Press "Enter" to skip to content

Perinnönsaaja ulosotossa

Käyttöehdot

Kuolinpesä on perinnönjättäjän kuoleman jälkeen perinnönjättäjän varoista ja veloista muodostuva taloudellinen kokonaisuus. Kuolinpesän omaisuuteen voi kohdistua ulosotto sen vuoksi, että velkojalla oli ulosottoperuste ennen perinnönjättäjän kuolemaa. Myös perinnönsaajan pesäosuus tai yhden perillisen perintö voivat olla ulosoton kohteena. Perintökaaren velkavastuujärjestelmällä pyritään suojaamaan erityisesti perittävän ja pesän velkojia. Velkojan luotonanto ei voi perustua siihen, että velallinen tulee saamaan perintöä jolla velat voidaan maksaa.

Lisää tai muokkaa linkkiä

Ulosottolaki 3 luku 81§ Perinnöstä luopuminen: "Sen jälkeen kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi hakijaa sitovasti luopua oikeudestaan perintöön.". Pakko mainita myös (henkilökohtainen mielipiteeni), että ulosotossa olevat velat olisi maksettava. En tiedä juuri sinun ulosottoosi johtavia syitä, mutta yleisesti ulosottoa pakoilevien olisi muistettava vanha sananlasku "velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa". Miltä kuulostaisi velan lyhentäminen rahojaan odottavalle taholle???

Tervetuloa MTV Uutiset-palveluun

Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun perinnön hallintaoikeus jää leskelle, vaikka perintövero lankeaa rintaperilliselle. Samoin voi käydä, jos perinnöstä kehkeytyy riita tai jonkun perillisen varallisuus ei anna veronmaksulle myöten. Molemmissa tapauksissa vero täytyy maksaa, vaikka varsinaisen perinnön saaminen tapahtuu vasta mahdollisesti kaukana tulevaisuudessa.

Jos kuolinpesään kuuluvat varat, velat ja muut vastuut sekä perillistahot on selvitetty ja merkitty perunkirjoituksessa perukirjaan, on jokaisella osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjaossa perukirjasta ilmenevä perittävä omaisuus jaetaan esinekohtaisesti perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Mikäli perittävä oli naimisissa, ennen perinnönjakoa on toimitettava omaisuuden ositus. Osituksessa määritellään leskelle ja vainajan kuolinpesään kuuluva omaisuus, jonka jälkeen perilliset jakavat keskenään osituksessa kuolinpesään ositetun omaisuuden.

Mikä on ulosotto?

Avio- tai avopari vastaavat yhteisvasuullisesti koko vuokran maksusta ja muista velvoitteita kuten autopaikasta tai vesimaksusta. Vuokrarästejä voidaan periä siis kummalta tahansa. Maksuvelvollisuudesta eroon pääseminen riippuu siitä, miten vuokrasopimus on tehty. Jos molemmat ovat sopimuksessa vuokralaisa ja toinen muuttaa pois, hänen on irtisanottava vuokrasopimus omalta osaltaan päästäkseen eroon maksuvelvollisuudestaan. Jos taas vain toinen merkitään vuokralaiseksi ja toinen merkitään avio- tai avopuolisoksi, niin puolisoksi merkitty on maksuvelvollinen kunnes hän muuttaa pois.

Onko  vainaja elänyt avioliitossa, parisuhteessa tai avoliitossa, jossa on lapsia tai onko pesässä vajaavaltaisia alaikäisyyden tai muun syyn vuoksi, joille edunvalvontavaltakirja tulee hankkia, joudutaan selvittämään. Siviilisäädyllä on huomattava merkitys siinä, toimitetaanko jäämistöositus tai erottelu vai onko kyseessä avoliiton yhteistalouden purkaminen vai vain pelkästään omaisuuksien erottelu.

Tapaus 4: Veroa voi keventää etukäteen suunnittelemalla

Sitä ennen äiti oli perinyt asunnon omilta vanhemmiltaan. Isoäiti oli asunut kotia yksin siitä lähtien, kun isoisä joitakin vuosia aiemmin oli kuollut. Äidin tilanne veron suhteen oli erilainen kuin Jennalla: Vainajan leskellä on lähtökohtaisesti hallintaoikeus yhteiseen kotiin, eli hän voi asua siellä elämänsä loppuun asti. Näin ollen perilliset eivät voi heti esimerkiksi myydä omaa osuuttaan perintöasunnosta. Heidän on siitä huolimatta maksettava perintövero.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Moni perinnönsaaja on tilanteessa, jossa oma varallisuustilanne sallii perinnön siirtämisen eteenpäin jälkipolville. Perinnön siirtäminen tapahtuu perinnöstä luopumalla, joka on erinomainen tapa siirtää kuolinpesäosuus sijaantulijoille ja välttyä perintöveron kertaantumiselta. Perinnöstä luopuminen tarjoaa siten perinnönsaajalle mahdollisuuden siirtää perintö yhden sukupolven yli.

