Press "Enter" to skip to content

Rasitustodistus

Tietoa meistä

Rasitustodistus on kiinteistöä koskeva todistus, josta käyvät ilmi Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjatut, kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä muistutustiedot. Todistuksesta käyvät näin ollen ilmi esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvat maanvuokraoikeudet, käyttöoikeudet sekä ulosotto. Rasitustodistukseen sisältyy myös kiinteistöä koskevat perustiedot kuten sen pinta-ala ja kiinteistötunnus.

Tarkista ainakin nämä ennen kauppaa

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

Viranomaisen antama todistus kiinnitysrekisteriin (ks. myös «lainhuuto») merkityistä kiinteistön kiinnityksistä. Siitä käyvät ilmi kiinteistöön kohdistuvat rasitukset ja erityiset oikeudet, kuten hallinonjakosopimukset. Esimerkiksi haluamasi talo voi olla panttina naapurin rannan hienolle venevajalle tai jopa ulkomaankiinteistölle tietämättäsi, jos rasitustodistusta ei ole. Rasitustodistus on yhteenveto kiinnityksistä tai panteista, jota haluamaasi taloon on rekisteröity. Rasitustodistus on tärkeä osa kiinteistökauppaa.

Kiinteistön myynti – vinkkejä myyjälle

Lainhuuto on yhtä kuin kiinteistön omistusoikeuden rekisteröiminen. Jos esimerkiksi myyjällä on myytävänä olevaan kiinteistöön lainhuuto, syntyy ns. omistajaolettama. Tällöin kiinteistön ostajan on syytä olettaa, että kiinteistön myyjä todella omistaa kiinteistön. Lainhuutoa tulee hakea pääsääntöisesti kuusi kuukautta kiinteistön luovutuskirjan tekemisen jälkeen.

Rakennuslupa-asiakirjat ja kohteen pohjapiirros

Ostajan näkökulmasta merkityksellistä ei ole se, onko kiinteistössä kiinnityksiä, vaan se, että kiinnitysten pitää siirtyä ostajalle velattomina. Jos kiinteistön ostaja aikoo käyttää ostettua kiinteistöä esimerkiksi asuntolainan vakuutena, tulee kiinnityksiä joka tapauksessa hakea. Kun kiinteistöön on olemassa kiinnityksiä jo valmiiksi, ei kiinteistön ostajan tarvitse hakea kiinnityksiä erikseen. Tämä säästää ostajalta sekä aikaa että rahaa.

Olennaiset asiakirjat ostajan kannalta ovat kiinteistörekisteriote sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset, jotka ovat myös kiinteistön kauppakirjan liitteinä. Näihin asiakirjoihin tulee ehdottomasti tutustua rauhassa etukäteen, eikä kiireessä kaupantekotilaisuudessa. Allekirjoittamalla kauppakirjan ostaja vakuuttaa tutustuneensa asiakirjoihin. Myöhemmin on hankala lähteä vetoamaan virheenä seikkaan, joka ilmenee kauppakirjan liitteistä.

Jokaisesta kiinteistöstä annetaan rasitustodistus erikseen. Jos kuitenkin pyydetään yhteistä rasitustodistusta kahdesta tai useammasta samassa tuomiopiirissä olevasta kiinteistöstä, jotka kuuluvat samalle omistajalle, on sellainen annettava, ja voidaan muissakin tapauksissa yhteinen rasitustodistus harkinnan mukaan antaa. Tilaajan pyynnöstä tai suostumuksin rasitustodistus voidaan antaa myös määrätynlaisista rasituksista.

Lainhuutotodistus ja rasitustodistus Maanmittauslaitokselta

Rasitustodistus sisältää tiedot kiinteistöön liittyvistä oikeuksista ja rasituksista. Kiinteistö voi olla kiinnitetty jonkin velan vakuudeksi, tai kiinteistöön tai sen osaan on voitu myöntää vuokra- tai nautintaoikeus. Näihin liittyvät tiedot löytyvät rasitustodistuksesta. Myös kiinteistön mahdollisten panttausten määrä on ilmoitettu rasitustodistuksessa. Kiinteistön ostajan on syytä tutustua rasitustodistukseen huolellisesti.

