Press "Enter" to skip to content

Rekry työelämä & koulutus 2019 22 tammikuuta

Main navigation

Tapahtuma kokoaa yhteen rekrytoivat yritykset ja työpaikkaa vaihtavat tai etsivät ammattilaiset. Toista kertaa järjestettävässä uudenlaisessa rekrytointitapahtumassa Jämsää markkinoidaan viihtyisänä asuin- ja työpaikkakuntana. Jämsän Ämmä Tarja Uusipaasto tarinoi ohjelmalavalla klo 10.45 Jämsä – Elämäni tarina.

Samalla osastolla B-520 kaupungin kanssa on Patria. Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patrian suurin toimipiste sijaitsee Jämsän Hallissa.

Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän yksikkö oli mukana messuilla yhdessä Alkio-opiston kanssa. Humakin kulttuurituottaja- ja yhteisöpedagogiopiskelijat kertoivat koulutusmahdollisuuksista kiinnostuneille, osana viestintä- ja kommunikaatio kurssia. Opiskelijoiden kanssa nähtiin myös hieman henkilökuntaa. Pisteellä pääsi muun muassa osallistumaan upean Halti-repun arvontaan ja kokeilemaan mikroskooppia.

TIVIA News: Opiskelijat meets työelämä

Olen ollut TIVIAn puolesta luomassa Vaasan alueella jo vuoden verran oppilaitosten kesken jonkinlaista yhteistoiminta-ajattelua. Se on ollut erittäin haastavaa – paikoin jopa mahdotonta. Vaasan Energiaklusterin tarpeisiin kouluttaa monikin oppilaitos, jokainen erikseen. Yhteistyötä ei juurikaan ole. Vähistä rahoista kisaavat kaikki. Hyvä päänavaus on ollut Peter Hellströmin johtama Digitalisaatioakatemia, joka tarjoaa ponnahduslautaa korkeakouluista valmistuville opiskelijoille työelämään. Tämäkin palvelee vain valmistuvia opiskelijoita.

Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa

Metropolia AMK tarjoaa uutta 1,5 vuoden mittaista median erikoistumiskoulutusta alan ammattilaisille. 40 opintopisteen laajuisen koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet datalähtöisen tiedon hyödyntämiseen mediatuotteiden ja palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä moniammatillisessa tiimissä. Koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja se on tarkoitus suorittaa työn ohessa. Tämä erikoistumiskoulutus on kehitetty yhteistyössä elinkeinoelämän sekä neljän yliopiston ja 11 ammattikorkeakoulun kanssa. *)

Murupolku

Dynaaminen eli monikerroksinen ja muuttuva kasviyhdyskuntapohjainen suunnittelu on rantautunut Suomeen. Innostus, kiinnostus ja toteutukset ovat täällä – onko riittävään kunnossapitoon osattu varautua? Seminaarissa pohditaan monipuolisesti dynaamisten istutusten hoitoa, vaihdetaan näkemyksiä ammattilaisten kesken ja tutustutaan Lepaan kahden kasvukauden ikäisiin koeistutuksiin.

Main menu FI

Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2018–2019 on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimukseen sisältyy historiallinen uudistus, jonka myötä kaikki ammatillisten koulutuksen opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella ja yhdellä paikallisella järjestelyerällä. Lisäksi käytössä on tuloksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä.

Etsimme työntekijöitä ympäri vuoden

Eri leireillä on paljon erilaisia tehtäviä ja hommia, joista löytyy vaihtelua ja sopivasti haasteita jokaiselle. Leirikesä tarjoaa myös varsin hyvät etenemismahdollisuudet aina vain vastuullisempiin tehtäviin leiriorganisaatiossa. Kerromme ylpeydellä niitä tarinoita, joissa ujo ja arka apuohjaaja on kasvanut kanssamme aina leirinjohtajaksi saakka ja saanut erinomaiset kannukset myöhemmässä työelämässä menestymiseen!

HR ja design thinking -koulutuksessa opit ymmärtämään mitä design thinkingillä tarkoitetaan ja millaisia työkaluja siinä hyödynnetään. Opit haastamaan totuttua näkökulmaa ja käyttämään menetelmiä, joiden avulla kehittää innovatiivisia ja käyttäjälähtöisiä HR-palveluita. Koulutuspäivän aikana perehdymme design thinkingiin teorian tasolla, mutta ennen kaikkea kokeilemme menetelmiä käytännössä, oppien samalla soveltamaan niitä omassa työyhteisössä.

Nouse edelläkävijöihin & paranna työyhteisösi työtehoa, sitoutuneisuutta ja motivaatiota!

Ratkaisukeskeisessä Työuupumus – ennaltaehkäise, tunnista, kuntouta! -koulutuksessa syvennytään työuupumukseen ja siihen liittyviin tekijöihin sekä yksilön että johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Päivien aikana kuulet, miten työuupumusta voidaan ennaltaehkäistä, kuinka sitä voidaan työyhteisössä hoitaa sekä miten uupunut työntekijä olisi syytä kohdata. Saat myös näkökulmia siihen, milloin työ ei uuvuta, miten työn imua ja työhyvinvointia voidaan lisätä sekä miten uupumus voidaan kääntää hyvinvoinniksi.

Taidot Työhön – Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä on Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2016–2019 rahoittama hanke. Monialainen, ammatti- ja erityiskasvatuksen, psykologian ja johtamisen sekä taloustieteen yhdistävä hanke tutkii sekä osaamisen ja taitojen kysyntää että niiden tarjontaa. Hanke tuottaa suosituksia, jotka tukevat osaamisen kehittämistä elämän eri vaiheissa, pitkiä työuria ja kaikkien osallisuutta työelämässä.