Press "Enter" to skip to content

Rasitustodistuksen merkitys

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

Ostaja maksaa 150.000 euroa ja saa panttikirjat. Jos ostaja on ottanut lainaa, panttikirjat menevät (pantataan) lainan antajalle vakuudeksi. Jos lainaa on enemmän kuin 50.000 euroa, kiinnityksiä haetaan lisää. Kiinnitysten määrällä ei ole oikeasti MITÄÄN tekemistä kiinteistön käyvän arvon (kauppahinnan) tai vakuusarvon (jokin prosenttiosuus käyvästä hinnasta) kanssa. Kiinnitysten määrällä on merkitystä suhteessa lainanantajaan, sillä velkoja pääsääntöisesti haluaa että sillä on hallussa kiinnityksiä vähintään yhtä paljon kuin velallisella on velkaa.

Navigointivalikko

Olennaiset asiakirjat ostajan kannalta ovat kiinteistörekisteriote sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset, jotka ovat myös kiinteistön kauppakirjan liitteinä. Näihin asiakirjoihin tulee ehdottomasti tutustua rauhassa etukäteen, eikä kiireessä kaupantekotilaisuudessa. Allekirjoittamalla kauppakirjan ostaja vakuuttaa tutustuneensa asiakirjoihin. Myöhemmin on hankala lähteä vetoamaan virheenä seikkaan, joka ilmenee kauppakirjan liitteistä.

– Jos kohdetta välittää kiinteistönvälittäjä, hänen tehtävänään on selvittää tarvittavat tiedot. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa kiinteistön rasite- ja kiinnitystiedot saa selville kiinteistöä koskevasta lainhuuto- ja rasitustodistuksesta sekä kiinteistörekisteriotteesta. Asunto-osakkeiden osalta pitää tarkastaa isännöitsijäntodistus, OPn asiantuntija ja juristi Kati Piilo opastaa.

Jokaisesta kiinteistöstä annetaan rasitustodistus erikseen. Jos kuitenkin pyydetään yhteistä rasitustodistusta kahdesta tai useammasta samassa tuomiopiirissä olevasta kiinteistöstä, jotka kuuluvat samalle omistajalle, on sellainen annettava, ja voidaan muissakin tapauksissa yhteinen rasitustodistus harkinnan mukaan antaa. Tilaajan pyynnöstä tai suostumuksin rasitustodistus voidaan antaa myös määrätynlaisista rasituksista.

Kun kiinteistövälittäjä hoitaa kaupat on hänen tehtävänään selvittää tarvittavat tiedot. Voit itse yksityishenkilönä tilata Maanmittauslaitokselta kiinteistön lainhuuto- ja rasitustodistukset sekä kiinteistörekisteriotteen. Näin saat selvitettyä kiinteistön mahdolliset rasitteet. Asunto-osakkeiden osalta nämä tiedot tulevat ilmi isännöitsijätodistuksesta.

Kauppakirja

Muoto: Käytetyn asunto-osakkeen kaupassa vallitsee muotovapaus. Kauppakirjan muotovapauden lisäksi asunto-osakkeen kaupassa vallitsee sisältövapaus. Tämä tarkoittaa, että kaupan osapuolet voivat vapaasti sopia kaupan sisällöstä. Sisällön osalta keskeisiä kauppakirjan kohtia ovat kaupan sopijapuolet, kaupan kohde, kauppahinta ja kaupan muut ehdot.

PERUSTIETOA

Ostaessasi tai myydessäsi rakennettua tai rakentamatonta maata, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistökaupasta säädetään maakaaressa ja siltä edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se siksi ole oikeustoimena yhtä mutkaton kuin irtaimen tavaran kauppa. Kiinteistökaupan tekeminen ei kuitenkaan vaadi mitään sellaista erityisosaamista, etteikö siitä voisi suoriutua ominkin avuin, kunhan on selvillä muutamista perusasioista.

Social links

Yhteismetsän tilusten tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus, ja yhteismetsää tulee käyttää kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Jos dating site ystäville vain käsitellään toimituksessa sovittavia asioita tai vanhoissa rajoissa on epäselvyyksiä, asianosaisen on hyvä olla paikalla. Laitostunnuksen avulla vuokraoikeudesta voi tilata rasitustodistuksen, josta käyvät ilmi vuokraoikeuteen kohdistuvat kiinnitykset.