Kiinteistön kaupan tausta-aineistona voidaan tutustua esim. voimassaolevaan kaavaan ja niihin sopimuksiin (rasitteet), jotka kiinteistöön kohdistuu (hallinnanjakosopimus ym.). Jos kiinteistöstä myydään määräala, pitää kauppakirjan liitteeksi ottaa karttaote, johon on merkitty erotettava määräala. Jos kiinteistöllä sijaitsee rakennuksia, voidaan kauppakirjaan oheistaa tai ennen kaupan tekoa tutustua rakennusta koskeviin dokumentteihin.

Käännökset

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Kesämökki ostetaan usein tunteella ja tuurilla, mutta fiksu selvittää asiat ennen kauppoja. Kunnan rakennusvalvonnasta selviää, saako mökkitontille todella rakentaa. Kiinteistön kaupassa maapohja rakennuksineen tai pelkkä maapohja vaihtavat omistajaa. Omakotitontin voi ostaa yleensä rauhallisin mielin, mutta mökkitontin kaupassa ostajan on oltava tarkka. Rantarakentamisen säännöt ovat tiukat. Rantaveteen saunamökkiä ei nykyisin saa pystyttää. Kaavoittamattomalla tontilla on

Mistä saan tietooni asunnon kiinnitykset? rasitustodistus mistä saa Mitä asiakirjoja perunkirjoituksessa tarvitaan? Kuka ja mistä nämä asiakirjat hankintaan? Miten perunkirjoitus liittyy lesken ja lasten asemaan, tai perinnönjakoon ja verotukseen? Kuolinpesän osakkaista saa myös vastaavan virkatodistuksen osakkaan nykyisestä seurakunnasta ilman osoitetietoa. kauppakirja, rasitustodistus.

– Kiinnitykset ja panttioikeudet: Hankitaan lainhuuto- ja rasitustodistus kohteesta. Jos kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä, luovutetaan panttikirjat kaupantekotilaisuudessa ostajalle rasittamattomina. Kirjataan kauppakirjassa ostajalle siirtyvät panttikirjat. Määräalakaupassa myyjän tulee kuolettaa määräalaan kohdistuvat kiinnitykset. Tällöin kaupantekotilaisuuteen on vähintäänkin tuotava pantinhaltijan suostumus kiinnitysten kuolettamiseen.

NIE: Tämä todistus pitää sisällään veronumeron, joka on välttämätön ennekuin voit harjoittaa mitään taloudellista toimintaa Espanjassa. Sopimuksen allekirjoituspäivänä sinun täytyy esittää kyseinen dokumentti notaarille. Voit pyytää paperin Suomessa Espanjan konsulaatista, mutta siinä voi kestää 1-6 kuukautta, mikä puolestaan hidastaa ostoprosessia. Otathan huomioon, että kaikilla asuntokaupan asianomaisilla kuuluu olla voimassa oleva NIE.

Panttikirjat ovat usein pankkien hallussa. Suomen eri pankeissa vakuutena olevat paperiset panttikirjat muunnettiin sähköiseen muotoon loka-marraskuussa 2017 yhteistyössä pankkien ja maanmittauslaitoksen toimesta. Jos panttikirjat ovat pankin hallussa, tämä muutos ei vaadi toimenpiteitä kiinteistön omistajilta tai isännöitsijöiltä. On kuitenkin muistettava, että omissa arkistoissa tai tallelokeroissa olevia paperisia panttikirjoja ei muunneta automaattisesti sähköiseen muotoon.

Asiakaspalvelu

Sillä tavoin varmistat omalta osaltasi sekä vastapuolen osalta, että kauppasi hoituu ammattimaisesti. Niin huoneiston kuin kiinteistön kaupassa on tärkeää, että kaupat hoidetaan lain määräämällä tavalla, jotta minimoidaan mahdolliset oikeudelliset seuraamukset. Meillä Sinua palvelevat Laillistetut Kiinteistönvälittäjät (LKV).