Press "Enter" to skip to content

Pakkolunastus

Tontinosan lunastuksen luonne ja tarkoitus

Lunastettavan kiinteän omaisuuden omistajalle ja käyttöoikeuden haltijalle on, jollei hakija näytä heidän kirjallisesti suostuneen lunastukseen tai lunastus perustuu 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden tuottavaan päätökseen, ennen lunastusluvan antamista varattava tilaisuus antaa määräajassa lausuntonsa asiasta. Määräaikaa ei saa asettaa 30 päivää lyhyemmäksi eikä 60 päivää pitemmäksi hakemuksen tiedoksiannosta lukien.

Aktivistien tukikohta myyty, ydinvoimala-alue sulkeutuu ulkopuolisilta – tunnelma kuin hautajaisissa

Saraksen tilan perikunnan tueksi asettautunut ympäristöoikeuden emeritusprofessori Vesa Majamaa pitää pakkolunastuksen perusteita heppoisina. Hän sanoo, että pakkolunastuksia tehdään tätä nykyä huomattavasti keveämmin perustein kuin aiemmin. Lisäksi hän uskoo, että KHO:n tapa käsitellä pakkolunastuksiin liittyviä tapauksia on muuttunut vuosien varrella.

Pakkolunastuksella tarkoitetaan kunnan tai valtion oikeutta lunastaa yksityisen omistuksessa olevaa maata. Pakkolunastuksessa joutuvat vastakkain periaatteet omaisuudensuojasta ja yleisen edun tarpeista. Julkisen vallan lunastusoikeus liittyykin aina yleisen edun tarpeiden tyydyttämiseen. Valtion tai kunnan lunastusoikeus perustuu usein esimerkiksi luonnonsuojelualueiden tai valtatien perustamiseen taikka asemakaavan toteuttamiseen.

pakkolunastusvaltiosääntöoikeus

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Toissijainen valikko

Pakkolunastus sekä pakkolunastusuhan alla tapahtuva vapaaehtoinen myynti käyttäytyvät verotuksessa samalla tavalla. Korvauksesta pitää maksaa veroa, mutta vain osittain: voit vähentää lunastushinnasta 80 prosenttia, jolloin verotettavan luovutusvoiton määrä on 20 prosenttia saamastasi summasta. Tämä luovutusvoitto on pääomatuloa, josta maksat vuonna 2015 veroa 30 %, jos pääomatulojen määrä on enintään 30 000 euroa. Jos pääomatulosi ylittävät 30 000 euroa, ylimenevästä osasta v pitää maksaa veroa 33 %.

«pakkolunastus» – Englanninkielinen käännös

Tapaus ei ole ainoa laatuaan. Maan keskiosissa sijaitsevassa Nam O -nimisessä rannikkokylässä, joka tunnetaan laadukkaasta kalakastikkeestaan nuoc mamistaan, monet perheet kieltäytyvät lähtemästä kodeistaan, joiden paikalle aiotaan rakennuttaa jättimäinen turistikompleksi. Se täyttäisi koko hiekkarannan ja estäisi heitä jatkamasta kalastusta. Kalastaminen on keskeistä, kun valmistetaan maailmankuulua hapatettuun kalaan perustuvaa kastiketta.

Päävastuussa halutusta lakimuutoksesta on Afrikan kansalliskongressi ANC sekä puolueen puheenjohtaja ja maan presidentti Cyril Ramaphosa. Puolue haluaa muuttaa lakia, jotta maan hallitus saa sen takaisin ja voi jakaa sen sitä tarvitseville. Kriitikot kuitenkin muistuttavat, että korruptiosta kärsivässä valtiossa maa jaettaisiin todennäköisesti Ramaphosan ystäville.

”Sain osaltaan kimmokkeen teksteihin Lapin reissun yhteydessä. Tuolloin kävi ilmi, että kaupalliset tahot vedenpullottamoineen pyrkivät ottamaan haltuunsa Utsjoella Saamelaisten pyhää lähdettä Sulaojaa. Tämä ei ole suinkaan ainut yritys yksityistää Suomen pohjavesivarantoja suuryrityksille, vaan maiden pakkolunastus- ja vuokraamisyrityksiä kaupallisissa tarkotuksissa on ollut käynnissä jo vuosia. Nythän meillä on ollut myös puhetta metsien ja verovaroin rakennetun tieverkon yhtiöittämisestä, sote-puhalluksesta puhumattakaan.”

Osakkeenomistajalla, jolla on enemmän kuin 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta, on oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosuuden omistavien osakkeenomistajien osakkeet, mikäli joku osakkeenomistajista sitä vaatii. Säännöksen olemassaolon perustelu on se, että mikäli tällaisessa omistusrakenteessa syntyy erimielisyyksiä, nämä erimielisyydet voidaan purkaa lunastuksen kautta.

vanhempieni asuinkiinteistò on jäämässä uudessa tiesuunnitelmassa tien alle. Lisäksi mm. autotalli jää tielinjauksen alle. Uusi tie rakennettaneen, mutta minusta tätä ei pidä mukisematta hyväksyä. Onko jotain tehtävissä näiden tieliikennelakien edessä vai onko peli aina selvä eli menetetty? Jos ja kun lunastus tulee, oikeudentajun mukaan elintason tulisi säilyä samalla tasolla menetyksestä huolimatta. Vuosikymmeniä asutun ja hoidetun kodin menetystä ei minusta saa kevyesti ohittaa. Kuka valvoo menettäjien oikeuksia?

Uhanalainen meritaimen pyydettiin lohena – saaliskuva oli hetken näytillä sosiaalisessa mediassa: «Järkyttävä erehdys»

Omassa tai perheen käytössä olleen tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksista saadut voitot ovat verovapaita siltä osin kuin ne ovat verovuonna yhteensä enintään 5 000 euroa (tuloverolain (TVL) 48.1 §:n 2. kohta, 896/2001). Kunkin perheenjäsenen omistaman irtaimiston myynnistä saatu voitto lasketaan itsenäisesti. Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksesta syntyvä tappio ei toisaalta ole vähennyskelpoinen.

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

 Venezuelan parlamentin 21.1.2010 hyväksymä lakiuudistus mahdollistaa yleisen hyödyn kannalta tärkeiden palveluiden, hyödykkeiden ja liiketilojen pakkolunastamisen. Uuden lain mukaan ”taloudellisiin tai hallinnollisiin laittomuuksiin” syyllistyneet yritykset voidaan kansallistaa kuluttajien suojelemisen ja kansallisen edun nimissä.

Varsinais-Suomen maanmittauspiirin maanmittausinsinöörin Hannu Sailaksen mukaan Littoistenrannan maanomistajille maksetaan pakkolunastuksessa hyvin erilaisia summia riippuen mm. siitä, onko maa tontti- vai raakamaata. Kahden maanomistajan korvausten suuruutta määrittää myös heidän kaupungin kanssa 1980-luvulla tekemänsä sopimus, jossa he ovat sitoutuneet luovuttamaan maata ja saaneet itse tästä kaavoituksessa hyötyä.