Press "Enter" to skip to content

Rahastosijoittaminen laskuri

Pankkiasiat

Rahastot sijoitusmuotona sopivat kaikille, yhtä lailla sinulle, joka et ehdi tai halua perehtyä sijoittamiseen, kuin sinulle, joka harrastat osakesijoittamista. Osakesijoittajalle rahastot tarjoavat tasapainottavan lisän yksittäisiin pörssiosakkeisiin sijoittamisen rinnalle, ja rahastojen kautta osakesijoittaja pääsee myös helposti sellaisille markkinoille, joille sijoittaminen suoraan voi olla vaikeaa.

Sijoittamisen tukena

Sharevillen kautta voit nähdä, mitä osakkeita ja rahastoja suurimmasta tuotosta nauttivat henkilöt juuri nyt ostavat ja myyvät. Voit myös saada reaaliaikaisia ilmoituksia, kun seuraamasi henkilöt ostavat tai myyvät, niin että voit käyttää heidän päätöksiään omien päätöstesi apuna. Shareville on maksuton (maksat vain tekemistäsi kaupoista), ja jäsenyyteen ei vaadita muuta kuin Nordnet-asiakkuus.

Sijoituslaskuri & Tuottolaskuri auttaa sijoituksen tuoton laskennassa

Säästölaskurin loppusumma-ominaisuudella selvität, kuinka paljon tuottoa säästöillesi kertyy määrittämäsi ajanjakson aikana, kun sijoitat joka kuukausi saman kiinteän summan. Säästöajan ilmoitat vuosissa, ja vuosittaisen tuotto-odotuksen prosenteissa. Näin saat selville, kuinka paljon säästöjä kertyy haluamasi ajanjakson aikana.

Oletustuotto

Hallinnointi- ja säilytyspalkkiot on laskettu arvioina. Vain hallinnointipalkkio tiedetään varmasti etukäteen, mutta säilytyspalkkion osuus on erittäin pieni, yleensä prosentin sadasosia. Pharos- ja Kehittyvät markkinat -rahastojen osalta mukaan on arvioitu myös niiden sijoituskohteena olevien rahastojen vastaavat palkkiot. Niiden kohdalla voi esiintyä muita rahastoja suurempia muutoksia, riippuen käytettävistä kohderahastoista.

Sijoittaja.fi:n Suomen parhaat rahastot -rahastovertailu

Vain muutamalla rahastolla on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos? Esimerkiksi Taaleri Arvo Markka Osakkeella parhaat kuukausituotot ovat olleet vahvat +10,0 %, mutta 44 %:n voittosuhde on keskimääräisen rahaston tasoa (43 %).

Passiivinen sijoittaminen voimissaan – 80 prosenttia osakemarkkinoista autopilotin ohjauksessa

Superlaskuri laskee, kuinka paljon säästöä sinulle kertyy, jos säästät tietyn säästösumman kuukausittain ja/tai tietyn kertasijoituksen kuluttomaan rahastoon verrattuna rahastoon, jossa on hallinnointipalkkio. Laskelma perustuu valitsemaasi tuotto-odotukseen, hallinnointipalkkioon ja säästöaikaan. Laskelma huomio kuukausittaiseen tuoton, kuukausisäästämisen kulut, vuotuisen tuoton ja yksittäisen sijoituksen kulut.

Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa sitä, että sijoitusten tuotot kasvavat korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi. Kun siis pistät rahasi poikimaan, korkoa korolle -ilmiö takaa, että rahojesi pojatkin alkavat poikimaan. Jos sijoitat esimerkiksi 1000 euroa, ja saat sille tuottoa 10 %, ensimmäisen vuoden jälkeen sinulla on yhteensä 1100 euroa. Seuraavana vuonna tuottoa saadaan sekä 1000 euron alkupääomalle, että tuotoksi saadulle 100 eurolle.

LähiTapiola yrityksenä

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. 

Rahasto, eli sijoitusrahasto, sijoittaa salkunhoitajan johdolla rahastossa olevia varoja esimerkiksi arvopapereihin, raaka-aineisiin, kiinteistöihin, joukkovelkakirjoihin tai hajautetusti kaikkiin näihin kohteisiin. Rahastosäästäminen on rahastoihin sijoittamista, ja siitä kuuleekin usein käytettävän myös termiä rahastosijoittaminen, joka tarkoittaa siis täsmälleen samaa asiaa.

