Press "Enter" to skip to content

Rakennusvirhe kuluttajansuoja

Rakennusvirhe ja kuluttajansuoja

Jos virhe syystä tai toisesta jää korjaamatta, tilaajalle syntyy oikeus hyvitykseen esimerkiksi hinnanalennuksena. Ottaen huomioon, että rakennusvirhe voi johtaa merkittävään taloudelliseen tai terveyteen kohdistuvaan vahinkoon, tulee sellaiseen suhtautua aina vakavasti. Lakimies voi auttaa rakennusvirheestä johtuvien korvausvaatimusten kohdentamisessa ja niiden määrän mitoittamisessa, sekä muissa rakennusvirheen aiheuttamissa ongelmissa. 

Näitä muut lukevat nyt

Salaisessa virheessä myyjältä saatava hyvitys on yleensä pienempi kuin tilanteessa, jossa virhe on ollut tiedossa mutta myyjä on esimerkiksi jättänyt kertomatta siitä. Laissa painotetaan salaisen virheen kohdalla virheen merkittävyyttä. Hyvitystä voi vaatia, jos talo salaisen virheen vuoksi poikkeaa merkittävästi vastaavanikäisistä, -hintaisista ja -kuntoisista taloista.

Kuningaskuluttaja

Esimerkkitapauksessamme eläkeläispariskunta oli ostanut itselleen uuden rivitalokodin sen rakennuttaneelta grynderiltä vuonna 1999. Asunnossa tuli ensimmäisen parin vuoden aikana ilmi monenlaisia puutteita. Ikkunapuitteissa oli jo sisään muutettaessa vesivaurioita. Kodinhoitohuoneen ja wc:n muovimatot olivat tahraisia. Kylpyhuoneen kaakeleiden saumaukset lähtivät muruina pois, kun laatoitusta pyyhki. Asunnon ulko-oven katos meni jo toisena syksynä homeeseen syyssateiden jälkeen, vaikka lipan piti olla säänkestävää materiaalia.

Perhe kulutti lähes 300 000 taloon, jossa ei voinut asua – vuosien talopiina päättyi talkoolaisten avulla

Julkisen rakennuttajan voi olla vaikea saada korvauksia rakennusvirheistä enää muutaman vuoden jälkeen tilan käyttöönotosta. Suurten toimijoiden välillä käytetään yleisiä rakennusalan sopimusehtoja, joissa tilaajan oikeudet ovat jopa huonompia kuin lainsäädännössä, arvioi oikeustieteiden tohtori Mika Viljanen Turun yliopistosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain esitöiden mukaan lain säätämisen tärkeänä tavoitteena oli tiukentaa vastuujärjestelmiä, jotta voidaan puuttua rakentamisen laadullisiin ongelmiin. Tehdyistä muutoksista huolimatta rakentamisen laatuun liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Uudis- ja korjausrakentamisen jäljiltä paljastuu usein virheitä ja laiminlyöntejä, ja vakavia rakennusvirheitä löytyy jatkuvasti niin julkisista rakennuksista kuin suurten rakennusliikkeiden rakentamista kerrostaloistakin. Erityisen yleisiä ne ovat yksityisten ihmisten talotyömailla ja kotien peruskorjauksissa.

Rakentamisen laatu maassamme puhuttaa säännöllisin väliajoin. Suomessa niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissakin noudatetaan lähes poikkeuksetta Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Ehtojen mukaan urakoitsija vastaa osapuolten sopiman ajan siitä, että urakan lopputulos on urakkasopimuksen mukainen. Urakoitsijan takuuvastuu – Tilaajan opas selvittää, milloin urakan tilaaja voi vedota urakoitsijan takuuvastuuseen ja vaatia korjauksia sekä vahingonkorvauksia.

