Press "Enter" to skip to content

Rakennuslupa jälkikäteen

Virhetilanne, pahoittelut..

Asikkalan rakennustarkastaja Tapio Tonteri kertoo, että luvattomia rakennuksia löytyi kunnasta 179, kun Heinolassa rakennus- ja huoneistorekisteriin lisättiin vastaavan projektin aikana 10 000 rakennusta. Heinolan vastaava rakennustarkastaja Juha Mara kertoo, että moni on saanut takavuosikymmeninä rakentaa esimerkiksi saunan ilman erillistä lupaa.

Tenho Riiski löysi Yh­dys­val­lois­ta kauan etsimänsä punaisen Thunderbirdin – silmäterä matkusti Suomeen viikkokausia rekassa ja meriteitse

Mikäli tontille rakennetaan luvatonta rakennusta tai rakennelmaa niin rakentaminen pitää ensin keskeyttää. Lappeenrannassa ei luvattomaan rakentamiseen ole varsinaisia sanktioita, mutta keskeyttäminen pitää viedä rakennuslautakuntaan vahvistettavaksi.

”Ei enää pienen liiterin kokoisia tulipesiä” – Modernit takat lämmittävät vanhoja puhtaammin ja tehokkaammin

Valvojan palkkaaminen auttaa Palmroosin mukaan kahdessa asiassa. Tärkeintä on tietenkin työn laadun tarkkailu: valvojan muutaman satasen palkkiolla voi säästää tuhansia euroja. Toiseksi valvoja toimii tulkkina urakoitsijan ja maallikkoremontoijan välisissä mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Suunnitteluvaihe

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Main menu – Expanded

Rakennuksen sisäpuoliset tilajärjestelyt ja käyttötarkoituksen muutos toimistotilaksi 2. kerroksessa; ravintolan valmistuskeittiö puretaan sekä muutetaan kantavan väliseinän kaksi ikkuna-aukkoa oviaukoiksi, puretaan kellarin ja 1.krs sekä 1. ja 2.krs väliset liukuportaat, kellarin ja 1.krs välinen aukko valetaan umpeen, 1. ja 2.krs väliseen aukkoon asennetaan palolasikatto, julkisivuun ikkunateippaukset ja valomainokset, aloittamisoikeus

Kivijalkakodissa valo leikkii

Joissakin tilanteissa ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan ns. poikkeamispäätös. Tällaisia kohteita ovat mm. kaavoittamatto- mille rannoille rakennettavat loma-asunnot, rakennusoikeuk- sien vähäistä  suuremmat ylitykset, eräät rakennussuojelua koske- vat asiat, rakennuskieltoasiat sekä vahvistetun asemakaavan vas- taiset hankkeet. Lisäksi ranta-alueella olevan loma-asunnon muutos asuinrakennukseksi vaatii poikkeamisluvan.

Viisaat,neuvokaa! Tarviiko sauna rakennusluvan?

tarvitsee rakennusluvan saunalle, oli se sitten kerros- tai omakotitalossa ja talon sisällä tai erillisenä rakennuksena. Pahimmassa tapauksessa saunan voi joutua purkamaan, jos sille ei saadakaan lupaa jälkikäteen. Voittehan aina hakea lupaa ilman, että kerrotte, että sauna on tosiasiassa jo rakennettu:)

Muuten sillä ei ole niin väliä, mutta kotivakuutus ei varmaankaan korvaa esim. luvattomasta saunasta lähtenyttä tulipaloa ja asuntoa / taloa myydessä on ostajille ehdottomasti kerrottava, että sauna on luvaton, muutoin joudutte korvausvastuseen ostajille.

Tonttia voi rajata myös tukimuurilla tai tukimuurin ja aidan/istutusten yhdistelmällä. Tasoerot pihamaalla tulee ensisijaisesti toteuttaa pengertämällä ja vasta toissijaisesti tukimuurilla.8 Pihamaata ei saa ilman erityistä syytä tasata niin, että asuintontin rajalle syntyy 0,5 metriä suurempi tasoero. Jos pihamaan korkeussuhteita muutetaan olennaisesti siitä, mitä rakennusluvan yhteydessä vahvistetut piirustukset osoittavat, tarvitaan muutokselle rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

Rakennuslupapäätös

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen, hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Sähköt ovat kolmas yleinen ongelma huoneistosaunan rakentamisessa etenkin vanhemmissa taloissa, koska saunan kiuas vaatii paljon sähkötehoa. Käytännössä sauna vaatii minimissään oman 16A sulakkeen jos se kytketään 1 vaiheeseen tai 3-vaiheisena 3x10A sulakkeet, tällöin kiuas teho on maksimissaan 3,3kW. Tätä isommat kiukaat vaativat 3-vaihevirran ja 3x10A tai 3x16A sulaketehoja. Mikäli huoneistosi nykyisessä sähkökeskuksessa ei ole vapaana sulakkeita niin yleensä järkevin ratkaisu on uuden sähkökeskuksen asennus, jolloin saadaan kasvatettua sulakemääriä.