Näin Palkkiorahasto toimii

Kun rahasto on toiminnassa, palkkiot maksetaan rahastoon yrityksen palkkiojärjestelmän ja rahaston aikataulun mukaisesti. Sekä työnantajat että rahastojen jäsenet voivat hoitaa rahastoon liittyviä asioita kätevästi verkkopalvelussamme. Palveluumme rahastojen jäsenille kuuluu myös digitaalinen viestintä rahaston tärkeistä tapahtumista sekä mobiilisovellus rahastoasioiden hoitoon ja omien varojen kehityksen seurantaan. Asiakaspalvelumme auttaa myös aina ongelmatilanteissa.

Artikkelien selaus

10 vuodessa nettovarallisuus kasvaa 17 000 euroon, kun rahaa on säästetty 12 000 euroa. Kuvassa säästöjen osuus näkyy punaisella, tuottojen osuus vihreällä. Kuten huomataan, on säästöjen osuus 10 vuoden jälkeen vielä merkittävässä osassa. 10 vuoden jälkeen niiden osuus koko potista on 71 %, kun tuottojen osuus on 29 %. Mitä tapahtuu, kun samoilla oletuksilla säästetänkin 20 vuotta eli 240 kuukautta? Jos aika kaksinkertaistuu, niin miten käy lopputulokselle? Tässä näette, korkoa korolle ilmiön voiman:

Suomeen verovelvollinen yksityissijoittaja joutuu maksamaan sijoitusten realisoidusta tuotosta vuosittain veroja. Tällä laskurilla voit tarkastella korkean kiertonopeuden omaavan sijoitusstrategian verotehokkuutta verraten samaa sijoitusmenetelmää sekä rahastomuotoisena että yksityissijoittajan itsenäisesti toteuttamana. Kuvaajassa toinen viiva näyttää tuoton rahastoituna palkkioiden ja verojen jälkeen sekä toinen tuoton yksityissijoittajan vuotuisten verojen jälkeen ilman palkkioita.

Hankintahinta on yleensä osuuden ostohinta

Samanlajisten rahasto-osuuksien luovutukseen sovelletaan kuitenkin FiFo-periaatetta eli kunkin erän myyntihinnasta vähennetään osuuksien ostohinnat siinä järjestyksessä kuin osuudet on hankittu, ellei verovelvollinen muuta näytä. Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon on merkittävä rahasto-osuudesta annetun osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.

Sijoitusrahastoyhdistyksen suositusten mukaan rahastoyhtiöt raportoivat myös lähipiiriinsä kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. Tämä ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista kaikista välityspalkkioista. Tiedon julkisuudella pyritään varmistamaan, ettei salkunhoitaja käy osakekauppaa vain oman konsernin pankkiiriliikkeen tukemiseksi.

Kenen kannattaa aloittaa rahastosijoittaminen?

Yllä olevista vertailuista käy ilmi, että kivijalkapankkien ja muiden isojen finanssitalojen rahastot eivät ole millään olennaisella tavalla parempia kuin pienten yritysten rahastot. Vaikka pankeilla on periaatteessa käytettävissään paljon työntekijöitä ja dataa, se ei heijastu rahastojen todellisessa tuloksessa. Oikeastaan ainoa syy valita juuri ison pankin osakerahasto on halu keskittää kaikki henkilökohtainen taloudenhallinta yhden katon alle. Tämä ei edes ole kovin hyvä syy, sillä keskittäminen ei ole useinkaan tehokas tapa säästää.

Kokeile eri vaihtoehtoja laskurilla!

Rahastojen tuotot vaihtelevat sijoituskohteena olevien arvopapereiden kehityksen mukaan. Osakerahasto sijoittaa osakkeisiin, korkorahasto raha- ja joukkolainamarkkinoille, ja yhdistelmärahastossa on sekä korko- että osakesijoituksia. Yleisesti voidaan sanoa, että arvonvaihtelu eli riski ja sen mukanaan tuoma tuotto ovat vähäisimmät korkorahastoissa ja suurimmat osakerahastoissa. Rahastoissa sijoitukset hajautetaan aina useisiin kohteisiin, minkä vuoksi arvonvaihtelu on pienempää kuin vaikkapa yksittäisessä osakesijoituksessa. 

Verovähennyksen edellytyksenä on, että eläkesäästöjä ryhdytään nostamaan vasta, kun säästäjä on saavuttanut laissa määrätyn iän. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella voi eläkettä alkaa nostaa 63–68-vuotiaana, jos sopimus on tehty ennen vuotta 2013. Sen jälkeen tehdyn sopimuksen mukaisen eläkkeen nostamisen voi aloittaa syntymävuodesta riippuen 68–70-vuotiaana.