Press "Enter" to skip to content

Pääsykoepäivät 2019

Pääsykokeet

Pääsykokeisiin valmistautuminen on monille ensimmäinen askel kohti opiskelijaelämää. Entiset opiskelijat kertovat usein kauhutarinoita unettomista öistä ja kaameasta lukutaakasta, mutta oikealla asenteella kokeisiin voi valmistautua aivan tavallisen päivärytmin puitteissa. Tälle sivulle olemme koonneet hyödyllistä tietoa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pääsykokeista ja niihin valmistautumisesta.

TAMK noudattaa ammattikorkeakoulujen valtakunnallista suositusta ja lähettää valintakoekutsun vain tiettyjen hakukohteiden valintakokeisiin. Osaan valintakokeista osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tällä sivulla kerrotaan, minkä hakukohteen hakijat saavat valintakoekutsun ja minkä eivät. Lisäksi sivulle on koottu ohjeet niiden hakukohteiden hakijoille, joille kutsua ei lähetetä. 

Valintakoekirjat

Valintakokeessa tarvitaan kuulakärkikynä (=ainoa sallittu kirjoitusväline) ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus, kuvallinen KELA -kortti). Kokeessa vastataan optisesti luettavalle vastauslomakkeelle. Vastauslomakkeen allekirjoitus tulee tehdä kuulakärkikynällä. Kuulakärkikynä (mustekynä) on siis välttämätön. Kuulakärki kynä EI saa olla poispyyhittävä. Valintakokeeseen ei saa tuoda muita tarvikkeita, mukaan lukien rannekelloa tai nenäliinoja.

Kevään 2019 yhteishaku

Tullakseen huomioiduksi valinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeeseen. Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä.Kaikille hakijoille pakollinen, viisi tuntia kestävä valintakoe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat valintakoemateriaaliin ja kokeessa jaettavaan tehtävämonisteeseen.

Valintakokeet, ennakkoaineistot ja -tehtävät, yhteishaku kevät 2019

Opiskele ennakkoaineistosta luvun 2 johdantoteksti + luvut 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.10  perusteellisesti ennen koetta, sillä kokeessa materiaali ei ole enää käytettävissäsi. Valintakokeen aineisto-osan kysymykset ja niiden oikeat vastaukset perustuvat kokonaan ennakkoaineiston teksteihin, kuviin ja tietoihin. Kysymykset kokeessa ovat monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

Biologian yhteisvalinnan valintakoe järjestetään 16.5.2019 kello 10.00-14.00 samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Paikkakunta, jolla osallistut kokeeseen, on ilmoitettava hakulomakkeessa. Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen eikä siihen lähetetä erillistä kutsua. Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai muun syyn vuoksi erityisjärjestelyitä valintakokeessa, niitä tulee hakea siitä yliopistosta jossa osallistut valintakokeeseen.

Tietoa valintakokeista ja ennakkoaineistoista

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Valintakoevaatimukset 2019

Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan materiaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Valintakoevaatimuksena oleva materiaali, joka julkaistaan kuukautta ennen valintakoetta ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Kampaajasta koneinsinööriksi

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

F/Symposium on Helsingin juhlaviikoilla 17.–22. elokuuta tapahtuva kuuden päivän mittainen esityksellinen äänitapahtuma Helsingin keskustakirjasto Oodissa. F/Symposium on sekä paikan päällä seurattava esitys että livestreamattava verkkolähetys, jossa joukko suomalaisia ajattelijoita ja taiteilijoita kokoontuu paraatipaikalle keskustakirjasto Oodiin käyttämään ääntään sekä visioimaan, haastamaan ja unelmoimaan tulevaisuuden horisonteista. Uusi tapahtuma syntyi tarpeesta ottaa ja luoda tilaa moniääniselle keskustelulle. “Mitä…

Todistusvalinnassa voi saada pisteitä kuudesta ylioppilastutkinnon aineen arvosanasta. Kaikilta huomioidaan äidinkieli, matematiikka, biologia ja kemia. Lisäksi huomioidaan kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista: fysiikka, enintään yksi ainereaali, enintään yksi kieli. Aineet tuottavat kuitenkin pisteitä hyvin erisuuret määrät ja parhaat pisteet saa yhdistelmällä fysiikka + pitkä kieli.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 2,5-kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden, poislukien kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, jossa kutsutaan kolminkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.

Opiskelijavalinta perustuu pääsykokeeseen ja sen tulokseen. Pääsykoe koostuu kahdesta (2) tehtävästä ja haastattelusta. Pisteytys on asteikolla 0 – 10. Pisteitä saa ennakkotehtävästä, kahdesta pääsykoetehtävästä sekä haastattelusta. Pistemäärä nolla estää sisäänpääsyn. Pistemäärän nolla saa, jos ei osallistu pääsykokeeseen tai saa sen tehtävistä ja haastattelusta yhteensä nolla pistettä.

Fysioterapian lähtökohtana on ihmisten, niin yksilöiden kuin ryhmienkin, terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Tavoite on, että fysioterapiaa hyödynnetään entistä laajemmin erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kansalaisten hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä sekä terveydenhuollon kustannusten vähentämisessä.