Press "Enter" to skip to content

Oulun kaupunki kesätyö

Parhaat vinkit työnhakuun

Oulun kaupungin kesätyöharjoitteluhaku vähintään 18-vuotiaille alkoi helmikuussa ja jatkuu maaliskuun 10. päivään saakka. Kaupungin tavoitteena on työllistää kesäksi noin 900 täysi-ikäistä opiskelijaa. 15-17-vuotiaille kaupunki tarjoaa kesätyöseteleitä, joiden arvo 320 euroa. Sen avulla voi hakea paikkoja yksityisiltä yrityksiltä tai järjestöiltä. Kaupunki on mukana myös nuorille suunnatussa kesäyrittäjätoiminnassa.

EU-johtajat neuvottelevat tänään 9.5. Romaniassa Euroopan tulevaisuudesta ja unionin perusarvoista. Arvot ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. EU:n monivuotista rahoitusta koskevia päätöksiä tehdään tilanteessa, jossa merkittävä jäsenvaltio on jättämässä yhteisön ja yhteisen budjetin Brexitin myötä.  Moni asiantuntija on todennut, että kevään EU–vaalien myötä Euroopan tulevaisuuden suunta on veden jakajalla. Tulevina vuosina EU:n vaihtoehtoina on vahvistua, taantua tai jopa hajota.

Kesätyöseteli nuorille

Kesätyöt on mainio tapa kerätä arvokasta työkokemusta, työelämän kontakteja sekä ansaita omaa rahaa. Vaikka kaikista mieluisin työpaikka jäisikin saamatta, sinun kannattaa muistaa, että kaikenlaisesta työkokemuksesta on tulevaisuudessa hyötyä. Toisinaan kesätöistä poikii lisätöitä. Hyvä työntekijä erottuu joukosta, ja hänelle saatetaan tarjota töitä seuraavanakin kesänä tai myös talven aikana esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille töihin

Monetralaisena saat monenlaisia etuja: käytössämme on liikunta- ja kulttuurietu, pitkät lomat, kattavat työterveyspalvelut, lounas- ja kahvietu, monipuolinen ja ammatillisen kehittymisen mahdollistava koulutustarjonta, työkierto, korkea asiakastyytyväisyys sekä joustava työaika. Tarjoamme joustavia työntekomahdollisuuksia – työtehtävämme eivät aina ole paikkasidonnaisia. Suosimme etätyötä ja mahdollistamme työskentelyn eri toimipaikoissamme.

Entisten nuorten sävellahja LIVE!

Etsimme neljää reipasta työntekijää levittämään Oulun juhlaviikkojen markkinointimateriaalia kaupunkiin. Työtehtäviin kuuluu enimmäkseen festivaalijulisteiden ja -esitteiden viemistä ilmoitustauluille, kahviloihin ja ravintoloihin ja muita avustavia festivaalitehtäviä. Työ on ulkotyötä ja hoidetaan pyöräillen ja osin autolla pareittain. Tarvitset oman pyörän ja positiivisen ja työtävieroksumattoman asenteen. Ajokortti ja/tai autonkäyttömahdollisuus on plussaa. Työ tehdään pareittain heinä-elokuussa.

Palaute

Kotihoidolla tuettu asuminen ja tehostettu asumispalvelu antavat turvallisen kodin sekä hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asumispalveluissa tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt sekä mielekäs arki. Asuinhuoneensa asukas voi kalustaa omilla huonekaluilla ja tavaroillaan.

PTV-sisältö

Nyt haetaan ehdotuksia ohjelmaan, joka on kulttuuripääkaupunkihakemuksen keskeisin sisältö. Kaikille avoin ohjelmahaku järjestetään 11.2.–31.5.2019. Ehdotusten pohjalta ryhdytään rakentamaan Oulu2026-kulttuuriohjelman sisältöä. Ohjelmahakuun voi osallistua kuka tahansa yksin, edustamansa yhteisön tai laajemman verkoston kanssa. Haun kautta koostetaan yhteen ainutlaatuiset kulttuuripääkaupunkivuotta varten luotavat sisällöt.

Oulu-posti 1/2019  

FINCENT ordnar internationella kurser i militär krishantering för personer som deltar i chefs- och expertuppdrag inom krishanteringsoperationer i Förenta nationernas, Europeiska unionens, Afrikanska unionens och Natos regi. FINCENT koncentrerar sig på att kvalitetssäkra utbildningens samt övervaka kriterierna för krishanteringsutbildningen. FINCENT har utsetts till koordinator för Natos och kompanjonsländernas krishanteringsutbildning från början av år 2016.

Vaalitilastoja

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lukuun ottamatta, toimitetaan niiden Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella, joilla väestötietojärjestelmän tietojen mukaan on ollut kotikunta Suomessa asianomaisessa vaalipiirissä lokakuun viimeisenä päivänä (kuudennen vaalipäivää edeltävän kalenterikuukauden viimeisenä päivänä). Jako tehdään jakamalla kunkin vaalipiirin asukkaiden lukumäärä vaalipiirien yhteenlasketulla Suomen kansalaisten lukumäärällä ja kertomalla saatu luku 199:llä.

Taloudellinen katsaus, kevät 2019

Palveluesimiehet:
Työikäisten palvelut Sirkku Vanttaja, puh. 044 499 3302
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Marja Karhu, puh. 0400 741 828
Kiimingin kotihoito Ulla Piltonen, puh. 0400 251 593
Kiimingin Jaarankartano, yökotihoito ja kotisairaala Petra Hiltunen, puh. 040 553 7871
Yli-Iin Jokiranta ja kotihoito Soili Leppänen, puh. 050 593 9267
Ylikiimingin Päivöläkoti ja kotihoito Maritta Holm, puh. 044 497 0770