Press "Enter" to skip to content

Raahe vanhuspalvelut

Ota yhteyttä!

Van­hus­pal­ve­lu­lain mu­kaan iäk­kääl­lä hen­ki­löl­lä on oi­keus saa­da hä­nel­le myön­ne­tyt muut­kin kuin kii­reel­li­set so­si­aa­li­pal­ve­lut il­man vii­vy­tys­tä. Nämä kii­reet­tö­mät pal­ve­lut on saa­ta­va vii­meis­tään kol­men kuu­kau­den ku­lu­es­sa sii­tä, kun myön­tei­nen pää­tös pal­ve­luis­ta on tul­lut.

Valitse paikkakunta

Ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen hoivakodissa on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistisairauksia sairastaville ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua. Kevyt palveluasuminen sopii ikäihmiselle, joka tulee toimeen itsenäisesti. Hoivahenkilöstö on läsnä päiväsaikaan, auttamassa arjen askareissa ja järjestämässä asukkaille monipuolista virkistystoimintaa.

2/3 Kuinka nopeasti kirjallinen päätös ei-kiireellisistä sosiaali­palveluista yleensä tehdään?

Kauppareissulla 78-vuotias leskirouva Raili liukastuu jäisellä kävelytiellä, murtaa lonkkansa ja joutuu sairaalaan. Lyhyen hoitojakson jälkeen toipilas kotiutetaan, sillä sairaalassa on kiire vapauttaa vuodepaikat uusille potilaille. Raili tarvitsee ruokapalvelua, apua pukeutumiseen, vessakäynteihin ja peseytymiseen kotiutumispäivästä lähtien.

Paikallissää

Yhdistyksen ensimmäinen rakennusvaihe kunnanviraston läheisyyteen kunnan jo aikaisemmin rakentaman rivitalon viereen valmistui 1980 käsittäen seitsemän pientä yksiötä ja yhden kaksion. Rakennus peruskorjattiin täydellisesti 2003, jolloin vesikate, sisäpinnat ja kalusteet uusittiin. Toinen peruskorjaus tehtiin 2016, jolloin sisäpinnat ja osa kalusteista uusittiin sekä ulkovarastot ja piha-alueet kunnostettiin. (nykyinen osoite Ruskatie 3 F).

Valtionosuuksien pieneneminen pakottaa kunnat vimmaiseen sopeuttamiseen – «arvokeskustelu ennen vaaleja tarpeen»

Pohjimmiltaan kyse on tasa-arvosta. Vegaaniruokailijoille tulisi tarjota yhtäläisyydet mahdollisuudet ruokailuun kaupungin palveluissa. Nyt pahimmassa tapauksessa ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi koululaiselta jää kouluruokailu väliin. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista koululaisen jaksamisen kannalta. Ei voida myöskään olettaa, että eettiset valinnat vaihtuvat toisiksi päivän aikana.

Esitimme maanantaina 11.11. kaupunginvaltuuston kokouksen toteamista laittomaksi, koska kokouskutsuja ei ollut lähetetty kaikille valtuutetuille. Keskustelimme ryhmänä asiasta hieman ennen kokousta ja totesimme, ettei valtuuston toinen varapuheenjohtaja eikä ensimmäinen varajäsenemme ole saanut kutsua eikä muillekaan hallituksen kokouspiirissä oleville (hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto) ole lähetetty sähköpostikutsua kuten aiemmin on ollut tapana. Emme suhtaudu kevyesti

Hankkeen tarkoitus on kartoittaa niiden parkanolaisten ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten kirjastopalveluiden tarvetta, jotka eivät itse pääse kirjastoon. Kirjaston kotipalvelu myös aloitettaisiin hankkeen aikana. Kirjastossa järjestettäisiin virkistysiltapäiviä erityisesti ikäihmisille. Näihin kutsuttaisiin kirjailijavieraita ja luennoitsijoita. Laitoksissa olevien siirtokokoelmien käyttöä ja tarpeellisuutta tutkitaan.

Pori, Satakunnan Yhteisökeskus

Turun kaupunki laajentaa kotihoidon palvelujen valikoimaa VideoVisit Oy:n tuottamalla VideoVisit® Home virtuaalihoitopalvelulla. Virtuaalista hoitoa tarjotaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella palveluun soveltuville kotihoidon asiakkaille. Virtuaalisen hoidon avulla tuetaan asiakkaiden autonomiaa ja itsenäistä selviytymistä sekä tuodaan lisäturvaa hoidon tarpeen kasvaessa.

Palkatonta työtä teettävien työnantajien boikottilista

Vasemmistoliiton edustajat maakunnallisissa luottamustehtävissä. (päivitetty 12.6.2013) Pohjois-Pohjanmaan Liitto Maakuntavaltuusto Pj: Risto Kalliorinne, Oulu (varajäsen Paula Grekelä, Oulu)jäsen Paavo J. Heinonen, Oulu (varajäsen Rauno Hekkala, Oulu) jäsen Kaarina Kailo, Oulu (varajäsen Anne Huotari, Oulu) jäsen Hanna Sarkkinen, Oulu (varajäsen Mikko Viitanen, Oulu) jäsen Matti Nousiainen, Pyhäjoki (varajäsen Helena Widnäs, Pyhäjoki) jäsen Niko Peltokangas, Raahe (varajäsen Tarja

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Ohjelman mentoreiden tuella kunnissa sovelletaan hyviä terveysliikunnan toimintatapoja ja koulutetaan lisää ammattilaisia sekä vertaisohjaajia ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi. Voimaa vanhuuteen -toimintataparakentuu yhteistyöhön kunnan eri hallintokuntien, paikallisten järjestöjen ja iäkkäiden kesken. Tuloksellinen kehittämistyö edellyttää kunnissa luottamus- ja virkamiesjohdon vankkumatonta tukea.

Kyllä kääntyisi Urho Kekkonen ja Santeri Alkio haudassa, jos tietäisivät Sipilän hallituksen keskittämisvimman. Aikanaan suurella työllä rakennettu hyvinvointivaltio ja periaate kaikkien alueiden asuttuna pitämisestä on tämän päivän Suomessa nakattu historian romukoppaan. Nyt tärkeää on lakkauttaa maakuntien julkiset terveyspalvelut ja tuoda tilalle yksityisiä toimijoita, jotta saadaan täytettyä pääomasijoittajien taskut muhkeilla osinkotuotoilla.

Kunnan sisäinen linja-autoliikenne
Lumikon lisäksi kunnan sisäisessä joukkoliikenteessä liikennöi linjaliikenteen linja-auto, joka kulkee omaa reittiään aamulla, päivällä ja iltapäivällä.
Taksat ovat normaalit linja-autoliikenteen taksat. Maksuvälineinä käy käteinen, Waltti ja matkahuollon kortit. Liikennöitsijä on Revon Turistiliikenne Oy