Press "Enter" to skip to content

Rapport om kontroll av stillas

Godkjenningskort/ kontrollkort for stillas – Skilt til stillas

Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave midlertidig er nødvendig å fjerne en kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes sikkerhetstiltak som kompenserer for dette før arbeidsoppgaven utføres. Når arbeidsoppgaven er endelig eller midlertidig avsluttet, skal den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen.

Regelverk

Ved arbeid på tak med fare for fall skal arbeidstaker alltid sikres fra å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak som rekkverk eller stillas. Arbeid i høyder over 2 meter skal alltid sikres med personlig fallsikringutstyr for eksempel permanent wireløsning eller rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1 meter med håndlist, knelist og fotlist og tåle vanlig belastning etter gjeldende krav for rekkverk.  takvinduer o.l.i arbeidsområdet skal sikres enten med personlig fallsikringsutstyr, rekkverk eller ved at de tildekkes med solide materialer som festes forsvarlig.

1 Google Analytics

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Arbeidstilsynet har vært spesielt opptatt av faremomentene under støping, og hvilke rutiner man hadde når et stillas eventuelt svikter. Dette er et svært sentralt spørsmål. Den ene av de omkomne, Ingeborg Gundersen fra Brekken, var en tilfeldig bilfører som havnet under broreisen akkurat i det den styrtet. Spørsmålet er om man fikk signaler om at broreisen ville styrte i forkant, og at en veistengning kunne reddet liv.

Reduserer bota etter brukollapsen

Dette slås fast i en tilsynsrapport som Adresseavisen har fått innsyn i i dag. Reinertsen gis et varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet der virksomheten må utarbeide rutiner som ivaretar den faglige forsvarlige kontrollen. Fristen for gjennomføring er 1. september i år.

§ 17-2 – § 17-3- § 17-4- § 17-5.
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Stanset 2 av 5 byggeplasser

Skal du drive med stillasbygging og/eller arbeide i et stillas i jobben eller på privaten? I vår kursoversikt finner du stillaskurs som passer for alle som skal planlegge, montere, demontere og kontrollere systemstillas, både i standard oppstilling inntil fem meter, for stillaser på 5-9 meter, og for stillaser på over 9 meter. Kursene finner du over hele landet!