Press "Enter" to skip to content

Privat arbeid skatt

Småjobber

Dersom du har utbetalt over 60 000 kroner i lønn for arbeid i hjemmet som hagearbeid, snømåking, renhold og annet arbeid på huset, må du betale arbeidsgiveravgift av hele beløpet. Du må da etterberegne arbeidsgiveravgift av alle lønnsutbetalinger som ble gjort ved bruk av den forenklede ordningen. Du skal likevel fortsette å bruke den forenklede meldingen ut året.

Småjobber og tjenester

Utfører du mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som virksomhet. Dersom du tar imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som virksomhet, skal du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for virksomheten. Da kan det også være at virksomheten er merverdiavgiftspliktig.

Skattefri inntekt for arbeid i et privathjem

Lønnsmottakeren kan derimot ta på seg flere slike småjobber i løpet av året, så lenge du du ikke mottar mer enn 6.000 kroner i lønn fra hver enkelt av oppdragsgiverne. Men hvis det blir stort omfang av flere småjobber, kan du bli regnet som næringsdrivende, og alt vil være skattepliktig. Det er ingen fast grense når dette skjer.

Arbeid etter megling

1) Du har en jobb hvor du et spesielt informasjonsbehov, som for eksempel journalist, ansatt i kommunikasjonsbyrå, dvs at avisen(e) er nødvendig for at du skal kunne gjøre en god nok jobb. Da kan du kreve alle avisene du abonnerer på som skattefrie. Arbeidsgiveren din vil ofte ha ført opp en av avisene som en fordel som skal beskattes. Da må du stryke den i selvangivelsen og benytte argumentene over.

Skattefritt arbeid

– Arbeid på byggeplassen før bolig eller fritidsbolig tas i bruk av utbetaleren, omfattes ikke, sier Ulvang, som også understreker at arbeidstakeren ikke kan drive næringsvirksomhet i samme bransje som oppdraget gjelder. En venn som driver eget snekkerfirma kan for eksempel ikke hjelpe deg med den garasjen.

Hovednavigasjon

Fra 2019 må arbeidsgiver rapportere inn verdien av bonuspoeng som du har fått gjennom jobben og brukt privat. Det er ikke nytt at du må skatte av bonuspoeng opptjent via jobb, men nå må både du og jobben sørge for at denne informasjonen når skattekontoret.

Regn ut skatten din for 2014

Legg merke til at skattereglene ikke krever at privatpersonen du kjøper må være amatør. En profesjonell håndverker kan altså påta seg en slik 6000-kroners jobb for deg, såfremt han eller hun ikke har eget firma i bransjen.

Hvis skattekontoret finner det sannsynlig at firmabilen har blitt brukt privat, stilles det strenge krav til sannsynliggjøring av at firmabilen likevel ikke er brukt privat. En riktig ført kjørebok som viser at all kjøring er yrkeskjøring, vil bli tillagt stor vekt.

Se alle tall fra denne statistikken

For å skrive litt om det nye regelverket, trenger vi først å ta et par steg tilbake. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble det i mai lagt frem nye regler for skattlegging av personalrabatter og naturalytelser. Reglene skal gjelde fra og med neste år.