Kun olet myymässä asuntosi, ja olet jo löytänyt ostajan, voit antaa meille tehtäväksi kauppakirjan laatimisen. Etenkin kun kyseessä on kiinteistön kauppa, on paljonkin asioita joita tulee huomioida kauppakirjassa. Tämän takia on yleensä molempien osapuolten etu, että kauppakirjan kirjoittaa ammattilainen. Holmström Group ei ole LKV, eli emme välitä tai arvioi kohteita, emmekä välitä vuokrakohteita. Laadimme huoneistojen ja kiinteistöjen vuokrasopimuksiakin.

Keittiöitä jokaiseen makuun

Uusi tapa markkinoida asuntoa on esimerkiksi se, ettei asunnosta ilmoiteta perinteistä ”pyyntihintaa” vaan alin hinta, jonka perusteella aletaan tehdä tarjouksia ylöspäin. Tarjouksia voi tehdä joko välittäjälle kirjallisesti tai internetissä. Silloin kaikki näkevät, millaisia alimman hinnan ylittäviä tarjouksia asunnosta on tullut. Nettisivuilla tehty tarjous ei ole ostajaehdokasta sitova kuten kirjallinen tarjous.

Evästeiden käyttö

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Kiinnitys voidaan hakea kiinteistöön, sen määräosaan (murtoluvun suuruinen osuus kiinteistöstä) tai määräalaan (rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä) sekä kirjaamisvelvollisuuden alaiseen maanvuokraoikeuteen. Kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistaja maanmittauslaitokselta joko kirjallisesti tai sähköisesti. Hakeminen etenee seuraavasti:

Usein kysyttyä

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus tarkoittaa, että vilpittömässä mielessä toimivalla henkilöllä on oikeus luottaa rekisteriin merkittyjen tietojen oikeellisuuteen. Henkilöllä on myös oikeus luottaa, että kiinteistöön ei kohdistu rekisteriin merkitsemättömiä oikeuksia tai rasituksia. Merkinnät tehdään kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoituksen tai kiinteistökaupan verkkopalvelusta saadun tiedon perusteella.

Videot

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus tarkoittaa, että vilpittömässä mielessä toimivalla henkilöllä on oikeus luottaa rekisteriin merkittyjen tietojen oikeellisuuteen. Henkilöllä on myös oikeus luottaa, että kiinteistöön ei kohdistu rekisteriin merkitsemättömiä oikeuksia tai rasituksia. Merkinnät tehdään kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoituksen tai kiinteistökaupan verkkopalvelusta saadun tiedon perusteella.

Eihän vakuutesi katoa bittiavaruuteen – sähköiset pantti- ja asunto-osakekirjat kannattaa tarkistaa

Suomalaisiin kiinteistöihin vahvistettujen kiinnitysten ja niistä todistukseksi annettujen panttikirjojen määrä on massiivisen suuri. Niitä on aikojen kuluessa vahvistettu mitä moninaisimpiin kohteisiin. Osa on kiinteistönomistajien hallussa, mutta iso osa lainojen vakuuksina pankeissa. Ja kaikki panttikirjoja koskevat tiedot eivät ehkä kaikilta osin ole ihan ajantasaisina pankkien järjestelmissä.

Perunkirjoitus on käytännössä vainajan viimeinen veroilmoitus. Siinä määritellään myös perimyssuhteet ja osuudet, jotka muodostavat pohjan tulevalle perintöverotukselle ja perinnönjaolle. Perunkirjoitusvaihe on myös olennainen hetki perintöverotuksen suunnittelun kannalta. Koska perunkirjoituksella on monta eri funktiota, on tärkeää, että sen tekee asioihin perehtynyt ammattilainen.

Metsänhoidon perusperiaatteet

Metsä on kiinteää omaisuutta. Metsäkiinteistöön kuuluu rajojen sisään jäävä maa sekä vesialueet, puusto ja muu kasvillisuus. Kiinteistön rajat on merkitty sekä maastoon että kartalle. Kiinteistöllä on rekisterinumero, joka yksilöi kyseisen kiinteistön. Metsäomaisuus voi olla määräosa (esim. 1/3) jostain kiinteistöstä tai se voi koostua yhdestä tai useammasta kiinteistöstä.