Press "Enter" to skip to content

Pshp työntekijät

Lähteet

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 10.10.2017, että ensi vuoden aikana valmistaudutaan perustamaan Tampereen Voimia liikelaitoksesta In house -yhtiö. Uuden yhtiön omistaisivat kaupungin kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ja myöhemmin Pirkanmaan maakunta. Voimian yhtiöittämisestä päätetään vielä erikseen konsernijaostossa ensi vuoden aikana. Alustavien PSHP:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yhteisyrityksen perustamiseen on PSHP:n johdon tuki.

Maratonkokous tuotti kompromissin: saksalainen Ursula von der Leyen EU-komission puheenjohtajaksi – Suomi ei saanutkaan EKP:n johtajuutta

Sairaalan mukaan virheeseen on monta syytä ja siihen liittyy useita henkilöitä. Sairaala on ottanut välittömästi käyttöön kaksoistarkastuksen vainajien luovutuksessa, jotta virhe ei uusiutuisi. Mahdollisista taloudellisista korvauksista sairaala keskustelee omaisten kanssa myöhemmin.

1.1.2019 alkaen Tampereen kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut sekä PSPH:n ateriapalvelut järjestää Pirkanmaan Voimia Oy. Yhtiön palveluksessa on n. 700 huolenpidon ammattilaista. Vuosittain yhtiö tarjoaa 12 miljoonaa ateriaa ja huolehtii tilojen puhtaudesta yli 400 kiinteistössä.

Tablettitietokoneet kommunikoinnin tukena

Hatanpään sairaala ja Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) yhdistyivät 1.1.2018. Taysiin siirtyivät Tampereen kaupungin sairaala- ja kuntoutuspalvelut tukipalveluineen. Yhdistymisessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alaisuuteen siirtyi noin 1100 Tampereen kaupungin entistä työntekijää. Vuoden 2017 aikana valmisteltiin yhdistämisen vaatimat toiminnalliset ja hallinnolliset toimenpiteet.

TERVETULOA AMMATTIOSASTO 366 KOTISIVUILLE

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosaston jäseneksi voivat liittyä kaikki koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, joiden työnantaja on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Ammattiosasto valvoo jäsentensä etuja ja mm. neuvottelee paikallisesti edunvalvonta-asioista. Järjestämme paljon erilaisia tilaisuuksia. Lue lisää kotisivuilta ja tutustu toimintaamme.

Second menu FINLAND

”Taysin järjestelmään siirtymisen myötä piti siirtää Hatanpään sairaalan yli tuhannen työntekijän tiedot ja käyttöoikeudet sekä tehdä tarvittavat integraatiot. Sairaaloiden toiminnan piti silti jatkua häiriöittä koko muutosprosessin ajan ja henkilökunnan palkkojenkin piti juosta keskeytyksettä. Lisäksi vuosien mittaan yksiköissä oli totuttu toimimaan eri tavoilla. Asioita on kirjattu ja käsitelty eri tavalla, mikä korosti toimintamallien ja järjestelmän käyttötapojen suunnittelun merkitystä tässä projektissa”, PSHP:n projektiylilääkäri Hannu Päivä kertoo.

Vaasan uusi sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen aloitti uransa sairaanhoitajana, ja on sittemmin työskennellyt potilasturvallisuuden kehittämisen parissa, laatupäällikkönä, sairaanhoitopiirin johtajaylihoitajana ja vs. sairaanhoitopiirin johtajana. Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävien lisäksi hän työskentelee tällä hetkellä myös Pohjanmaan maakuntauudistuksessa osa-aikaisena sote-muutosjohtajana.

Uusia näkökulmia hoitoprosesseihin

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) on ottanut laajasti käyttöön Medanetsin hoitotyön mobiilikirjamisen, joka mahdollistaa potilaiden mittaustulosten siirtämisen potilastietojärjestelmään langattomasti ja vaivattomasti. Tehdyt havainnot ja mittaukset ovat välittömästi myös muiden hoitajien nähtävissä. Keskeisenä asiana on, että hoitajien aikaa jää nyt enemmän olennaiseen – potilaiden hoitamiseen.

