Press "Enter" to skip to content

Redd for tarmkreft symptomer

Tarmperforasjon - en alvorlig og akutt infeksjon

Tarmperforasjon – en alvorlig og akutt infeksjon

Jeg liker ikke å «tro» noe som helst, og vil heller vite. Og det samme gjelder nok absolutt deg, med din tendens til helseangst og frykt for tarmkreft. Jeg tror ikke du vil kunne dempe din frykt for tarmkreft i det hele tatt ut fra hva jeg eventuelt måtte tro eller tenke om dette, faktisk, mens konkrete og faktiske svar på de undersøkelser du skal til, vil derimot virke angstdempende. Konkret: Dersom du mest sannsynlig får til svar at man ikke finner noen tegn til sykdom på din coloskopi, så er det dette du trenger å høre, for å bli kvitt din frykt for tarmkreft.

Maskaratabben som gjør at man ser eldre ut

Maskaratabben som gjør at man ser eldre ut

– I tillegg handler det om individuell smertegrense og kanskje også om forsvarsmekanismer. Noen oppsøker lege når de kjenner relevante symptomer og får det sjekket ut, mens andre fortrenger symptomene, sier han.

Det har aldri vært flere tilfeller av tarmkreft i Norge enn i fjor. ​Symptomene på tarmkreft er ofte vage og kommer sent i sykdomsforløpet.

Det har aldri vært flere tilfeller av tarmkreft i Norge enn i fjor. ​Symptomene på tarmkreft er ofte vage og kommer sent i sykdomsforløpet.

Operasjon av kreft i tykk- og endetarm kan utføres enten ved tradisjonell operasjon, eller ved kikkhullsoperasjon (laparoskopi). Hvilken metode som velges bestemmes utfra svulstens størrelse og beliggenhet.

– Skreddersydd medisinsk behandling innen fem år

– Skreddersydd medisinsk behandling innen fem år

Blod i avføringen kan vise seg som synlig rødt blod hvis svulsten er i nedre del av tarmen eller som sortfarget avføring dersom svulsten er i øvre del av tarmen. Har du blod i endetarmsåpningen, i toalettskålen eller på papiret, bør du få sjekket dette hos legen din, selv om det bare er små mengder. Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer i over tre uker, bør du ta kontakt med lege.

Bekymret for om du har kreft i endetarm eller tykktarm?

Bekymret for om du har kreft i endetarm eller tykktarm?

Kolorektal kreft vil ramme 1 av 20 personer i løpet av livet og hvert år oppdages det ikke mindre enn 4200 tilfeller totalt av kolonkreft og rektumkreft. Risikoen for å få kreft i tykktarmen øker ved alder og i omtrent 85% av tilfellene opptrer kreften etter at pasienten har nådd 60-års alderen. Det er ikke noe enkelt årsaksbilde men det er muligheter for at man er genetisk predisponert for sykdommen. Dette kan man finne ut med å ta en gentest.

Den norske kreftindustrien: Dreper kreft med lys

Den norske kreftindustrien: Dreper kreft med lys

Tall VG har innhentet fra Kreftregisteret viser at andel unge kvinnelige tarmkreftpasienter har økt med 21 prosent siden perioden 2005-2009. Tilsvarende økning for menn er 10 prosent. Andelen har ikke vært høyere siden 70-tallet.

Burettslaget vil kaste ut Vidar fordi han røyker

Burettslaget vil kaste ut Vidar fordi han røyker

Hvordan kunne han – av alle – drøye i over ett år før han gjorde noe? Han som burde vite bedre. Han som forsker på kreft. Hvordan celler vokser. Løper løpsk. Blir til kreftceller. Hver dag på jobben på Rikshospitalet i Oslo.

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

Tarmkreft kan konstateres ved å undersøke om avføringen inneholder en mikroskopisk mengde blod. Tykktarms- og endetarmskreft bekreftes med en prøve som tas i forbindelse med endoskopi av tarmen (koloskopi). Kreftspredningen utredes vanligvis med en computertomografiundersøkelse. Den lokale spredningen ved endetarmskreft utredes mer nøyaktig med MR.