Turva-asiakirjojen säilyttäjän ja osakeyhtiön on pyynnöstä annettava asiakirjojen sisällöstä tietoja, jäljennöksiä ja todistuksia perustajaosakkaalle, osakkeenostajalle, tilintarkastajalle sekä sille, joka tarvitsee niitä osakkeen ostamista, panttausta tai välitystoimeksiannon hoitamista varten. Tämän luvun 8–10 §:stä johtuvia osakeyhtiön velvoittautumisoikeuden rajoituksia koskevia tietoja sekä niihin liittyviä todistuksia ja jäljennöksiä on annettava myös sille, joka tarvitsee niitä täyttääkseen 10 §:ssä tarkoitetun selonottovelvollisuutensa.

Liisa Isomaa on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Lapin korkeakoulusta vuonna 1985. Liisa on toiminut asianajotehtävissä Rovaniemellä omassa toimistossaan vuosina 1989–2007 ja vuodesta 2007 alkaen asianajaja Ilkka Kinnusen yhtiökumppanina. Ennen asianajouraa Liisa toimi apulaissyyttäjänä ja pankkilakimiehenä eri puolilla Lappia. Varatuomarin arvoon vaadittavan tuomioistuinharjoittelun Liisa suoritti Rovaniemellä vuosina 1988–1989.

Uimarannoilla tupakointi halutaan kieltää, mutta se vaatisi lakimuutoksen – «Kyse ei ole pelkästään ter­vey­son­gel­mas­ta, vaan myös ym­pä­ris­tö­on­gel­mas­ta»

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 30 §:n mukaan urakoitsija vastaa virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.

Myin entisen asuntoni ostajalle, joka sittemmin vaati hinnanalennusta rakennusvirheen vuoksi. Olin kuitenkin kertonut kyseisestä viasta välittäjälle, joka ei ollut maininnut asiasta ostajalle. Sovimme asian ostajan kanssa siten, että maksoin hänelle hinnanalennusta puolet vaaditusta 5 000 eurosta. Olen vaatinut välittäjää korvaamaan minulle vahingon, mutta välittäjä on ilmoittanut välitysliikkeensä olevan maksukyvytön. Mitä voisin tehdä?

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Rakennustyön tarkkailija valvoo, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti seuraamalla rakentamisaikataulua sekä työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta. Hänellä on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta kaikki työn edistymisen seuraamiseksi tarvittavat tiedot ja päästä vapaasti rakennustyömaalle. Tarkkailija ei voi tehdä yhtiötä tai yksittäisiä osakkeenomistajia sitovia ratkaisuja, vaan raportoi havainnoistaan osakkeenostajille ja osakkeenostajat päättävät, millaisiin toimiin he tarkkailijan huomautusten perusteella ryhtyvät.

– Kun työskentelin erään suomalaisen talonvalmistajan viennissä, tutustuin ranskalaisten järjestelmään. Siellä pankki vaatii ennen asuntolainan myöntämistä rakentamaan ryhtyvää vakuuttamaan rakennushankkeensa rakennusvirheitä vastaan. Talofirman täytyy olla vakuutusyhtiön hyväksymä, Partanen kertoo.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Selvää on, että rakennushankkeeseen osallistuvien osaaminen ja käytännöt vaikuttavat merkittävästi tulokseen ja onnistumiseen. Suunnittelijoiden sekä toteuttajien, kuten vastaavien työnjohtajien ja urakoitsijoiden ammattitaito vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin ja niiden toteutettavuuteen. Tärkeintä on, että rakennustyömaalla jollakin on kokonaisvastuu siitä, että työ tehdään oikein.

Sopimuksen laatu punnitaan usein vasta ongelmatilanteissa, koska sopimusrikkomusten ja ristiriitatilanteiden yhteydessä ratkaisuja etsitään ensisijaisesti sopimuksesta. Elleivät osapuolet ole vastuistaan erikseen sopineet tai ovat sopineet niistä puutteellisesti, asian selvittely perustuu myyjälle usein varsin ankariin lain säännöksiin. Järkevän yritystoiminnan mukaista on varautua riskeihin ennakkoon laatimalla tarkkoja, vastuukysymykset selventäviä sopimuksia. Omaan yritystoimintaan liittyvät vastuut samoin kuin omien resurssien kannalta kohtuulliset vastuun määrät on tunnettava.