Haemme nyt osaajaa ostoreskontran hoitoon sekä henkilöstöhallinnon avustaviin tehtäviin. Työskentelet taloushallinnon monipuolisissa tehtävissä osana kuuden hengen taloustiimiä Tampereella, Ratinan toimipisteessä. Työtehtäviisi kuuluvat ostolaskujen käsittely, laskutus ja kirjanpidon avustavat tehtävät. Lisäksi avustat henkilöstöhallintoa palkkahallintoon liittyvissä tehtävissä.

Mikä koulutusmuoto sopii sinulle?

Neljän kuukauden mittaisesta rekrytointikoulutuksesta on tullut hyvä keino saada tuntumaa sairaalahuoltajan monipuolisesta työstä ja varmistua siitä, että ympärivuorokautinen sairaalatyö myös sopii tulevalle työntekijälle. Tays Ensiapu Acutassa työskentelevä Sami Hautamäki aloitti rekrykoulutuksen syyskuussa 2013 ja valmistui oppisopimuksella sairaalahuoltajaksi vuoden vuoden 2015 keväällä.

Ketjulähettitoiminta Taysin erityisvastuualueen keskussairaaloiden työntekijöille

Sosiaalityöntekijän ja kuntoutusohjaajan kokemusten mukaan lähes kaikki syöpää sairastavat ja heidän läheisensä tarvitsevat jossain vaiheessa kriisiapua. Jaksamisesta kysyminen ja kriisiavusta kertominen on jokaisen työntekijän vastuulla. Taysin kuntoutusohjaajan ja sosiaalityötekijän vastaanotolle ei tarvita lähetettä, yhteydenotto riittää. Psykososiaalisen tuen resursseja on jo lisätty ja tullaan lisäämään. Tukea on siis saatavilla, mutta potilasfoorumissa todettiin, että tieto ei vielä tavoita kaikkia.

Edellytämme perehtyneisyyttä työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön ja työpaikan olosuhteisiin sekä kokemusta työsuojelun asiantuntijatehtävistä. Lisäksi edellytämme kykyä järjestää työsuojelun yhteistyö käytännössä sekä kykyä uudistaa ja kehittää toimintaa. Hyvät neuvottelu-, yhteistyö- ja kouluttajataidot sekä viestinnälliset valmiudet ovat välttämättömät taidot työsuojelupäällikön tehtävän hoitamisessa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä halutaan ylläpitää tietoturvallista toimintaa säännöllisellä kehittämisellä. Nykymaailmassa uudet teknologiat ja toimintatavat muokkaavat tietoturvallisuuden vaatimuksia nopealla tahdilla. ”Tietoturvallisuuden hallinta vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja reagoimista muuttuviin uhkiin”, kommentoi RD Velhon tietoturva-asiantuntija Olli Pitkänen.

Vaadittavat todistukset: Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys. Alaikäisten kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote.

Join the conversation

Minä olen 12/08 valmistunut sh ja olen Taysissa töissä. Osastojahan siellä on hirveän monia ja minulla on kokemus vain yhdestä osastosta, jossa olen töissä. Olen ainaskin hyvin viihtynyt ja työkoverit ovat tosi kivoja ja niiltä uskaltaa aina kysyä, kun jotain ei tiedä. Peruspalkkaa saan tällä hetkellä 2130/kk. Taysin kautta voi saada esim. ymmärtääkseni vuokraltaan edullisia asuntoja.

Haavapotilaille tarkoitettu ja Cinian laatujärjestelmäalustalle rakennettu laatujärjestelmä otettiin käyttöön Haavakeskuksessa kesällä 2018. Haavarekisteri-työnimellä kulkevan järjestelmän alkuvaiheen käyttökokemukset ovat positiivisia, ja rekisteri on herättänyt runsaasti huomiota myös muissa Suomen yliopistollisissa sairaaloissa.

Potilaiden hidas siirtyminen eteenpäin (eli läpimenoaika) jatkohoitoon Acutasta on herättänyt huomiota viime vuosina. Läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu potilaan hoidon tarpeen arvioon saapumisesta jatkohoitoon siirtymiseen tai kotiutumiseen. (Pitkänen 2010, 25.) Potilaiden siirtyminen Acutasta osastohoitoon jatkohoitopaikkojen puuttuessa on hidasta ja ruuhkauttaa toimintaa. (Kuva 1) Potilaiden jatkohoidon odotusajat ovat pitkiä ja aiheuttavat tyytymättömyyttä.  Jatkohoitopaikan puute koskee sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon jatkohoitopaikkoja.