Press "Enter" to skip to content

Saako verottaja tietää vuokratuloista

Vuokratulot — muut sivut

Kaikkia tulotietoja ei esitäytetyssä ilmoituksessa välttämättä ole, mutta silti ne pitää ilmoittaa verottajalle. Yhä useampi suomalainen on ruvennut asuntosijoittajaksi, ja Verohallinto muistuttikin äskettäin vuokratulojen usein puuttuvan esitäytetystä ilmoituksesta. Verokorttia tai ennakkoveroja varten ilmoitetut tiedot vuokratuloista eivät näy automaattisesti esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Trump piti kiistellyn itsenäisyyspäivän puheensa – pääosassa puheessa oli amerikkalaisen sotilasmahdin esittely

– Esimerkkinä tästä voisi olla elinkeinonharjoittaja tai maataloudenharjoittaja, joka ei palauta veroilmoitustaan. Voi olla asiakas, joka jättää ilmoittamatta tulojaan tai sitten perusteeton kotitalousvähennysvaatimus, kertoo ylitarkastaja Sakke Pirinen Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.

Jos vuokraustoiminnan vuotuiset kulut ovat suuremmat kuin vuokratulot, syntyy vuokraustoiminnan tappiota. Vuokranantajan ei kuitenkaan kannata tässä vaiheessa huolestua, vaan vuokraustoiminnan tappio vähennetään ensin muista pääomatuloista, Jos tappio ylittää pääomatulot, syntyy pääomatulolajin alijäämä. Pääomatulolajin alijäämän perusteella tehdään 30 prosentin alijäämähyvitys ansiotulojen veroista. Jos alijäämähyvityksen jälkeen jää vielä tappiota jäljelle, loppuosasta vahvistetaan pääomatulolajin tappio, jota vähennetään pääomatuloista 10 seuraavan vuoden kuluessa.

Aiheita tänään:

Vältä työläs jälkiselvittely ja ikävät seuraamukset ilmoittamalla tiedot veroilmoituksella ajallaan. Verohallinto seuraa ja valvoo myös virtuaalivaluuttakauppojen ilmoitustietoja. Tämänkaltaisiin uusiin ilmiöihin voi liittyä harmaata taloutta, mutta usein on kysymys siitä, ettei ilmoittaja tiedä, mitä kaikkea kuuluu ilmoittaa. Verohallinto kohdistaa verovalvontaa tehostetusti niihin toimijoihin, joiden ilmoituksissa havaitaan puutteita. Valvonnassa hyödynnetään käytössä olevia vertailutietoja.

Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin siitä jäljempänä tarkemmin säädetään, omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on muun ohessa korkotulo, osinkotulo siten kuin 33 a–33 d §:ssä säädetään, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot ja luovutusvoitto. Pääomatuloa on myös jaettavan yritystulon, yhtymän osakkaan tulo-osuuden sekä porotalouden tulon pääomatulo-osuus.

Kannattaa pitää itse kirjaa kaikkien kohteiden tuloista ja menoista esimerkiksi Excelillä, jotta voit helpommin täyttää veroilmoituksen ja tarvittaessa myös esittää tiedot verottajalle. Jokaisen sijoituskohteen tulot ja menot on aina ilmoitettava erikseen, joten omat muistiinpanosi helpottavat huomattavasti veroilmoituksen tekemistä. Samalla pysyt itsekin paremmin kärryillä sijoitusasuntojesi toiminnasta. Jos et tällaista seurantaa ole vielä rakentanut, sen kokoaminen jälkikäteen voi olla hieman työlästä, mutta säästää varmasti aikaasi pitkällä tähtäimellä.

Myytävät asunnot

Ryhtyessäsi asuntosijoittajaksi sinun kannattaakin joko hakea ennakkoveroa tai muuttaa veroprosenttiasi huomioiden uudet tulosi. Jos haet ennakkoveroa, verohallinto laskee sinulle ennakkoveron maksuerät ja lähettää niitä varten valmiit tilisiirtolomakkeet. Vuoden ennakkoverot maksetaan aina kahdessa tai useammassa erässä. Jos taas haluat muuttaa veroprosenttiasi, voit tilata uuden verokortin tai ilmoittaa työnantajallesi suuremman veroprosentin.

Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelun suosio kasvaa Suomessa: firetätkö jo tietämättäsi?

