Press "Enter" to skip to content

Rakennuslupa sakko

Rakentaminen ilman lupaa

Asikkalan rakennustarkastaja Tapio Tonteri kertoo, että luvattomia rakennuksia löytyi kunnasta 179, kun Heinolassa rakennus- ja huoneistorekisteriin lisättiin vastaavan projektin aikana 10 000 rakennusta. Heinolan vastaava rakennustarkastaja Juha Mara kertoo, että moni on saanut takavuosikymmeninä rakentaa esimerkiksi saunan ilman erillistä lupaa.

Sähköauton akku on epäekologinen ja siksi nyt on kehitteillä ilmastoystävällisempi vaihtoehto, suola-akku, joka saattaa olla suuri pelastajamme

Omakotitalon omistajalla on velvollisuus pitää talonsa kunnossa. Moni voisi kuvitella, että omalle talolle ja pihalle voi tehdä mitä vain, mutta asia ei kaikissa tapauksissa näin ole. Eri kuntien säännöt rakentamisesta poikkevat toisistaan, joten ne kannattaa selvittää oman rakennusvalvonnan tai teknisen toimen kanssa.

15 000 €:n sakosta varoitus: ”Tietävätkö edes Suomen isännöitsijät tästä?”

Toimenpidelupa voidaan evätä, jos rakennus ei ole kaavassa osoitetun rakennusalueen sisällä tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä esimerkiksi rannasta tai naapurin rajasta. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan 15 metrin tai 30 metrin etäisyys rantaviivasta. Toimenpidelupaa ei voida myöskään myöntää, jos tontin rakennusoikeus ylittyy.

EU:n valinnat jättävät epäilyksiä – pohjoinen ja itäinen eurooppa jäivät nuolemaan näppejään, mutta Ranskan presidentti sai syitä hehkutukseen

Kun yksityishenkilö rakentaa niin, että projektiin tarvitaan rakennuslupa, on kaikki työmaalla tehtävä työ, sen tekijät ja työstä maksettu hinta ilmoitettava verohallintoon. Harmaata taloutta suitsiva ja rakennusalan kilpailua tervehdyttävä laki tuli voimaan heinäkuun alussa.Rakennusluvan päivämäärällä ei ole merkitystä eikä ilmoituksia tarvitse tehdä takautuvasti.”

Mitä tapahtuu, jos teet muutoksia taloosi lupia pyytämättä

”Madridin tapauksessa, maan laki nro 9/2001 määrittelee rangaistuksien hierarkian vakavuuden mukaan, liikkuen erittäin vakavasta lievään. Jos teemme töitä ilman lupia tai lisenssejä, teemme vakavia rikkomuksia joiden sakot vaihtelevat 30 000-600 000 euron välillä. Tai kuten he sanoisivat: pieni vitsi. Mutta, sen lisäksi, voimme tehdä uusia rikkomuksia sillä meillä ei ole hallinnon hyväksyntää jo valmiiksi, ja on vaikea tuntea kaupunkisuunnittelua koskevia vaatimuksia, jotka vaikuttavat meihin jokaiseen” hän lisää.

Suosituimmat

Mun käsittääkseni ensi annetaan purkumääräys. Sitä voidaan sitten tehostaa uhkasakolla, joka on tyyliä xx e/kk eli mitä pidempään venytät purkamista, niin sitä enemmän maksat. Sakkojen suuruutta en ala veikkaamaan. Viimeisessä vaiheessa sitten kunta purkaa sen sun mökin ja lähettää laskun perään. Tämän päälle voi sitten tulla vielä muita sakkoja jos olet samalla kertaa turmellut vaikka suojelualuetta tai pilannut naapurin kaivon tms.  

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Luvan saanti vaihtelee paikasta riippuen

2) Espoossa on käynnistynyt työ, jossa pohditaan pysäköinnin järjestämisen periaatteita ja uudistetaan kaavoitukseen liittyvä pysäköintipaikkojen laskentaohje (pysäköintinormi). Työtä valmistellaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen, teknisen keskuksen ja rakennusvalvontakeskuksen kesken. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaos päätti 10.3. työn tavoitteista.

Main menu – Expanded

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Turkulaisyritykselle yli miljoonan dollarin tutkimusrahoitus Yhdysvaltain puolustusministeriöltä

Kunnan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kesken käydään vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään kunnan alueiden käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin ja lähiaikoina vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin sekä kunnan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.