Press "Enter" to skip to content

Perintövero 2019

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Perintöverolaskurilla voit alustavasti laskea, paljonko sinun pitää maksaa perintöveroa. Laskurin tulos perustuu merkitsemääsi summaan. Laskuri ei ota huomioon kaikkia mahdollisia vähennyksiä, esimerkiksi hallintaoikeusvähennystä. Sillä ei myöskään voi laskea myöhässä olevan perintöveron viivästysseuraamuksia.

Näitä muut lukevat nyt

Verohallinnon kannanoton mukaan (Dnro A103/200/2015) kun hallintaoikeustestamentin mukaisen omistusoikeuden lopullinen saaja on testamentintekijän perillinen alenevassa polvessa kuten lapsi ja testamentissa on tällaisen saajan omistusoikeutta lykkäävä ehto, määrätään perintövero testamentin lykkäävästä ehdosta huolimatta sanotulle saajalle heti testamentintekijän kuoleman jälkeen.

Tapaus 2: Lainaa perintöveroa varten

Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuudesta suoritettavasta perintöverosta vähennetään samasta perinnöstä tai testamenttisaannosta vieraalle valtiolle suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa perintöverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa perintöveron perusteena olevan omaisuuden arvosta.

Testamentti voi säästää veroja

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) varallisuusselvityksessään eduskunnalle ilmoittama "merkittävä rahoitusomaisuus" on sijoitettu Nordeassa useaan tuotteeseen, joissa verot maksetaan mahdollisesta myyntivoitosta vasta vuosien päästä. Kohutun kapitalisaatioosopimuksen eli Nordea Capital Private tuotteen lisäksi myös Nordea säästöhenkivakuutuksessa ja Nordea Eläkesijoituksessa on ominaisuuksia, joissa tuotoista maksetaan vero vasta sopimuksien päätyttyä.

Nämä kolme ihmistyyppiä rikastuvat todennäköisimmin

Suomi näyttäytyy poikkeuksellisen kireänä perintö- ja lahjaverottajana paitsi laajassa eurooppalaisessa vertailussa, myös lähinaapurimaihin nähden. Ruotsi ja Norja ovat luopuneet kyseisistä veroista. Viro ei ole koskaan niitä ottanut edes käyttöön. Silti kyseisten maiden julkisen talouden rahoituspohja ei ole romahtanut epäterveeksi, vaikka perintö- ja lahjaverojen kannattajat näin kovasti pelottelevat

Perintöverolla on laaja kannatus taloustietelijöiden keskuudessa

Suomessa ei ole nykyisellään yleistä varallisuusveroa, vaan käytännössä ainoastaan osa kiinteistöistä on varallisuuteen perustuvan veron piirissä. Perintö- ja lahjaverot ovat siis nykyisellään ainoat verot, jotka hillitsevät ylisukupolvista omaisuuksien kasautumista ja varallisuuserojen kasvua. Tästäkin näkökulmasta perintö- ja lahjaveron säilyttäminen sekä vahvistaminen ovat tarpeen.

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

Saat Verohallinnolta tiedon perintöverosi määrästä ja maksupäivästä postitse sen jälkeen, kun verottaja on perukirjan perusteella tehnyt verotuksesta päätöksen. Maksueriä on tavallisesti kaksi. Ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä, toinen kaksi kuukautta ensimmäisen maksuerän jälkeen.

Main menu (Full structure)

     Jos  Irmeli testamenttaa 200.000 arvoisen asunnon kolmelle lapselleen ja kolmelle lapsenlapselleen, jolloin jokainen saa yhden kuudesosan, perinnön arvo on 33.333,33 euroa henkilö.  Tästä menee perintöveroa nykyisen perintöveroasteikon mukaan 1166,67 euroa henkilö, eli 6 x 1166,67 tekee yhteensä 7.000,02 euroa.  Eli perintönä verrattuna laskelman 3. lahjoitukseen säästö on 2875 euroa. 

Keskiviikkona alkaneita hallitusneuvotteluita tunnetusti hankaloittavat puolueiden ilmoittamat kynnyskysymykset. Esimerkiksi sdp haluaa laajentaa veropohjaa, kiristää yritysverotusta ja lakkauttaa yrittäjävähennyksen, kun taas keskusta on paaluttanut, ettei yrittäjien ja yritysten verotusta saa kiristää. Myös muun muassa keskustan ja vihreiden tavoitteet metsien hakkuista joutuvat neuvotteluissa törmäyskurssille.

Velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, sekä  perillisen että testamentinsaajan osalta perinnönjättäjän kuolemasta. Verovelvollisuuden syntymisen kannalta ratkaiseva ajankohta on siis pääsääntöisesti kuolinpäivä. Kuolinpesän osakkaiden tulee järjestää perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuoleman jälkeen ja toimittaa perukirjasta kopio Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perukirjan käsittely Verohallinnossa kestää normaalisti enintään vuoden.

Kokoomus siirtäisi verotuksessa painopistettä ansiotuloverotuksesta haittoihin ja päästöihin, esimerkiksi tupakka- ja alkoholiveron kiristys ja virvoitusjuomaveron laajennus sekä louhintavero. Tämän seurauksena ansiotulojen verotusta voidaan keventää miljardilla, mikä tarkoittaisi myös työeläkettä saaville eläkeläisille kevyempää verotusta.

Kansallista lainsäädäntöä – joko viimeisen asuinmaan tai kansalaisuuden perusteella määräytyvän maan lakia – sovelletaan perinnön jättäjän kaikkeen omaisuuteen sen sijaintipaikasta riippumatta ja riippumatta siitä, onko kyseessä irtain (esimerkiksi auto tai pankkitili) vai kiinteä omaisuus (esimerkiksi talo).

Henkivakuutuksen merkittävimpiä etuja on, että sen tuoma taloudellinen turva on heti omaisten käytössä – perinnön saaminenhan kestää paljon kauemmin. Vakuutuskorvaus maksetaan edunsaajan tilille vain muutamassa viikossa korvaushakemuksen jättämisestä. Rahasummasta on apua päivittäisessä elämisessä ja esimerkiksi perintöverojen tai vaikkapa hautajaiskulujen maksamisessa. Vaikka verotus muuttui, tämä etu pysyy ennallaan.”

Testamentin teksti voi olla lyhyt, mutta siinä tulisi selkeästi käydä selville Sinun tahtosi. Jos esim. tunnet itsesi epävarmaksi, asiat tuntuvat monimutkaisilta, haluat poiketa normaalista perimysjärjestyksestä, Sinulle on epäselvää kuka perintösi saa, haluat testamentata omaisuutesi tai osan jäämistöstäsi, lakimiestä käyttämällä varmistat, että Sinun tahtosi tapahtuu ilman muotovirheitä. HUS:n lakimiehet auttavat Sinua mielellään ja antavat neuvoja näissä kysymyksissä.