Press "Enter" to skip to content

Oulun kaupunki tontit

Myytävät tontit Oulu: 186 kpl

Oulu pelasi pelinsä pussiin jo 90 luvulla Nokia -aikaan. Iso osa isojen verojen maksajista muutti Kempeleeseen, koska ylimielinen oulun kaavoitus, rakennus ja tonttipolitiikka jakoi tontit sosiaalisin perustein. Ainakin rakennuksen kokoa ja näköä määrättiin niin rajusti, että kenelläkään ei mitään «hienompaa» saisi olla. Kempele toivotti veronmaksajat ja investointikykyiset henkilöt tervetulleiksi. No jälki näkyy,

Oulu

Lihan ja maitotuotteiden kulutuksen puolittaminen eivät ole ratkaisu maapalloa uhkaavaan, ennakoimattomaan ja hallitsemattomaan ilmastonmuutokseen. Todellinen ilmastonmuutosta aiheuttava tekijä ja maapallomme tulevaisuuden suurin uhka on jatkuva väestömäärän kasvu. Jos maapallon väkiluku kasvaa edelleen eksponentiaalisesti, niin puolitammeko kymmene vuoden välein lihan ja maitotuotteiden kulutusta?

Oulun tonttien hinnat ja vuokrat sekä kiinteistöverot ovat liian korkeat

Oulun kaupungin talousjohtaja Jukka Weisell (Kaleva 19.1) yritti pyöritellä parhain päin Oulun harjoittamaa kiinteistöverotusta. Perusteluna käytettiin, että Oulun asumisen kustannukset ovat muutoin niin alhaiset, että tätä verotusmuotoa on oikeutettua ja tulee nostaa Oulun talousahdingon paikkaamiseksi. Näin ei asia ole.

Valikko

Avaa valikko

10. Kilpailulain 4 §:n (ennen 1.11.2011 kilpailunrajoituslain 3 §) toisen momentin mukaan määräävä markkina-asema katsotaan olevan yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla taikka elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Alaputaan rantaan rajoittuva, noin 5000 m2:n tontti pohjoispuolella, Tuomaalanperällä. Tontista n. 3000 m2 viljelyssä olevaa peltoa. Tontilla on 1950 – luvulla tehty hirsitalo, jossa tupa ja kaksi kamaria. Tuvassa leivinuuni ja kamareissa kakluunit, jotka myyjän mukaan kaikki lämmityskuntoisia. Talossa sähkölämmitys ja vesijohto tontilla, mutta vesijohtoon ei ole liitytty. Piharakennuksessa sauna, liiteri ja autotalli. Rakennuksissa peltikatot. Hinta 25 000 eur / Tarjoa!

Historia

Laivanrakennus Pateniemessä alkoi vuonna 1856, jolloin laivavarvi, nykykielellä telakka, perustettiin. Yhtiön nimeksi tuli Uleåborgs stora skeppsvarfs- och rederibolag. Siitä tuli yksi aikansa suurimpia laivavarveja Suomessa, työllistäen parhaimmillaan yli 400 henkilöä. Yhtiön perustajat olivat oululaisia liikemiehiä, ja yhtiön säännöissä muun muassa todettiin, että yhtiössä ei saa olla muita kuin oululaisia osakkaita.

Primary links

Kunnalla on veronmaksajien yhteenliittymänä ja myös julkisyhteisönä monia syitä edistää tonttien ja rakennuspaikkojen rakentamista. Kaava-alueen vajaarakentaminen aikaistaa uusien alueiden kaavoitusta ja luo alueen palvelujen vajaakäyttöä. Jokainen rakentamaton tontti aiheuttaa joka vuosi kunnalle myös suoraan rahassa mitattavan taloudellisen tappion. Tappio koostuu sekä investoidun rahan korkotappiosta että kunnallistekniikan kulumisen aiheuttamasta käyttöiän lyhenemisestä.

Myydään tontti arvostetulta Ranta-Kastellin alueelta loistavien kulkuyhteyksien varrelta. Oulun keskustaan reilu 2 km, OYS n.600 m, S-market Kastelli 300 m. Oulujoen ulkoilureitistöt ja Värtön uimaranta n. 1 km. Tontilla sijaitsee n.v. 1930 luvulla rakennettu n.84m² purkukuntoinen asuinrakennus sekä n.v. 1950 luvulla rakennettu n. 63m² talousrakennus. Rakennuksille on haettu purkulupa. Kaavan mukainen käyttötarkoitus AO I ja rakennusoikeus 180m² (150+30). Lisätietoja välittäjältä.

Oulun seurakunnilla on tällä hetkellä yhteensä 9 leirikeskusta.  Juuman (Kuusamossa), Lämsänjärven (Oulussa), Rokuan ja Suvelan (Kiimingissä) leirikeskukset säilytetään. Siiranjärven leirikeskus Taivalkoskella myydään todennäköisesti myöhemmin. Merenrannalla sijaitsevista leirikeskuksista joko Isoniemeen Haukiputaalla tai Umpimähkään Oulunsalossa rakennetaan uusi leirikeskus, riippuen siitä, kumpaan seurakuntayhtymä saa ympäristöluvan.

Kohteen tiedot

Oulun kaupungin rakennusjärjestys, josta 54 § löytyy sivulta 17/19: https://www.ouka.fi/documents/486338/0/Rakennusj%C3%A4rjestys+1.9.2017.pdf/031a1d8e-2a24-42dd-bee3-e194d630559c Ohjeistus, jolloin toimenpide- tai rakennuslupa tarvitaan: https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/milloin-tarvitaan-lupa Toimenpidelupaa varten vaadittavat asiakirjat: https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/toimenpidelupa

Päättyneet hankkeet

Franck painottaa, ettei vilpin takana koskaan ole yhtä ihmistä, vaan ryhmä. Tämä pitää varmasti erityisesti paikkansa esimerkiksi Oulun kaupungin johdossa, jossa on sekä poliittisia että uskonnollis-aatteellisia ryhmiä yli puoluerajojejn. Sisäpiiri-ilmiö on tyypillinen asetelma, jossa ylin johto kertoo mitä tehdään. Ylimmän johdon ympärillä on sitten sisäpiiri, jossa saa olla mukana, jos on lojaali. Silloin etiikka sisäpiirissä muuttuu.

Terwa Tower Oulun uudeksi maamerkiksi

Yhdistyksemme mielestä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen täydennysrakentamisen avulla tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Maikkulan alueen täydennysrakentamisen on siksi kannatettava tavoite. Yhdistyksemme mielestä täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman luonnos ei kuitenkaan tarpeellisessa määrin säilytä viheralueyhteyksiä. Tässä kannanotossa esitämme muutokset, joilla viheralueyhteydet säilyvät.