Press "Enter" to skip to content

Peltomaan myynti verotus

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

OmaVero

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Pellon myynnistä saatavan luovutusvoiton väliaikainen verovapaus, hallituksen esityksen valmistelu

Lainaa on lyhennettävä säännöllisillä suorituksilla. Jos lainaa kuitataan lyhennetyksi velkojan antamilla verottomilla alle 4 000 euron lahjoilla, verottaja voi määrätä lahjaverot koko lainamäärästä. Samoin verottaja saattaa kiinnittää huomiota velallisen lainanmaksukykyyn, mikäli lainamäärä on suuri suhteessa velallisen tuloihin.

9.1.2012/VeroApu

Verottaako vai eikö verottaa

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun toimenpiteen valtiontukena. Lain voimaantuloajankohdasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Tuloverolain väliaikainen muutos olisi voimassa vuoden 2010 loppuun ja sitä sovellettaisiin verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa.

Maatalousverotuksen ammattilaisen käyttö vaikka pelkästään tilipäätöksen viimeistelyyn on halpaa suhteessa mahdollisesti saavutettaviin hyötyihin. Viljelijän kannattaa varmistaa osaako ”kylän veroammattilainen” tai tilitoimisto oikeasti maatalouden verotuksen. Maatalousverotuksen erityiskysymykset ja pitkänaikavälin verosuunnittelun hallitsevia ammattilaisia löytyy mm ProAgrialta.

Sisällysluettelo

Siiri joutuu maksamaan kauppahinnoista neljän prosentin varainsiirtoveron. Yhtymäosuuksien ostosta syntyy metsävähennysoikeutta: hän saa vähentää hankintamenosta 60 prosenttia sitä mukaa, kun myy puuta miltä tahansa metsävähennykseen oikeutetulta tilaltaan – hänellähän saattaisi olla niitä jo ennestään. Hankintameno koostuu metsän ostohinnasta ja muista hankintaan liittyneistä kustannuksista kuten kaupanvahvistajan palkkiosta ja varainsiirtoverosta.

KHO:n päätöksiä sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Hoidamme taimikkosi kuntoon. Taimikko vaatii alkuvaiheessa paljon hoitoa. Kannattaa seurata, etteivät heinät ja nopeasti kasvava vesakko tukahduta taimia alleen. Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa on ammattitaitoisia metsureita, jotka raivaavat ja harventavat taimikkosi kasvukuntoon. Jos teet taimikonhoitotyön itse, neuvomme sinua, miten valitset kasvamaan jätettävät puut. Opastamme tarvittaessa raivaussahan käytössä.

Tästä keskustellaan

Tämä perintöveron korotus ja Kataisen siitä antamat kommentit ovat jatkoa hallituksen aiemmalle linjalle, jossa ajatellaan, että se ja vain se tekee päätökset tässä maassa jatkossa. Niin presidentti kuin eduskuntakin ovat tarpeettomia – Vanhanen ja Katainen näyttävät hallitsevan tätä maata. Tässä tilanteessa olisi paikallaan äänestys hallituksen luottamuksesta. Ihmettelen tosiaan, jos hallitus ei kaadu ja perintöverosta vastaava ylitarkastaja Jarmo Salminen pyydä eroa virastaan.

Raikuvat aplodit tuosta spekulatiivisen tonttimaan veronkorotuksesta. Jotain kertoo kunnallispolitiikan tilasta, etteivät pääkaupunkiseudun kunnat saa perityksi veroa rakennusliikkeiden panttaamista tyhjistä tonteista kuin valtion pakottamina samalla, kun ne valittavat tonttipulaa ja asumisen korkeaa hintaa. Korotettua veroa ei tarvitse periä tonteista, joiden omistaja asuu naapuritontilla. Eikä sitä siis peritä myöskään vajaasti rakennetuista rintamamiestonteista.

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Miten SAK~SDP kuvittelee esim. pienentävänsä hakkuita laittamalla metsä- ja peltomaan  verolle? Sehän ajaa pienomistajat ja metsiään vajaasti käyttävät rahapulassa myymään maansa suurille toimijoille mikä todennäköistää tehokäytön. Hakkuiden pienentäminen siis ei ainakaan ole syy. Demaristohan on kautta aikain halunnut maat verolle. Nyt tuntuu ettei kirstuun saada demareiden ohjelmalla rahaa edes Sitrasta, niin herätellään metsää ja peltoa omistamattomia jotka ovat kuitenkin enemmistö. Mikä olikaan demareiden kannatus metsän omistajien keskuudessa, jos keskustan osuus on romahtanut?

Kun hallitusneuvottelut etenevät, alkaa pohdinta veroratkaisuista.  Uskon niiden olevan sijoittajille negatiivisia, mutta kaiken uhallakin haluan todeta, että ajoittain minua tällä sivustolla ärsyttää valitus aivan kaikista veroista. Kirjoittajina ovat ihmiset, jotka ovat saaneet pääsääntöisesti korkean koulutuksen yhteiskunnan varoilla, ovat sen jälkeen hyötyneet asuntolainassa verovähennyksistä, päässeet eläkkeelle hyvin ehdoin ja nyt valittavat veroista.

Tarjoamme upean mahdollisuuden osallistua erilaisiin projekteihin ja korkeakouluyhteistyöhön.  Yhteistyökumppanimme on Aalto-yliopisto, jonka kanssa teemme tuotesuunnitteluprojekteja ja yrittäjyyshankkeita. Lukio-opetus tulee meillä eläväksi aidoissa ympäristöissä laajan yritys- ja työelämäyhteistyön kautta. Erilaisten yritysten kanssa toteutettujen oppimiskokonaisuuksien kautta opiskelijat kertovat oppivansa muun muassa organisointia, tehtävien delegointia sekä itsensä ja ryhmän johtamista.