Press "Enter" to skip to content

Rasitukset kiinteistökaupassa

Rasitukset ovat kiinteistön hyväksi perustettuja oikeuksia, jotka antavat oikeuden toisen kiinteistön käyttämiseen tiettyä tarkoitusta varten. Rasitukset voivat olla esimerkiksi kiinteistön jakamistoimituksessa perustettuja, kiinteistölle kulkevan tien käyttöön oikeuttavia tieoikeuksia, mutta ne voivat perustua myös kiinteistön omistajien välisiin sopimuksiin. Kiinteistöön kohdistuvat rasitukset käyvät ilmi Maanmittauslaitokselta pyydettävästä rasitustodistuksesta, ja ne merkitään kiinteistörekisteriin. Tietyt rasitukset edellytetään merkittävän Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kiinteistön ostaminen – vinkkejä ostajalle

Erityiset oikeudet voivat olla joko kiinteistörekisteriin kirjaamattomia tai sinne kirjattuja oikeuksia. Kaikki kirjatut oikeudet sitovat kiinteistön uutta omistajaa. Kiinteistörekisteriin tehtävän kirjauksen yksi funktio on nimenomaan se, että kirjauksella niistä oikeudesta tehdään julkinen ja se saa näin varmistuksen olemassaololleen automaattisesti. Erityisen oikeuden haltijan kannalta on siis edullista kirjata erityinen oikeus, jos se on kirjaamiskelpoinen.

Lainhuudossa todetaan kiinteistön omistaja

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

Murupolku

Laatuvirheellä tarkoitetaan sitä, kun kiinteistö tai rakennus ei vastaa siitä annettuja tietoja tai sitä, mitä on sovittu. On kiinnitettävä huomiota kaupan osapuolten sopimukseen, eli jos kiinteistö markkinoidaan huonokuntoisena, ei ostaja voi odottaa saavansa uutta vastaavaa kiinteistöä. Esimerkki laatuvirheestä voi olla tilanne, jossa myyntitilanteessa ostajille kerrotaan, että kauppaan kuuluu koko tontti, mutta kaupan jälkeen käykin ilmi, että kaupan kohteena olevaan tilaan kuuluukin vain osa.

Yhdysvallat eteni MM-finaaliin huimassa jännitysnäytelmässä, jossa Englannin tasoitusmaali hylättiin ja kapteeni hukkasi rangaistuspotkun – katso huippuhetket

– Jos ostaja ei halua käyttää talokaupoissa kiinteistövälittäjän tai juristin apua, pitää itse selvittää kiinteistön kiinnitykset ja rasitukset. Jo sillä pääsee pitkälle, että tilaa maanmittauskonttorista lainhuutotodistuksen ja mahdollisimman tuoreen eli korkeintaan viikon ikäisen rasitustodistuksen, neuvoo Järvensivu.

Päävalikko

Eli talon arvosta osa laitetaan lainan vakuudeksi. Aivan kuten huoneistokaupoissa, mutta kiinteistössä joudutaane rikseen hakea kiinnityksiä.

Ne ovat hyviä koska silloin sinäkin voit käyttää samija kiinnityksiä vakuutena. Kiinnityseta hakeminan maksaa aina erikseen.

Edellisen saukkaan kiinnitykset raukeavat kun omistus siirtyy ja sinä saat vain kiinnitykset käyttöösi tarvittaessa.

Ymmärsitkö? vähän vaikea selittää!

Kiinteistökaupan asiakirjat | Artikkeli

– Jos kohdetta välittää kiinteistönvälittäjä, hänen tehtävänään on selvittää tarvittavat tiedot. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa kiinteistön rasite- ja kiinnitystiedot saa selville kiinteistöä koskevasta lainhuuto- ja rasitustodistuksesta sekä kiinteistörekisteriotteesta. Asunto-osakkeiden osalta pitää tarkastaa isännöitsijäntodistus, OPn asiantuntija ja juristi Kati Piilo opastaa.

Olemme siis tekemässä kirjallista ostotarjousta eräästä omakotitalosta. Sen tarjoushinta on nyt 199.000 euroa. Tämän hetkisellä perheellä on siinä kiinnityksiä 250.000 euroa edestä. Mitä tämä tarkoittaa? Se on heidän omaa kiinnitystä mutta varsin isot kiinnitykset kyseessä… Haluamme tietenkin ostaa talo ilman rasituksia mutta välittäjä sanoo että kiinnitykset siirtyy meille eikä meidän pankin tarvitsisi hakea kiinnityksiä.. emme halua kenenkään muiden kiinnityksiä enkä siis oikein ymmärrä mistä on kyse.voitteko auttaa?

Metsänomistajat

Metsäkiinteistö myynnin suunnittelu aloitetaan yleensä kiinteistöarvion laadinnasta. Arvio on asiaan perehtyneen ammattimiehen näkemys tilan markkina-arvosta. Lopullisen kauppahinnan sopivat tietenkin myyjä ja ostaja keskenään, mutta ostajakin  tekee tarjouksensa usein juuri kiintesitöarvion pohjalta. Ilman kiinteistöarviota metsätilan myynti on yleensä hankalaa, koska jokainen ostajaehdokas joutuu arvioimaan tilan itse.

Suosituimmat blogit

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Asunnon osto on useimmille elämän suurin taloudellinen päätös. Kannattaakin tutkia asuntomarkkinoita tarkoin jo hyvissä ajoin etukäteen ennen ostopäätöstä. Oman asunnon ostaminen on hyvin usein myös yksi parhaista hankinnoista koko elämän aikana, sillä asunto on asumista varten välttämättömyys ja pitkällä tähtäimellä omassa asunnossa asuminen on edullisempaa kuin vuokra-asuminen. Asunnon omistajan varallisuus karttuu asuntolainaa lyhennettäessä ja myöhemmin myytäessä siitä saa usein myös myyntivoittoa.

Tulevat käsittelyt

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.