Tuloverolain keskeisiä periaatteita on se, että verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Laissa ei kuitenkaan tämänkään osalta ole yksityiskohtaista listaa siitä, saako tämän tai tuon menon vähentää. Keskeinen edellytys menojen vähentämiselle kokonaisuudessaan on se, että vuokrauksen tulee tapahtua tulonhankkimistarkoituksessa.

Kesätyöstä ansaittu palkka on veronalaista ansiotuloa, josta peritään veroja ennakkoon ennakonpidätyksenä. Työnantaja tekee kesätyöpalkasta ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Jos verokorttia ei ole, työnantaja tekee palkasta 60 prosentin ennakonpidätyksen. Verokortti kannattaa siis toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvasta tulorekisteristä on vuosien varrella kirjoitettu tiedotusvälineissä siihen sävyyn, että se poistaa jäännösverot eli mätkyt tai veronpalautukset kokonaan tai lähes kokonaan.

Uusimmat

Pankilla on ilmoitusvelvollisuus. Verottajalla on myös tieto, että omistat asunnon. Eivätkö pyydä selvitystä, jos on tyhjä? Kukaan vuorkalainen ei ole niin hullu, toivottavasti, että alkaa maksaa käteisellä. Minä ainakin ottaisin myös kotivakuutuksen, aiotko vaatia vuokralaiselta, ettei saa ottaa vakuutusta? Kuka tekee sähkösopimuksen? Vuokralaisella pitää olla osoite, miten selität jonkun asumisen asuntosi osoitteessa? Vuokralainen katsos tarttee itse sen verokortin. 

Jos suoritat ammatilliseen koulutukseen kuuluvan työssäoppimisen (työpaikalla järjestettävä koulutus) oppisopimuskoulutuksena, jonka ajalta saat palkkaa, et voi saada samaan aikaan opintotukea. Jos saat opintotukea, ilmoita palkallisen työssäoppimisen eli oppisopimuskoulutuksen ajankohta Kelaan. Muista myös, että saamasi palkkatulot ovat opintotuessa ja asumistuessa huomioitavia tuloja. Tulot huomioidaan, vaikka et voi enää saada opintotukea.

Yleishyödyllinen toiminta on verovapaata

Toinen verovapauden edellytys on yleishyödyllisyys. Yleishyödyllisen yhdistyksen on toimittava yleiseksi hyväksi. Se tarkoittaa sitä, että yhdistys ei toiminnassaan voi keskittyä pelkästään varojen hankkimiseen tai suljetun henkilöpiirin hyväksi toimimiseen. Pelkkä säännöissä mainittu ylevä tavoite ei riitä; yhdistyksen täytyy myös oikeasti toimia omaa kaveriporukkaa, sukua tai saman toimialan firmoja laajempien kansalaispiirien hyväksi.

Oletko koskaan katsonut kauhuissasi esitäytettyä veroilmoitusta ja miettinyt, mitä laatikoihin pitäisi kirjata? Tämän artikkelin tarkoituksena on käydä kohta kohdalta läpi henkilökohtaisen verotuksen ja verovähennysten saloja, jotta voit parhaiten hyödyntää sinulle kuuluvat verovähennykset. Käsittelemme veroilmoitusta lähinnä paperilomakkeelta, mutta sähköinen veroilmoitus toimii käytännössä aivan samalla tavalla.

Rahoitusvastike, vähennysoikeus, yhtiölaina, kauppahinta, yhtiövastike, velaton hinta, hoitovastike, lyhennysvapaat…termejä on monia ja ne sekoittavat herkästi myös kokeneemman asuntosijoittajan ajatukset. Tämän artikkelin tarkoitus on taklata kaikki kysymykset ja epäselvyydet, joita liittyy rahoitusvastikkeisiin ja yhtiölainoihin.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Navi:asiahakemisto

Jos lyhennät lainaasi 500(oletan, että tästä osa on korkoja) ja maksat itse asunnon vastikkeen, maksat veroa siitä summasta, joka tulee seuraavasta laskusta:

vuokratulo -(miinus) vastike -(miinus) korkojen osuus tuosta 500 eurosta

Koron määrää ei voi antamillasi tiedoilla tietää, yleensä ne on nyt siinä 4-5 %. Eli 4-5 % lainan jäljelläolevasta määrästä per vuosi.

Tulee väkisin mieleen, ettei sinulla ole oikein hallussa nämä perusjutut. Onko sijoitusasunto omasi?