Luetuimmat

Laissa säädetään seuraavista muista testamenteista: sotilastestamentti, laivalla laadittu testamentti, lentokoneessa laadittu testamentti ja yleisen katastrofin yhteydessä laadittu testamentti. Testamentti voidaan tehdä näissä erityismuodoissaan ainoastaan tietyissä laissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa (hätätilanteissa). Hätätilatestamentti on voimassa vain kahden kuukauden ajan niiden poikkeuksellisten olosuhteiden päättymisestä, jotka estivät määrämuotoisen testamentin laatimisen.

Erään esimerkkitapauksen mukaan Oulun ulosottovirasto käynnisti perinnän väitetyn perinnönjakosaatavan osalta, vaikka kyseinen saatava oli talletettu Oulun lääninhallituksen sulkutilille, koska osakas ei tuolloin n. 10 vuotta sitten ottanut vastaan perintöosuutta. Kyseisessä tapauksessa aiheutui perintätoimien kohteeksi joutuneelle kohtuutonta haittaa ja kustannuksia menettelystä.

Perinnön saaminen voi joskus johtaa tilanteeseen, jossa perinnön saaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin perintöveron takia. HS:n mielipidekirjoituksessa maanantaina opiskelija kertoi, että häntä uhkaa ulosotto ja luottotietojen menetys, koska perintövero on maksettava, vaikkei hän ei ole vielä saanut perintöä.

Suosituimmat artikkelit

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Genomilaki on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2018. Lainvalmistelua ja ehdotusten täsmentämistä jatketaan keväällä lausuntojen pohjalta. Hallituksen esitys on tarkoitus valmistella ja lähettää lausuntokierrokselle keväällä 2018. Genomikeskuksen tavoitteena on edistää geneettisen tiedon hyödyntämistä terveydenhuollossa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa terveysalalla. Genomilaki on myös tietosuojan kannalta erityisen tervetullut, sillä tietosuoja-asetus laajentaa arkaluonteisten henkilötietojen tutkimuskäyttöä myös perinteisen tieteellisen tutkimuksen ulkopuolelle.

Pähkinänkuoressa siis kuolinhetkestä menee enintään neljä kuukautta siihen, että Verohallinto alkaa toimittaa kyseistä perintöverotusta, ja tästä puolen vuoden päästä perilliset saavat sekä perintöverotuspäätöksen että tiedot perintöveron maksamisesta. Koska ensimmäinen eräpäivä on noin 3 kuukauden kuluttua, kuolinhetkestä perintöveron ensimmäiseen maksuhetkeen on yli vuosi, ja tähänkin voi hakea perintöveron maksuajan pidennystä.

Evästeiden käyttö

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

3. Mene korukauppaan

Sijoitusvakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset, eli niin kutsutut vakuutuskuoret, antavat mahdollisuuden lykätä sijoitustuottojen verotusta jopa loputtomiin. Vakuutuskuoresta voi nostaa verovapaasti varoja sijoitetun pääoman verran eikä sijoittajan kuoreen kertynyttä tuloa veroteta lainkaan Suomessa, jos omaisuus lahjoitetaan eteenpäin tai varat nostetaan ulkomaille muuton jälkeen. Tällöin arvonnousuun voi kuitenkin kohdistua perintö- tai lahjavero tai ulkomaan vero.

Hakulomake

Aivan Harri. Maailmanhalaus kasvattaa huoltosuhdetta. Juuri hetki sitten oli uutinen, että Helsinkiin maamme kalleimmalle asuinalueelle valuu suurin osa 2015 tulleista maahantulija nuorista miehistä. Tämä ei tietenkään selitä koko totuutta, mutta on yksi suurimmista vaikuttavista tekijöistä asumistukimenoihin. Tätä ei tietenkään sanota ääneen, koska vallitseva yleinen poliittinen «konsensus» estää.