Press "Enter" to skip to content

Pellon kiinteistöt

Mikä vaikuttaa asuntosi hintaan?

Kaikki alkoi siitä, kun Martti Kovalainen osti Pellon kunnalta käytöstä lakkautetun lasten päiväkodin ja muutti sen vuokra-asunnoiksi. Päiväkodissa on kahdeksan asuntoa ja niissä asukkaat. Nyt peruskorjauksen kohteena on kylän keskellä oleva Lapin Kansan vanhan toimitalo. Toimitalon alakertaan valmistuu kolme saunallista huoneistoa. Yläkerrassa on asukkaat olleet jo pitempään.

Uusimmat uutiset ja blogit

Oikeuskäytännön mukaan pellon vuokraustoimintaa ei katsota varsinaiseksi maatalouden harjoittamiseksi, vaikka saatu vuokratulo verotetaankin maatalouden tulolähteen tulona. Tällä on merkitystä MVL:n soveltamisen lisäksi myös luovutusvoiton verotuksessa TVL 48 §:n sukupolvenvaihdoshuojennustilanteessa sekä perintö- ja lahjaverolain (12.7.1940/378, PerVL) 55 §:n huojennustilanteessa.

Pellon koulukiinteistöjä jakoon: Turtolan koulu myytiin kyläyhdistykselle, Lankojärven kiinteistö menee yleiseen myyntiin

Myynnissä on peltoja ja peltokäyttöön otettavissa olevia alueita, jotka ovat turvetuotannosta poistettuja alueita. Joillakin alueista on valmiina peltolohkotunnukset. Turvetuotannosta poistetut alueet voivat muodostaa suuria yhtenäisiä kokonaisuuksia, jolloin yhdellä kiinteistökaupalla voi moninkertaistaa tilan peltoalan.

Pello myy kiinteistöjä ja rahoittaa kouluhankkeen leasingilla.

Pellon kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Lempeän isomman teollisuushallin myyntiä tarjouspyyntöjen perusteella. Vajaakäytöllä oleva virastotalo puolestaan pannaan myyntiin nettihuutokauppaan. Molemmissa vaihtoehdoissa kunnalla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset ja huudot.

KIINTEIST� M�RJAMAALLA – ID-tunnus est00163

Tänä vuonna tehtiin 35 600 kiinteistökauppaa seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana. Vauhti on piristynyt ja kauppojen määrän odotetaan lisääntyvän. Tiedot käyvät ilmi Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistökauppojen tietopalvelusta. Sinne tiedot päivittyvät kuukausittain.

Pellopuulla pääset 30 muun ammattilaisen mukana tekemään ja kehittämään tuotantoa sahatusta lankusta – valmiiksi tehtyyn toimitukseen lähtevään hirsikehikkoon asti. Tuotantomme menee suorana vientinä tai suomalaisten teollisten jatkojalostajien edelleen jalostamana pääosin vientiin.

Verkkokauppa

Sisäänajovaihe Lempeän kalanjalostustiloissa on aloitettu. Ensimmäiset koesavustukset ja koneiden koekäytöt tehdään viikolla 42. Terveysviranomaiset ovat hyväksyneet niin tilat kuin laaditun omavalvontasuunnitelmankin, joten parhaassa tapauksessa myös ensimmäiset myyntierät ilmestyvät Pellon kauppojen hyllyille viikolla 42. Uusien tilojen viralliset avajaiset on sovittu pidettäväksi perjantaina 07.11.

Ojituksen lupavelvollisuus

Loiste Sähköverkko Oy rakennuttaa sähköverkon valitsemillaan urakoitsijoilla. Laajemmissa rakennushankkeissa urakoitsijoiden yhteystiedot on merkitty työmaakyltteihin, jotka sijaitsevat kulkureiteillä (teiden varsilla) työmaa-alueelle mentäessä. Työmaahan tai rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä työmaakyltissä annettuihin yhteystietoihin tai Loiste Sähköverkon tekniseen asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0800 9 2200 tai sähköpostitse liittymamyynti(a)loiste.fi

Salon seudulla on vielä paljon viemäriverkoston ulkopuolella olevia kiinteistöjä, joissa jätevedet johdetaan sakokaivoihin, pienpuhdistamoon tai umpisäiliöön. Haja-asutuksen jätevesien asianmukainen käsittely on erittäin tärkeää ympäristön- sekä terveydensuojelun kannalta. Kun lietesäiliöt tyhjennetään ja lietteet käsitellään asianmukaisesti, niiden aiheuttama ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.