Press "Enter" to skip to content

Pienen asunto-osakeyhtiön tilinpäätös

Kirjanpito- ja tilinpäätösopas: Pieni asunto-osakeyhtiö

Kirjanpidon avulla seurataan taloyhtiön tulojen, menojen, varojen ja velkojen kehitystä. Kirjanpidon keskeisin tehtävä, informaation antaminen taloyhtiön taloudellisesta tuloksesta ja asemasta, perustuu pääosin tilinpäätökseen. Taloyhtiön kirjanpito tulee pitää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen ja siten, että kirjanpito on ajan tasalla.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös

50 50 3 (41) Tilitin on ilmainen kirjanpito-ohjelma, jonka voi ladata internetistä tietokoneelle seuraavasta osoitteesta Ohjelman käyttöohjeet löytyvät osoitteesta Ohjelman voi tallentaa vaikka oman tietokoneen työpöydälle, josta se helposti löytyy. Tilitin on Java-pohjainen ja se toimii kaikissa yleisimmissä käyttöjärjestelmissä ja tietokoneissa.

Arviot tulevasta kuuluu myös toimintakertomukseen

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.

Tilinpäätös taloyhtiölle

Tilikausi kestää 12 kuukautta, mutta sen ei tarvitse seurata kalenterivuotta. Tilikausi voi olla myös lyhyempi tai pidempi, mutta vain silloin kun toimintaa aloitetaan, lopetetaan tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutetaan. Se voi kuitenkin kestää enintään 18 kuukautta. Tilikaudesta määrätään taloyhtiön perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ja sen muuttamisesta päättää yhtiökokous.

Valikko

Niin sanottuun tavalliseen kirjanpitoon verrattuna taloyhtiön eli asunto-osakeyhtiön kirjanpidosta löytyy yksi jos toinenkin eroavaisuus. Yksi merkittävimmistä eroista tavallisiin osakeyhtiöihin tulee siinä, että asunto-osakeyhtiön ei ole tarkoitus tehdä voittoa, vaan vuosittaiset tulot ja menot pyritään pitämään samalla tasolla. Lisäksi asunto-osakeyhtiö ei myy mitään, kuten osakeyhtiöt yleensä. Myymisen sijaan asunto-osakeyhtiö omistaa ja hallinnoi asuinrakennuksia ja antaa osakkailleen oikeuden hallita yhtiön omistuksessa olevia huoneistoja.

Toimintakertomuksen laatiminen asunto-osakeyhtiöissä

Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöskokonaisuuteen on perinteisesti ja luonnollisesti jo asunto-osakeyhtiölain edellyttämänäkin kuulunut keskeisenä osana toimintakertomus. Kirjanpitolain muutos vuonna 2004, jolloin toimintakertomus eriytettiin tilinpäätöksestä ei vaikuttanut siihen tosiseikkaan, että asuntoyhtiöissä juuri toimintakertomus on useimmiten se osa tilinpäätöskokonaisuutta, josta yhtiön “riviosakas” saa parhaiten informaatiota omistamastaan asuntoyhtiöstä.

Taloyhtiöiden ohjeistus päivitettiin – KILAn yleisohjeeseen muutoksia

Päivitetyssä yleisohjeessa on otettu huomioon kirjanpitolain ja -asetuksen vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden muutosten (1620/2015 ja 1752/2015) sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (1753/2015; PMA) vaikutukset asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Yleisohjeessa on myös otettu huomioon 31.12.2016 voimaan tulleet kirjanpitolain muutokset (1376/2016).

Tyypillisessä taloyhtiössä jokseenkin kaikki menot rahoitetaan osakkaiden toimesta. Tämän vuoksi on kohtuullista, että osakkaille rahoittajina annetaan ymmärrettävässä muodossa olennaisimmat tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Asunto-osakeyhtiölain (AOYL) mukaan osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Tällaisia yhtiön menoja ovat esimerkiksi kiinteistön ja rakennusten kunnossapidosta sekä perusparannuksista johtuvat menot.

Suomessa ja muualla

Asunto-osakeyhtiö on aina kirjanpitovelvollinen riippumatta siitä, kuinka monta huoneistoa tai osakasta asunto-osakeyhtiössä on. Kirja sisältää esimerkkitililuettelon sekä ohjeistuksen siitä, mitä kullekin tilille tulisi kirjata. Mukana ovat myös Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaiset tuloslaskelma- ja tasekaavamallit. Asunto-osakeyhtiön veroasioista käsitellään mm. rahastointia, asuintalovarausta, veroilmoituksen antamista sekä palkanmaksuun liittyviä velvoitteita.

OmaVero

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

Ota yhteyttä

SOK toimii Verkkopalveluiden palveluntarjoajana. Mikäli käyttäjä tilaa tuotteita tai palveluita Verkkopalveluista, käyttäjä on sopimussuhteessa erillisten myyntiehtojen mukaan ilmoitettuun S-Ryhmään kuuluvaan osuuskauppaan. Kuitissa ja myyntitapahtumassa ilmoitettu S-Ryhmään kuuluva Osuuskauppa vastaa kaikista tuotteista ja palveluista. SOK ei vastaa Verkkopalveluiden kautta toimitettavista palveluista tai tuotteista, vaan SOK vastaa Verkkopalveluiden alustasta.

• Kirjanpitäjä on erikoistunut asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoihin, joten hän osaa huomioida asioita juuri teidän taloyhtiönne kannalta parhaalla tavalla. Meillä kirjanpitäjä käyttää aikaa epäselvien tilanteiden selvittelyyn, eikä jätä niitä vain kirjanpitoon pyörimään. Myöskin hallitukselle informoiminen on tärkeää, mikäli yhtiön tilanne sitä vaatii.