valtakirja?

Valtakirja on oikein tehtynä laissa pätevä dokumentti, joka toimii suorana valtuutuksena toiselle henkilölle hoitamaan esimerkiksi pankki- tai vakuutusasioita – ja käytännössä mitä tahansa tehtäviä (postissa tai muissa virastoissa asiointi jne.) – toisen henkilön puolesta. Valtakirjassa on oltava aina vähintään kaksi osapuolta ja sen täytyy olla allekirjoitettu sekä päivätty.

Jos yhtiökokous on päättänyt valtuutuksen lyhyemmästä voimassaoloajasta, niin voimassaoloajan päättyminen täytyy ilmoittaa tarkkana päivämääränä. «Seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti» ei ole riittävän tarkka määritelmä valtuutuksen voimassaololle.

Tampereen korkeakouluyhteisössä on käynnissä laaja oppimisympäristöjen kehittämistyö, jonka yhtenä tavoitteena on siirtyä vanhojen organisaatioiden järjestelmistä yhteisiin ympäristöihin. Uusiin ympäristöihin ja työkaluihin liittyen kevät on ollut täynnä koulutuksia ja infoja, joiden tallenteet on katsottavissa. Ohjemateriaalia löytyy myös jokaisen palvelun omilta sivuilta.

Korot ja seuraamusmaksut

Metsätaloudenharjoittajien ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos toimintaa verokauden aikana ei ole ollut. Tämä koskee siis metsätaloutta harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää ja verotusyhtymää, jotka ovat vuosi-ilmoittajia. Ilmoitus on kuitenkin annettava, jos metsätalouden lisäksi harjoitetaan muuta arvonlisäverollista toimintaa tai jos Verohallinto erikseen pyytää arvonlisäveroilmoitusta. 

Tarvittavat asiakirjat

Asunto-osakkeiden saannolla tarkoitetaan yleensä asunto-osakkeiden siirtymistä luovuttajalta luovutuksensaajalle kaupan, lahjan, perinnön tai testamentin johdosta. Asunto-osakkeet voivat myös jäädä jakamattomalle kuolinpesälle. Saannon johdosta tapahtunut osakkeiden siirtyminen rekisteröidään asunto-osakkeiden saajan osakeluetteloon. Käytännössä virallisen osakeluettelomerkinnän tekee asunto-osakeyhtiön isännöintitoimisto, johon myös rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat toimitetaan. 

Laskut ja maksut

Osake- ja rahastosalkun tai talletustilin voi avata myös ilman verkkopankkitunnuksia tekemällä hakemuksen verkossa. Tällöin asiakassopimus tulee tulostaa itse tai voit valita, että Nordnet lähettää asiakassopimuksen sinulle kotiin allekirjoitettavaksi. Sopimus tulee allekirjoittaa ja sopimuksen mukana tulee toimittaa kopio voimassaolevasta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (passi tai vastaava asiakirja), josta käy selkeästi ilmi tilinavaajan suomalainen henkilötunnus, allekirjoitus ja kuva.

Aikaisemmin ilmestyneitä. Klikkaa ja lue!

Perikunnan osuuden siirron ollessa kyseessä siirtolomakkeen yhteyteen tulee liittää kopio perukirjasta, josta selviää perikunnan oikeudenomistajat. Osuudensiirtolomake tulee varustaa perikunnan jäsenten allekirjoituksella tai vaihtoehtoisesti liittää lomakkeeseen yksilöidyt valtakirjat siirron hyväksymisestä. Siirron yhteydessä perikunnan hallussa mahdollisesti oleva paperinen osuustodistus palautetaan osuuskunnalle.

Ilmoita meille osoitteenmuutoksesta heti, kun tiedät muuttavasi. Voit tehdä samalla myös lakisääteisen muuttoilmoituksen maistraatille. Sen perusteella määräytyvät mm. verotuskunta, äänestyspaikka ja joidenkin sosiaaliturvaan liittyvien palvelujen saanti. Muuttoilmoitus täytyy tehdä maistraateille aina, kun muuttaa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Tiedot välittyvät automaattisesti myös monille muille organisaatioille (ks. alla).

Puhelinvaihde

Likalla on se SuperÄly ja se olis nyt laitettu hänen omiin nimiin. Tätä on nyt väännetty moneen suuntaan, niinpä meen itte myymälään. Yhä edelleen olen sitä mieltä, että henkkoht kontakti on paras. Olen siis tehnyt kyllä tuon sähköisen valtakirjan, mutta… Miulla se näkyy, likalla ei. Hänellä on kyllä tunnukset, laajakaistan kautta. Enpä osaa tätä asiaa oikein hoitaa, joten homma hoituneen myymälässä suoraan. Nyt vaan "hoitokäyrä" on aika korkeella!

σκυλάκια μαλτέζ χαρίζονται νηστισιμα μαφινς με σοκολατα Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) / που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο από το PETRIDI προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο PETRIDI ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.